Sanna opiskelee wellness-liiketoimintaa.

”Avoimen AMK:n kurssien avulla saa tuntumaa eri vaihtoehdoista” – Sanna opiskelee wellness-liiketoimintaa

Opiskelen Savoniassa tradenomiksi, erikoistuen wellness-liiketoimintaan. Opiskelun aloitin 2022 syksyllä ja valmistun 2025. Toteutan opinnot monimuoto-opintoina. 

Opintojen aloittamista suunnittelin tarkasti, ollessani jo työelämässä. Itselle hakeminen Savoniaan muodostui lopulta selväksi valinnaksi – wellness, sekä monimuoto-opinnot valikoituivat ensimmäisiksi hakutoiveiksi. 

Olen työskennellyt vuosia terveydenhuollon parissa, sekä yrittäjänä joten minusta tuntui, että tämän hyvinvointinäkökulman kautta pystyisin lisäämään omaa osaamistani. Lisäksi wellness-liiketoiminnan kurssien sisältö kiinnosti valtavasti, tuntuen heti omalta. 

Ennen hakemista kouluun perehdyin myös muihin vaihtoehtoihin. Tutustuminen eri kouluihin onnistui helposti eri avoimen AMK-kurssien kautta. 

Tradeomin opintoja – paikasta riippumatta

Monimuoto-opiskelu sopii eri elämänvaiheisiin, mutta se vaatii myös itseohjaavuutta. Opiskelijan tulee aikatauluttaa kurssit ja kokonaisuudet, mutta samalla opiskelu antaa myös joitakin vapauksia omannäköisen opiskelun luomiseen. 

Itselleni monimuoto-opiskelu antaa mahdollisuuden matkustaa ja reissata – opinnot eivät ole sidottuja tiettyyn paikkakuntaan. Monesti herättää kysymyksiä, kun kerron asuvani Turussa mutta opiskelevani Kuopiossa. Kuitenkin suurin osa opinnoista tapahtuu verkossa.

Ensimmäisenä vuotena tuli kahdesti käytyä Kuopiossa, jolloin pääsin tapamaan myös kurssikavereita livenä. Samalla saimme myös mahdollisuuden tutustua Tahkon alueen yrityksiin.

Opintojen sisältö ja tulevaisuuden haaveet

Ensimmäinen opiskeluvuosi sisälsi paljon tradenomin perusopintoja (kuten kieliä, matematiikkaa, projektinhallintaa, juridiikkaa).

Näin toisena vuotena aiheet pyörivät enemmän ammatillisten ja valinnaisten opintojen parissa, kohti wellneksen kenttää (esim. wellness-liiketoiminnan mahdollisuudet ja kehittäminen). 

Opintojen tapahtuessa etänä myös ryhmätyöskentely ja kurssien tapahtumien järjestäminen onnistuvat verkossa, joka antaakin lisää hyvää osaamista monimuotoiseen työelämään. 

Valmistumisen jälkeen toivon pääseväni työskentelemään monipuolisissa työtehtävissä. Tällä hetkellä erilaiset projektitehtävät ja hyvinvointiteknologia kiinnostavat kovasti, mutta tradenomintutkinto antaa laajan toimikentän myös moneen muuhun mielenkiintoiseen vaihtoehtoon. 

Vinkkejä uusille opiskelijoille

Yhtenä hyvänä vinkkinä voisin suositella avoimen amk:n kursseja, jos epäröit eri koulujen välillä. Kurssien avulla saa tuntumaa eri vaihtoehdoista. 

Jos päätät hakea valintakurssin kautta, kannattaa työmäärä aikatauluttaa tarkasti. Monimuoto-opiskelu vaatii itsensä johtamista, joita valintakurssi myös hyvin testaa. Samalla voi myös selvitä onko opiskelumuoto itselle toimiva. 

Suositellen tutustamaan myös wellnekseen linjana. Hyvinvointia kun ei voi olla liikaa – ja tulevaisuudessa sen osuus päätöksenteossa ja työelämässä voikin olla tärkeässä osassa. 

Sanna opiskelee wellness-liiketoimintaa.
Sanna

Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutukseen!