Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

RA22SM Agrologin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 RAA02
NimiMaatilayrityksen talous
Nimi englanniksiFarm Enterprise Economics
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa
- tehdä laskelmia maatalousyrityksen kannattavuudesta ja laatia toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon
- määritellä keskeiset maatalousyrityksen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät
- käyttää taulukkolaskentaohjelmaa taloussuunnitelman laatimiseen
Keskeiset sisällöt- Katetuottomenetelmän mukaisen taloussuunnitelman laatiminen toimivalle maatilalle tai hevostilalle
- Aineiston keruu, taloussuunnitelman laatiminen ja tuloksen analysointi
- Koneellistamissuunnitelman aloitus
Suoritustavat- Lähitunnit
- Verkko-opiskelu
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- eAineistot ja muu opintojakson alussa sovittava materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöViitala Hannu

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.