Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

WU21SM Energiatekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 WUV1100
NimiEnergialiiketoiminta
Nimi englanniksiEnergy business
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee energia-alaa ja sen teollisuutta liiketoiminnan näkökulmasta. Opiskelija osaa kuvata energia-alan nykytilan sekä tulkita ja vertailla erilaisten megatrendien vaikutuksia alan kehittymiseen. Opiskelija ymmärtää talouskasvun ja energian yhteenliitoksen sekä osaa tulkita erityyppisiä tilastoja liittyen energia-alan raportointiin. Opiskelija osaa analysoida energia-alaan kohdistuvia kriittisiä taustatekijöitä ja –vaikuttajia sekä vertailla eri toimintamallien ja teknologioiden tulevaisuuden muutosajureita.

Opiskelija ymmärtää talousohjauksen keinot osana yrityksen strategiaa ja operatiivista johtamista. Opiskelija tuntee johdon laskentatoimeen ja kustannuslaskentaan liittyvät pääkäsitteet. Lisäksi opiskelija osaa laskea ja tuottaa projektiliiketoiminnan näkökulmasta vaadittavia laskelmia liittyen kustannusarviolaskentaan sekä tarjouslaskentaan. Liiketoimintaan liittyen opiskelija osaa tulkita ja analysoida valitun yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella yrityksen taloudellista tilaa tunnuslukujen avulla.

Opiskelija ymmärtää asiakkuuksien johtamisen ja asiakashallinnan merkityksen energiatoimialalla erityisesti toimialan muutoksen näkökulmasta. Opiskelija osaa vertailla ja analysoida eri johtamissuuntauksien vaikutuksia ja tarpeita toimialamuutoksen avaintekijöinä.
Keskeiset sisällöt- Energiatoimialan kokonaiskatsaus: Energia-alan kehittyminen ja tulevaisuuden visiot, talouskasvu ja energia, energiamarkkinat, ilmastonmuutoksen haasteet talouskasvulle (energia ja kiertotalous)
- Johtaminen ja talousohjaus: Johdonlaskentatoimen ja kustannuslaskennan käsitteet, kustannus- ja tavoitelaskenta projektitoiminnan osana, tilinpäätösanalyysi ja tunnusluvut
- Asiakkuuksien johtaminen liiketoimintastrategiana: Asiakkuuksien johtaminen ja asiakashallinta energiatoimialan muutoksen näkökulmasta
SuoritustavatVerkko-opintojaksolle osallistuminen, oppimistehtävien ja -harjoitustöiden tekeminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun.

Opintojakso toteutetaan joustavina verkko-opintoina: Verkkoluennot, harjoitustöiden ohjaus ja esitykset verkossa, itsenäinen opiskelu.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAlan artikkelit ja julkaisut, Moodlessa jaettava materiaali, muu opettajan ohjeistama aineisto
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa100% verkko-opintojakso
YhteyshenkilöPentinsaari Tanja

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.