Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EM22SM Rakennusmestarin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ERXZ830
NimiKorjausrakentaminen 1
Nimi englanniksiReconstructions 1
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää korjaustarpeen muodostumisen lähtökohdat ja osaa suhteuttaa korjaustarpeen ja kiireellisyyden, ottaen huomioon eri ohjeet ja määräykset. Lisäksi opiskelija tuntee korjaustarpeen selvittämiseen liittyvät arviointi- ja tutkimusmenetelmien perusteet sekä eri vuosikymmenten riskirakenteet ja niihin liittyvät vaurioitumismekanismit. Opiskelija kykenee osaamisensa perusteella tekemään päätelmiä korjausasteesta sekä laajuudesta. Opiskelija ymmärtää rakennuksen tietomallin käytön korjausrakentamisessa. Opiskelija tuntee rakentamisessa käytettyjen ns. haitta-aineiden kemialliset perusteet sekä aineiden rakentamiseen aiheuttavat haittavaikutukset.
Keskeiset sisällöt- Korjaustarpeen muodostuminen ja hallitseminen
- Korjausrakentamiseen liittyvien määräysten ja ohjeiden perusteet
- Korjaustarpeen selvittämiseen liittyvät arviointi- ja tutkimusmenetelmät
- Vauriot ja vaurioitumismekanismit
- Eri vuosikymmenten riskirakenteet
- Korjausmenetelmien kehitys
- Kosteuden hallinta ja homevaurioiden estäminen
- Rakennuksen tietomalli korjausrakentamisessa
- Haitta-aineiden vaikutukset ja huomioiminen korjausrakentamisen yhteydessä
SuoritustavatOpintojaksoon sisältyy luentoja, oppimistehtäviä ja harjoitustyö sekä mahdollinen kohdekäynti. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava oppimistehtävien suorittamiseen, palautettava harjoitustyö sekä suoritettava tentti hyväksytysti.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Luentoaineisto ja harjoitustehtävät Moodlessa
- Aiheeseen liittyvät Ratu, RT-kortit ja KorjausRYL
- Korjausrakentamiseen liittyvät Ympäristöministeriön oppaat (opas 29 ja 2016)
- Asumisterveysasetuksen soveltamisohje
- Tunnista ja tutki riskirakenne -opetusmateriaali (YM2012) ym. Hometalkoissa tuotettu materiaali
- Yleiset tietomallivaatimukset YTV2012
Edeltävät opinnotRakennusfysiikka
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKolari Antti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.