Muotoilun alan opiskelijoita.

Muotoilija (AMK),
päivä-
toteutus

View Study

Muotoilijan kädenjälki näkyy kaikkialla! 

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Muotoilijana osallistut oivaltavien tuoteideoiden kehittämiseen, kehität uusia palveluinnovaatioita ja tarjoat ongelmiin luovia ratkaisuja. Tällä menolla muutetaan maailma!

Savonia-ammattikorkeakoulun muotoilijakoulutuksessa teoria ja käytäntö yhdistyvät. Opit hallitsemaan suunnitteluprosessin, visuaalisen ilmaisun ja eri valmistustekniikat. Pääset myös kokeilemaan opinnoissa tekoälyn mahdollisuuksia. Voit valita opintoihisi korumuotoilun, vaatetusmuotoilun, teollisen muotoilun, palvelumuotoilun tai sisustusarkkitehtuurin opintoja.

Muotoilijana tehtäväsi ovat monipuolisia. Työsi koostuu esimerkiksi tuotteiden, palveluiden, prosessien ja vuorovaikutustilanteiden suunnittelusta. Asiakasymmärrys, aloitteellisuus, näkemyksellisyys ja tulevaisuuslähtöinen ajattelu ovat muotoilijalle tärkeitä taitoja. Opintoihin kuuluvissa työelämän projekteissa pääset kehittämään osaamistasi asiakastöiden kautta.

Valmistuttuasi olet monitaitoinen muotoilun, luovan suunnittelun ja ongelmanratkaisun osaaja, jonka kädenjälki näkyy kaikkialla!

Koulutuksen sisältö

Savonian muotoilijan koulutuksen tavoitteena on, että tunnet muotoilualan tehtäväkentän mahdollisuudet sekä omat vahvuutesi muotoilijana, muotoilun asiantuntijatehtävissä.

Opintosi koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, valinnaisopinnoista, työelämän projekteista ja opinnäytetyöstä.

Ensimmäisen vuoden perusopinnot ovat kaikille muotoilun opiskelijoille yhteisiä. Perusopinnoissa opiskellaan muotoiluajattelua, ammatillista viestintää, luovaa ideointia ja digitaalisia perustietoja ja -taitoja.  Perusopintojen jälkeen opiskelet muotoilun soveltavia ammattiopintoja.

Opintojen edetessä syvennät muotoiluosaamistasi oman urasuunnitelmasi mukaisesti. Opit tarkastelemaan muotoiluprosessia menetelmien, käyttäjien, materiaalien, valmistusteknologian ja ammattikäytäntöjen näkökulmasta.

Merkittävä osa opinnoista toteutuu työelämän projekteissa. Projektit harjaannuttavat muotoilualan asiantuntija- ja työelämätehtäviin. 

Harjoittelussa perehdyt käytännön työelämään ja saat valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien soveltamiseen. Harjoittelu tehdään joko projekti-, yrittäjä- tai työelämäharjoitteluna urasuunnitelmasi mukaisesti.

Maija opiskelee muotoilijaksi.

Lue Maijan tarina

”Sisustusarkkitehtuurissa opinnot tapahtuvat pääosin tietokoneella. Opettelemme käyttämään erilaisia mallinnus- ja visualisointiohjelmia ja myös Adoben ohjelmat tulevat tutuksi. Projektikursseille on usein myös oikeita asiakkaita, joten jo opintojen aikana saa kosketuksen työelämään.”

savonia_kulttuuri_muotoilu

Opiskelu muotoilun alalla

Kouluttaudu muotoilun moniosaajaksi käytännönläheisesti yhteistyökumppaneiden kanssa. Muotoilua opiskellaan upouusissa tiloissa Microkadun jatkuvasti kehittyvällä kampuksella Kuopiossa.

Opiskelijat haalarit päällä käyvällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Muotoilun opiskelijat työskentelevät mallipajassa.

Muotoilijat somessa

Tutustu muotoilun opiskeluun muotoilun alan somekanavian kautta.

Opiskelijat kirjaston sohvilla.

Mutka ry

Kuopion muotoilun opiskelijat Mutka ry on Savonian muotoilun opiskelijoiden oma opiskelijayhdistys, joka huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta, hyvinvoinnista ja oikeuksista. Mutka järjestää ohjelmaa ja tapahtumia myös opintojen ulkopuolelle.

Uramahdollisuudet

Muotoilijan kädenjälki näkyy kaikkialla, ja muotoilija voi työllistyä moniin eri tehtäviin!

