Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXT810
NimiRakennusmateriaalioppi
Nimi englanniksiBuilding Materials
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan, opiskelija tuntee rakentamisessa käytettävät materiaalit ja rakennustuotteet, niiden tärkeimmät fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, soveltuvuuden erilaisiin käyttökohteisiin sekä materiaalien terveys- ja ympäristövaikutukset ja palo-ominaisuudet. Opiskelija tuntee eri tuoteryhmiin kuuluvien rakennusmateriaalien valmistuksen, koostumuksen, käytettävyyden ja ominaisuudet suunnittelun, rakennustyön, käytön ja säilyvyyden kannalta. Opiskelija osaa tehdä perusteltuja materiaalivalintoja rakenteiden suunnittelussa. Opiskelija osaa laaja-alaisesti hakea ja prosessoida sekä esitellä tietoa rakennusmateriaalien ominaisuuksista ja käytöstä.

Rakennusainekemian osuuden tavoitteina on, että opiskelija kykenee käyttämään tietojaan kemian lainalaisuuksista ja ilmiöistä rakennusalan problematiikkaan. Opiskelija tuntee kemiallisesta näkökulmasta keskeisten rakennemateriaalien ominaisuudet ja ympäristön kemiallisten rasitusten vaikutukset tavanomaisimpiin rakennusalan materiaaleihin ja kykenee tältä pohjalta ja tästä näkökulmasta vertailemaan eri materiaalin soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa.
Keskeiset sisällötRakennusaineet ja -materiaalit ja tuotteiden ominaisuudet (3op):
- Tärkeimpien rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tuotteet. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, tiiveys ja läpäisevyys, lämmöneristysominaisuudet ja kosteuden vaikutus materiaaleihin, säilyvyys. Valmistus ja käyttö ja korjaustavat sekä näiden terveys- ja ympäristövaikutukset ja palo-ominaisuudet.
- Pientalon rakennustuotteet
- Puu rakennusmateriaalina, sahatavara ja niiden jalosteet, rakennuspuutuotteet (mm. liimapuu, LVL, CLT, NR) , puujulkisivut
- Muuraustuotteet
- Vesikatteet
- Lämpöeristeet
- Rakennuslevyt
- Maalaustuotteet ja pintakäsittely
- Laboratorioharjoitukset: Runkorakennuspuutuotteiden ominaisuudet ja lujuustutkimus

Rakennusainekemia (2op):
- Kemian perusteet (kemialliset sidokset, kemialliset reaktiot, lämpökemia, kemiallinen tasapaino, hapot ja emäkset, hapettimet ja pelkistimet, sähkökemiallinen jännitesarja)
- Rakennusmateriaalien kemiallinen tietoperusta (korroosiota, lahontorjunta, liuottimet, maalien ja lakkojen toimintaa, muovien rakennetta ja eri kemikaalien käyttäytymistä)
- Rakennusalan haitalliset aineet, niiden turvallinen käsittely ja suojautuminen sekä kemikaalien ympäristövaikutukset.
SuoritustavatOpintojakson suorittamisen sisältyy luentoja, tuntiharjoituksia ja erillisiä laboratorioharjoitustehtäviä. Kurssin suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava tuntiharjoitusten ja laboratorioharjoitusten suorittamiseen, palautettava erilliset laboratorioharjoitustyöt ja suoritettava tentit hyväksytysti.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliLuentomonisteet ja harjoitustehtävät Moodlessa. Luennoilla jaettu materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöOikarinen Markku

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.