Antin uratarina – kesäduunista vakiduuniin

Olen Antti Rikkonen ja työskentelen automaatioasiantuntijana Yara Siilinjärvellä. Aiemmalta koulutukseltani olen automaatioasentaja. Pohjakoulutus ja työkokemus loivatkin aikoinaan hyvän pohjan jatko-opiskeluun hakeutumiselle. Savoniaan hain parin vuoden töissä käynnin jälkeen opiskelemaan lisää. Opintojen ohella myös maiseman vaihtaminen Etelä-Suomesta Savoon toi mukavaa vaihtelua.

Kesätöistä automaatioasiantuntijaksi

Opiskelin Savoniassa sähkö- ja automaatiotekniikkaa. Suuntautumisenani oli sähkökäytöt ja automaatio. Savoniassa opiskelu oli isossa kuvassa mukavaa. Tekniikan alalla oli todella asiantuntevat ammattialan opettajat ja sitä kautta kiinnostus sähkö- ja automaatiotekniikkaan syveni entisestään. Vaikka opetus painottui sähköalaan, myös automaatio oli mukana opetuksessa hyvin.

Vuonna 2016 pääsin Yaralle kesätöihin automaatioasentajaksi. Ensimmäisenä kesänä opin perinteisiä prosessiteollisuuden automaation asioita. Näin isojen kokonaisuuksien opettelu täydellisesti koulussa on mahdotonta, mutta onneksi niitä oppii työn ohessa. Toisen ja kolmannen kesän aikana pääsin keskittymään töiden ja osien tilaamiseen, päivittäisen kunnossapidon suunnitteluun ja kunnossapitoseisokin suunnitteluun. Opin paljon erilaisten järjestelmien käyttöä, automaation merkitystä prosessiteollisuudessa sekä pienten yksityiskohtien merkityksen isossa tehtaassa. Koin, että minuun luotettiin ja sain paljon vastuuta.

Kolmantena kesänä tein Yaralle opinnäytetyöni. Aiheita kyllä löytyy, kun on itse aktiivinen. Samana vuonna minua pyydettiin määräaikaiseksi asiantuntijan tuuraajaksi ja vuoden lopulla hain ja tulin valituksi vakituiseen työsuhteeseen automaatioasiantuntijaksi. Valmistuin siis Savoniasta keväällä 2018 ja työllistyin Yaralle samaan aikaan.

Hyvät eväät työelämään

Ammattikorkeakoulu loi loistavan pohjan menestyä työelämässä. Korkeakouluelämä ja opetus antoivat hyvät eväät pärjätä tulevaisuudessa muuttuvassa maailmassa ja kovaa vauhtia kehittyvässä työelämässä. Työpaikka teollisuudessa on hyvä urajatkumo.

Kannattaa luottaa omiin kykyihinsä ja suunnata katse kohti tulevaisuutta. Opintojen aikana kannattaa olla aktiivinen ja kiinnostunut kaikesta, vaikkei sillä hetkellä siltä tuntuisikaan. Tulevaisuudessa kaikkia koulussa opittuja taitoja kuitenkin tarvitsee jossain muodossa.

Antti Rikkonen
insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
automaatioasiantuntija / Yara Siilinjärvi


Kiinnostuitko alasta?

Tutustu tekniikan opintotarjontaan!