Valmistuttuasi sinusta tulee muotoilualan moniosaaja, jonka tehtävänkuvassa yhdistyvät monialaisuus ja luova suunnitteluosaaminen. Voit työskennellä muotoiluasiantuntijana teollisuuden, kaupan, liike-elämän, rakentamisen ja matkailun parissa tai asiantuntijana suunnittelupalveluja tarjoavassa muotoiluyrityksessä/suunnittelutoimistoissa. Oman osaamisen ja tuote- ja palveluideoiden jalostaminen yritystoiminnaksi on mahdollista jo opintojen aikana. 

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Raili Mähönen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 5819

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Aloituspaikat: 70
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 62
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

 

Opiskelijat valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakoe toteutetaan kahdessa vaiheessa ja ensimmäinen vaihe on karsiva. Valintakoe sisältää yhteensä viisi tehtävää.

Valintakoetehtävien maksimipistemäärä on 100 pistettä. Hyväksytyn hakijan tulee saada vähintään puolet (50 pistettä) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen tehtävä on suoritettava hyväksytysti (jokaisesta tehtävästä on saatava vähintään yksi piste).

Valintakokeen osa 1, etätehtävät:

Valintakokeen 1. osan tehtävät suoritetaan verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään ohjeet ja käyttäjätunnukset ennen valintakokeita.

Tehtävät avautuvat verkko-oppimisympäristössä maanantaina 6.5.2024 klo 9.00 ja sulkeutuvat perjantaina 10.5.2024 klo 22.00. Yhden tehtävän tekemiseen on aikaa 4 tuntia, jonka jälkeen tehtävä sulkeutuu.

Osa 1 sisältää kaksi etätehtävää:

 • Tehtävä 1: Ideointi- ja suunnittelutehtävä (0-20 pistettä), tehtävän suoritusaika on 4 h
 • Tehtävä 2: Piirustus- ja maalaustehtävä (0-20 pistettä), tehtävän suoritusaika on 4 h

Tarvittavat työvälineet on hyvä olla valmiina ennen tehtävien aloittamista. Ne kerrotaan verkko-oppimisympäristössä tehtävän esittelytekstissä. Verkko-oppimisympäristöön voi kirjautua 2.5.2024 alkaen.

Valintakokeen osa 2, tehtävät kampuksella:

Valitakokeen 2. osa järjestetään maanantaina 27.5.2024 klo 9 – 15 osoitteessa: Savonia-ammattikorkeakoulun Microkadun kampus, Microkatu 1, 70200 Kuopio.

Hakija voi osallistua valintakokeen toiseen osaan, kun seuraavat valintakriteerit täyttyvät:

 • Tehtävät 1 ja 2 ovat palautettu ohjeiden mukaisesti.
 • Hakija on saanut molemmista tehtävistä vähintään yhden pisteen.

Hakijalle ilmoitetaan sähköpostilla, mikäli yksikin etätehtävä hylätään (nolla pistettä).

Osa 2 sisältää kolme tehtävää:

 • Tehtävä 3: Ongelmanratkaisutehtävä (0-20 pistettä)
 • Tehtävä 4: Haastattelu (0-20 pistettä)
 • Tehtävä 5: Kirjoitustehtävä (0-20 pistettä)

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä eikä valintakoeyhteistyössä Savonian muotoilun monimuotototeutuksen kanssa. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakokeen tulos muihin hakukohteisiin.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, niitä tulee hakea viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Suuntautumisen valinta

Savoniassa voit opiskella korumuotoilua, vaatetusmuotoilua, teollista muotoilua, palvelumuotoilua ja sisustusarkkitehtuuria.

Monialaisissa muotoiluprojekteissa opiskelet teoriaa sekä teet palveluiden ja tuotteiden muotoiluprojekteja asiakkaille. Muotoilustudioissa voit valintojesi mukaan kehittää osaamistasi esimerkiksi palvelumuotoilijana, tuotemuotoilijana tai sisustussuunnittelijana.

Projektiopinnoissa korostuvat käyttäjäkokemukset, yrittäjyys ja kestävä kehitys sekä laaja-alainen tekemisen kulttuuri.

Vuosittaiset projektivalintasi, harjoittelupaikkavalinnat ja opinnäytetyösi vaikuttavat vahvasti urasuuntaasi ja rakentavat muotoilijan ammattiprofiiliasi. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai voit suorittaa harjoittelusi ulkomailla.

Opintojen rakenne

Muotoilijan koulutuksessa opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on noin neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

 • muotoilun perus- ja ammattiopinnot 165 op
 • valinnaiset opinnot 30 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Aiemmin hankittu osaaminen voidaan huomioida osaksi opintoja.

Opetuksen toteutus

Opiskelu on päätoimista päiväopiskelua klo 8–18 välillä. Opiskelusi sisältää lähiopetusta, etäopetusta ja itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua ja ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Tärkeässä roolissa ovat yhdessä oppiminen ja ryhmätyöt.