Opiskelija istuu kirjaston työpisteellä ja työskentelee kannettavalla tietokoneella.

Tradenomi
(AMK),
Wellness-liiketoiminta,
verkko-
toteutus

Hyvinvointia ja liiketoimintaosaamista – verkossa opiskellen

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Wellness-liiketoiminnan tradenomina olet osaava ja erottuva liiketalouden ja hyvinvoinnin ammattilainen. Savonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelma on ainutlaatuinen koko Suomessa!  

Hyvinvointiin liittyvä liiketoiminta on kasvanut nopeasti. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi kiinnostaa koko ajan enemmän, joten alan liiketoimintaosaajille on kysyntää.

Wellness-ala tarjoaa uramahdollisuuksia esimerkiksi palvelualan yrityksissä, hyvinvointiteknologian tehtävien parissa sekä julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä. Lähivuosina Wellness-alalle syntyy runsaasti uusia työpaikkoja. Alalla on myös erittäin hyvät yrittäjyysmahdollisuudet. 

Tradenomiopinnoista saat erinomaiset valmiudet Wellness-liiketoiminnan ja toimintatapojen kehittämiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Valmistuttuasi työskentelet tuloksellisesti ja vastuullisesti – sekä osana tiimiä että itsenäisesti.  Opinnot toteutetaan kokonaan verkossa, joten opinnot sopivat mainiosti myös työelämässä oleville, asuinpaikasta riippumatta. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta ja aikataulujen hallintaa.

Koulutuksen sisältö

Opinnoissa saat paitsi vahvan liiketoimintaosaamisen, myös monipuolisen hyvinvointiin liittyvän tietämyksen ja alan yritystoiminnan kehittämisosaamisen. Hyvinvointia ja siihen liittyvää liiketoimintaa käsitellään opinnoissa laajasti eri näkökulmista. Opintoja tehdään myös tiimityönä, joten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät opintojen aikana.

Tutkintoon sisältyy laaja valinnaisten opintojen osuus. Valinnaisten opintojen tarjonta antaa mahdollisuuden syventää ammatillista profiiliasi. Voit opiskella esimerkiksi henkilöstöjohtamiseen liittyviä opintoja tai vahvistaa kehittämisosaamista oman työpaikkasi projektissa, jonka voit sisällyttää opintosuorituksiin. Valinnaisissa yrittäjyysopinnoissa voit kehittää omaa yritysideaasi ja vahvistaa yrittäjävalmiuksiasi. Myös runsas kieliopintojen tarjonta on käytettävissäsi.

Sonja opiskelee wellness-liiketoimintaa.

Sonjan tarina

”Vaikka opinnot toteutetaan verkossa eikä muita opiskelijoita näe, on silti tunne, että kuuluu porukkaan ja aina voi kysyä muilta opiskelijoita tai opettajilta neuvoa tarpeen mukaan. On hienoa, että opinnot voi suorittaa verkossa missä päin Suomea tahansa.”

Sanna opiskelee wellness-liiketoimintaa.

Sannan tarina

”Opintojen aloittamista suunnittelin tarkasti, ollessani jo työelämässä. Itselle hakeminen Savoniaan muodostui lopulta selväksi valinnaksi. Wellness-liiketoiminnan kurssien sisältö kiinnosti valtavasti, tuntuen heti omalta.”

Opiskelijat tekevät ryhmätyötä yhteistyötilassa.

Opiskelu liiketalouden alalla

Liiketalouden ala tarjoaa laajat menestymisen mahdollisuudet. Wellness-liiketoiminnan opiskelu on taatusti työelämäläheistä. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja osaamisesi kasvaa.

Opiskelija Microkadun kampuksen käytävällä ikkunan ääressä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Kaksi opiskelijaa katsoo puhelinta.

Wellness somessa

Tutustu Savonian Wellness-liiketoiminnan opiskeluun somessa.

Uramahdollisuudet

Wellness-tradenomilla on vahvan liiketoimintaosaamisen lisäksi laaja-alainen ymmärrys hyvinvoinnista ja sen hyödyntämisestä erilaisessa liiketoiminnassa. Tämä erottaa Wellness-tradenomit muista tradenomeista.   

Wellness-tradenomi voi työllistyä hyvin laajasti hyvinvoinnin sekä liiketoiminnan yhdistäviin työtehtäviin. Myös yrittäjyys on varteenotettava uramahdollisuus.  

Mahdollisia tehtävänimikkeitä on esimerkiksi: asiakasvastaava, asiakaspalvelupäällikkö, avainasiakaspäällikkö, työhyvinvointipäällikkö, HR-päällikkö, HR-asiantuntija, markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, liikuntakeskusvastaava, yrittäjä.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Salla Willman
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6006

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 45
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 36
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.

Valintakurssi avautuu 11.4.2024 klo 10.00 ja sulkeutuu 16.5.2024 klo 23.59.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu kuuteen osioon. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 20 % osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Essee arvioidaan sadalta (100) eniten pisteitä saaneelta hakijalta, jotka ovat suorittaneet osiot 1-5 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

 1. Wellness-ilmiö ja peruskäsitteet (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 pistettä)
 1. Wellness-elämäntapa ja kuluttajakäyttäytyminen (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 pistettä)
 1. Wellness-liiketoimintaa eri aloilla ja maantieteellisillä alueilla (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 p.)
 1. Elämyksellisyys kulutuksessa (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 pistettä)
 1. Yritystoiminnan perusteet (0 – 20 p., saatava vähintään 4 pistettä)
 1. Reflektoiva essee (0 – 10 p., saatava vähintään 2 pistettä)

Hakijan on suoritettava valintakurssi hyväksytysti voidakseen tulla valituksi. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hakijan valintakurssista saama kokonaispistemäärä on vähintään 42 pistettä ja hakija on suorittanut kaikki kuusi osiota hyväksytysti. Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot 1-5 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Wellness-tradenomin verkkototeutuksessa suuntaudutaan Wellness-liiketoimintaan.

Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla, valinnaisilla opinnoilla, harjoittelulla ja opinnäytetyöllä voit suunnata osaamistasi edelleen tarkemmin eri Wellness-liiketoiminnan osa-alueille. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi tukee omia kehittymis- ja uratavoitteitasi.

 

Opintojen rakenne

Wellness-tradenomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Verkkototeutuksessa opintojen kesto on noin 3,5 vuotta.  Opinnot ovat kokonaisuutena suunniteltu ja organisoitu siten, että opiskelija etenee opinnoissa suorittaen 60 opintopistettä lukuvuodessa.

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista huomioida osaksi opintoja. Osa opinnoista on mahdollista toteuttaa työelämässä.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 60 op
 • yhteiset ammattiopinnot 60 op
 • vaihtoehtoiset ammattiopinnot 30 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Opetuksen toteutus

Tutkinto-ohjelmassa ei ole pakollista lähiopetusta. Kaikki opintojaksot on mahdollista suorittaa etäopintoina. Ensimmäisenä lukuvuotena on 1–2 intensiivipäivää, jotka järjestetään täysin verkossa. Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen intensiivipäiviä ei ole.

Opintojaksokohtaisesti voidaan järjestää yksittäisinä arki-iltoina etäopetusta tai- ohjausta opettajan suunnittelemalla tavalla. Siihen osallistuminen on opiskelijalle mahdollisuus, osallistumispakkoa ei ole.

Verkko-opinnot vastaavat kuormitukseltaan päätoimista opiskelua, jossa yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelua/työpanosta.  Opinnot etenevät tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti.