Sanna opiskelee agrologin ylempää AMK-tutkintoa.

”Opinnäytetyöni ansiosta pääsen erikoistumaan juuri siihen aiheeseen mihin koen kaikista suurinta paloa ” – Sanna täydentää osaamistaan agrologin YAMK-tutkinnolla

Opiskelen Savonia ammattikorkeakoulussa Iisalmessa YAMK agrologi tutkintoa. Aloitin opintoni työn ohessa syksyllä 2021. Olen ollut agrologiksi valmistumisesta asti kiinni työelämässä. Työllistyin nykyiselle työnantajalleni jo agrologiopintojeni loppusuoralla syksyllä 2016. Kun valmistuin koulusta, olin melko varma, että nyt riittivät opiskeluni omalta osaltani. Toisin kävi kuitenkin. Tiedonjano ja oman osaamisen kehittäminen myös korkeammalla koulutuksella alkoivat houkuttelemaan. Siispä päätin hakea kouluun ja minut valittiin.

Nyt jälkeenpäin täytyy todeta, etten hakuvaiheessa ollut loppuun asti miettinyt sitä, millä ajalla teen esimerkiksi kaikista isoimman ponnistuksen koulun eteen, eli opinnäytetyöni. Tämä asia alkoi siis konkretisoitumaan minulle vasta opintojeni puolessa välissä, ja siksi minulla kävi mielessä jo koulun lopetus. Opiskelijaystäväni puhuivat moneen otteeseen aikuiskoulutustuesta ja sen tuomista mahdollisuuksista. Minulla oli tämän suhteen ajatuksena, etten voisi sitä saada, sillä työvuodet eivät täyty. Tein kuitenkin esiselvityksenä työaikalaskurin ja siitä selvisikin, että minulla riittää työssäolovuodet tuen saamiseen. Siispä hakemus sisään ja myönteinen päätös!

Voin suoraan sanoa että, ennen opintovapaata opiskeluni oli aika passiivista. Menin siitä mistä aita on matalin, sillä työni, perhe ja muu elämä veivät arjesta isoimman ajan eikä opinnoille ollut sen enempää aikaan. Opintovapaan alkamisen jälkeen viimeisenä opintokeväänä, opiskeluni muuttui täysin. Nyt voin sen todellakin sanoa olevan aktiivista, nälkä kasvaa syödessä myös tiedon suhteen!

Ensimmäisen vuoden opinnot menivät pitkälti ryhmätöissä, ja tekeminen painottui pitkälti kolmen päivän lähijaksoille kuukaudessa. Opintoihin kuului todellisen maatilayritys-casen kautta maatilan tuotannon organisointia, maaseutuyrityksen yhteistyön juridiikkaa sekä yrityksen kehitysprosessin talouden hallintaa. Ryhmän tuki ensimmäisen vuoden opintojen suorittamisessa oli erittäin isossa roolissa.

Toisen vuoden opinnot olivat melko pitkälti itsenäisiä ja valinnaiset; niiden valinta ja suorittaminen olivat pääosin omalla vastuulla. Toisen vuoden opintoihin kuului pakollisena hankesuunnittelu. Valinnaisiksi itse valitsin maatilan sukupolvenvaihdoskurssin ja digitalixed working environment -kurssin. Ja koska nälkä kasvoi syödessä, niin ylimääräisenä valinnaisena minulla on vielä asiantuntijuus ja johtaminen kurssi. Koen, että valinnaisia valitessakin voi hyvin painottaa osaamisen kehittämistä siihen suuntaan minkä kokee itselleen kaikista hyödyllisimmäksi.

Toivon ja uskon tämän koulutuksen lisäävän ammattiosaamistani sekä tuovan laajempaa näkemystä myös työelämään. Jotta asiat menisivät loogisesti, lisäkoulutuksen pitäisi näkyä myös positiivisesti palkkakehityksessä. Ja olenpa kuullut ja lukenutkin, että tämä tutkinto antaa minulle myös valmiuksia olla askeleen lähempänä tohtoritutkintoa, mikäli siihen haluaisin joku päivä ryhtyä. Koskaan ei pidä sanoa: en koskaan.

Tärkeimmät kaksi vinkkiä muille opiskelijoille: tehkää opinnoille tilaa ja valitkaa mielenkiintoinen opinnäytetyö aihe. Näin opiskelusta tulee paljon mielekkäämpää ja valmistuminen on paljon todennäköisempää.

Sanna opiskelee agrologin ylempää AMK-tutkintoa.
Sanna

Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutukseen