Polkuopinnoista tutkinto-opiskelijaksi – Heidi Sova, sosionomi (AMK)

Olen 40-vuotias sosionomiopiskelija Iisalmen kampukselta. Aloitin opinnot syksyllä 2020. Minulle avautui väylä sosionomi (AMK) -opintoihin avoimen ammattikorkeakoulun kautta polkuopiskelijana. Avoimen ammattikorkeakoulun kautta opiskelu oli kohdallani hyvä vaihtoehto. Mielenkiinto sosionomin ammattia kohtaan alkoi rakentua pikkuhiljaa ja lopulta kirkastui tavoittelemisen arvoiseksi asiaksi elämässäni. Pääsykokeet tutkintopiskelijaksi näyttäytyivät haasteellisiksi, mutta innostus opiskelua kohtaan ei siitä huolimatta laantunut ja lähdin toteuttamaan unelmaani.

Opiskelu Savoniassa on ollut innostavaa ja monipuolista. Savonia mahdollistaa erilaisia tapoja oppia ja opiskella. Koska opintojen suunnittelu on ollut joustavaa, perhe-elämän, vapaa-ajan ja työn yhdistäminen on onnistunut paremmin kuin uskoinkaan. Kannustan aikuisia perehtymään Savonian tuomiin mahdollisuuksiin opiskella aikuisena ja luottamaan siihen, että ruuhkavuosienkin keskellä opiskelu Savoniassa voi avata ihan uudenlaisen maailman.

Olen aiemmalta ammatiltani hammashoitaja ja mielenkiinto sosionomin työtä kohtaan heräsi työelämän kautta. Tein hammashoitajan työtä viimeisimmät vuodet lasten, nuorten ja perheiden parissa. Työnkuvaani kuului suun terveyteen liittyvissä asioissa ohjaaminen ja työskentely moniammatillisesti sekä perheiden ohjaaminen eri palveluiden äärelle. Hammashoitajan työ on edelleen lähellä sydäntäni ja teen sitä opiskeluiden ohessa.

Vapaa-aika kuluu perheen ja harrastusten parissa. Tykkään harrastaa liikuntaa monipuolisesti ja se tuokin mukavaa vastapainoa opiskelulle ja päätetyöskentelylle. Innostun helposti uusista asioista ja minut voi löytää vaikkapa käsityökurssilta.

Tulevaisuudessa haluan työskennellä sosionomina ihmisten parissa asiakastyössä. Mielenkiintoisia työtehtäviä on varmasti luvassa ja uskon, että työelämällä on paljon tarjottavaa. Tällä hetkellä eniten kiinnostaa aikuissosiaalityö ja yrittäjyyskin on käynyt mielessä. Olen luonteeltani toimelias ja tykkään puuhastella, joten yrittäjän arki voisi sopia minulle. Koen, että opiskeluiden myötä minulle avautuu uudenlainen maailma ja paljon uusi mahdollisuuksia elämässäni.


Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutukseen!