Eeva Pekkala, muotoilija (AMK)

Opiskelen muotoilua toista vuotta. Aikaisemmalta koulutukseltani olen historianopettaja, ja työskentelin yhteensä reilut kolme vuotta Ylä-Savon kouluissa tehden erilaisia sijaisuuksia. Työskentelyn aikana huomasin miten uuvuin ihmiskontaktien määrään, työn laatuun ja sisältöön. Samalla kaikenlainen taiteilu, piirtäminen, käsityöt, ompeleminen ja yleinen näpräily ovat olleet harrastuksenani lapsesta asti, ja olivat varmasti kannattelevana tekijänä työelämässäni.

Tein TE-toimiston ammatinvalintatestiä uudelleen ja uudelleen, ja testin seurauksena päädyin hakemaan opiskelemaan graafista suunnittelua, tekstiilisuunnittelua ja muotoilua sekä yliopistoihin että ammattikorkeakouluihin eri puolilla Suomea. Pääsykokeita oli hyvä käyttää esimerkkinä siitä, millainen ilmapiiri koulussa on, sekä mihin koulutuksessa keskitytään. Kuopion muotoilun pääsykoe oli haastava ja samalla innostava. Sain myös tunteen, että opiskelijoista todella välitetään!

Itseensä luottamalla voi päästä mihin vain


Aloitin opiskeluni hyvin epävarmana, sillä huomasin, että muilla luokkatovereillani oli enemmän kokemusta erilaisesta käytännön tekemisestä sekä useat olivat taitavampia piirtäjiä kuin minä. Pian kuitenkin huomasin, että osaamisellani ja taidoillani, joita olin työelämästä ja aikaisemmasta koulutuksestani saanut, olivat erityisen hyödyllisiä. Minua kiinnostaa erityisesti graafinen suunnittelu ja palvelumuotoilu, sekä jonkin verran myös vaateala, erityisesti tekstiilisuunnittelu. Työelämästä ajatukset ovat vielä hapuilevia, sillä ala on minulle uusi, eikä tulevaisuuden työmahdollisuuksista ole vielä kovin vankkaa luottamusta. Opettajilta olen kuitenkin saanut tietää, että palvelumuotoilijoille ja graafisille suunnittelijoille on töitä! Joten kun oma osaaminen kasvaa, on luottamusta hakea harjoittelupaikkoja, ja sitä kautta saada jalkaa oven väliin työelämää ajatellen.

Vinkkini muotoiluun hakeville opiskelijoille on: luota itseesi! Olen kokenut itse suurta epävarmuutta omista taidoistani, mutta olen huomannut, miten paljon erilaista osaamista koulutukseen hakevilla on, eikä kenenkään osaaminen ole parempaa tai huonompaa kuin toisten. Ensimmäisenä vuonna oppii paljon sekä opettajilta että kanssaopiskelijoilta, kun uskaltaa heittäytyä oman varmuusalueensa ulkopuolelle. Kun on varmuutta itseensä ja omiin taitoihin ja on avoin oppimiselle, voi päästä mihin vain!


Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutukseen!