Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen, monimuotototeutus

#ylempi amk #luonnonvara-ala

Agrologiksi Savoniassa

Suomalainen maaseutu ja siellä oleva elinkeinotoiminta muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Muutoksesta huolimatta laadukkaan ja turvallisen ravinnon ja sen raaka-aineiden tuottaminen on maatalouden perustehtävä myös jatkossa. Tärkeitä tekijöitä ovat eläinten hyvinvointi, ympäristöstä ja ruokaketjun turvallisuudesta huolehtiminen, toisiaan täydentävät maaseutuelinkeinot ja myös kokonaisuutena elinvoimainen ja hyvinvoiva maaseutu.

Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa  osaamista syvennetään ratkomalla yritysten kehityshaasteita opiskelijatiimeissä. Koulutuksen tavoitteena on parantaa tietojasi ja taitojasi mm. uudistavaan johtamiseen, verkostomaiseen työskentelyyn ja maaseutuyrityksen liiketoiminnan uudistamiseen liittyen.

Koulutuksen suoritettuasi osaat tunnistaa maaseutuyritysten ja muiden organisaatioiden kehittämistarpeita, ja sinulla on kyky kehittää maaseutuyritysten liiketoimintaa ja luoda niihin liittyviä uusia liiketoimintamalleja. Lisäksi koulutus harjaannuttaa sinut ennakoimaan maaseutuelinkeinoissa tapahtuvia muutoksia ja toimimaan alan kehittäjänä.

Opintojen päätyttyä sinulla on entistäkin vahvempi ammatti-identiteetti, sekä halua ja osaamista työskennellä suomalaisen maaseudun hyväksi.

“Savonian agrologeilla on hyvät ryhmätyötaidot, joita työelämässä tarvitaan koko ajan. Savoniasta valmistuneilla on hyvä talousosaaminen ja kiinnostus talouteen. Taloutta tarvitaan vahvana näkökulmana myös kasvi- ja kotieläinpuolella asiantuntijatyössä. YAMK tutkinto tarjoaa henkilöstölle kanavan kasvattaa osaamistaan ja kehittää itseään laajemmin kuin työssä oppiminen mahdollistaa. Kouluttautuminen parantaa innostusta ja motivaatiota työhön sekä mahdollistaa erikoistumisen omaa osaamista kiinnostuksen kohteisiinsa syventäen.” 

Toimitusjohtaja Katri Kostamo, ProAgria Itä-Suomi


Koulutuksen sisältö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 60 opintopisteen laajuinen koulutus kestää 1,5 – 2 vuotta. Aikaisemmin hankkimasi osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaasi lyhentävästi. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden.

Tutkinnon pakollisissa ammattiopinnoissa (20 op) keskityt maaseutuyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Pakolliset ammattiopinnot toteutat tiimiopintoina todellisen maaseutuyrityksen kehittämistapauksessa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Valinnaisissa opinnoissa (10 op) voit suunnata osaamistasi omien tavoitteidesi ja urasuunnitelmiesi mukaan.


Kesän 2021 lisähaku

Hakuaika

04.08.2021 – 09.08.2021

Hakeminen

Koulutukseen on jäänyt vapaita paikkoja ja järjestämme lisähaun 4.-9.8.2021.  

  • Lisähaku päättyy 9.8.2021 klo 15.00. 
  • Opiskelijat valintaan ennakkotehtävän perusteella 
  • Ennakkotehtävä sekä kopiot tutkinto- ja työtodistuksista tulee tallentaa hakulomakkeelle 16.8.2021 klo 15.00 mennessä 
  • Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.8.2021 
  • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 3.9.2021 klo 15.00 mennessä 
  • Opinnot alkavat perjantaina 10.9.2021 Iisalmen kampuksella (Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi).

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu agrologin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) luonnonvara-alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2021).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Hakijan tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 16.8.2021 klo 15:00 mennessä. 

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

5 opiskelijaa valitaan ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf) julkaistaan 4.8.2021 

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 16.8.2021 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 60 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei luonnonvara-alan YAMK-koulutukseen sisälly, sillä painopistealueeksi on valittu maaseudun kehittämiseen liittyvän osaamisen syventäminen. Koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja, sekä syventäviä vapaasti valittavia opintoja. Laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Opintojen rakenne

  • Yhteiset opinnot 10 op
  • Alakohtaiset ammattiopinnot 20 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Elina Hirvonen

Elina Hirvosen tarina

Elina sanoo olevansa kova ideoimaan ja kehittämään. Elinalla on jo agrologin (AMK) ja medianomin (AMK) tutkinnot sekä graafisen suunnittelun erikoisammattitutkinto. Mutta sitten tuli olo, että ylempi AMK-tutkinto olisi mukava suorittaa.

Mies ja nainen lähikuvassa.

Opiskelu luonnonvara-alalla

Luonnonvara-alaa opiskellaan Iisalmen monialaisella kampuksella. Käytännönläheinen, monipuolinen, mielenkiintoinen ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautuva ala odottaa asiantuntijoita.

Pellon tiivistymisen mittaamista

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja opiskeluaika noin 2 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin työtehtäviin. Koulutus antaa erityisen hyvät valmiudet maaseutuyritysten ja alalla toimivien organisaatioiden kehittämiseen.