Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

VALINNAISET21 Valinnaiset opinnot / Optional Courses, academic year 2021-2022

Opintojaksokuvaus

Koodi4 NS21MJF9130
NimiMonikulttuuristuva työympäristö (yamk-taso)
Nimi englanniksiDiversity Management in Multi-Cultural Working Environment
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson tavoitteena on valottaa yhteiskunnan ja työelämän monikulttuuristumista ja sen kehitystä erityisesti suomalaisen työelämän näkökulmasta, sekä tarjota tietoa maahanmuuttajien moninaisuuteen liittyvän toiseuden kohtaamisen pohjaksi työyhteisöissä. Opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään monikulttuurisuudesta johtuvia tapahtumia, viestintäeroja ja prosesseja työelämässä ja kehittää valmiuksia työskennellä ja johtaa monikulttuuristuvia ja monimuotoistuvia työympäristöjä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin käsitteisiin laaja-alaisesti sekä niiden välisiin yhteyksiin. Hän ymmärtää monikulttuurisuudesta johtuvia viestintäeroja ja niiden haasteita työelämässä, sekä hahmottaa maahanmuuttajan kulttuuriin sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa moninaisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työyhteisössä sekä osaa tarvittaessa hyödyntää toimenpiteitä, joita monikulttuuristen työympäristöjen johtaminen vaatii.
Keskeiset sisällöt- Moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät käsitteet ja yhteydet
- Suomi maahanmuuton kohdemaana
- Maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotiutuminen
- Kulttuuriin sopeutumisen käyrät ja transkulturaatioon vaikuttavat tekijät
- Kulttuuriset erot työyhteisöjen kommunikoinnissa
- Moninaisuusosaamisen kehittäminen
- Monikulttuuristen työympäristöjen johtamisen erityiskysymykset
SuoritustavatItsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen oppimistehtäviin
Oppimistehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliIlmoitetaan Moodlen oppimisalustalla
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa100% verkkokurssi (Moodle)

Opintojakso on lukuvuonna 2021 - 2022 avoinna 15.9.2021 - 31.7.2022. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin vaan opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan viimeistään kolmen viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä.
Palautuspäiviä on kaksi syyslukukaudella, kolme kevätlukukaudella ja yksi kesällä.
Palautuspäivät ovat 30.10.2021, 16.12.2021, 28.2.2022, 15.4.2022, 20.5.2022 ja 31.7.2022.
YhteyshenkilöLassila Hilkka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.