Riian suunnittelema olohuone.

”Parasta on monipuolisuus ja se, että opinnoista saa rakennettua täysin oman näköiset” – Riia opiskelee muotoilijaksi

Olen Riia 22-vuotias neljännen vuoden muotoilun opiskelija. Lukion jälkeen, hain itseäni kiinnostaviin kohteisiin ilman mitää suurempia odotuksia kouluun pääsystä. Lähdin muotoilun opintoihin oikeastaan kokeilumielessä, enkä osannut vielä sanoa onko tämä juuri se oikea ala minulle.

Muotoilun opinnoissa erityisen mielenkiintosia ovat ensimmäisen vuoden opinnot, kun pääsee kokeilemaan muotoilun eri aloja. Minua kiinnosti erityisesti graafinen suunnittelu, korumuotoilu sekä sisustusarkkitehtuuri ja kaikkia näitä olen ammatillisten opintojen myötä päässyt kokeilemaan. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että sisustusarkkitehtuuri on eniten se mun juttu. Muotoilun opinnoissa parasta on juurikin monipuolisuus ja se, että opinnoista saa rakennettua täysin oman näköiset.

Sisustusarkkitehtuurissa opinnot tapahtuvat lähinnä tietokoneella mallinnusohjelmilla ja mukavaa vastapainoa tähän on tuoneet muut kurssit. Harjoittelun muotoilun opinnoissa voi suorittaa heti toisen vuoden jälkeen ja itse tein harjoittelut kolmannen sekä neljännen vuoden aikana. Muotoilun harjoittelu voi olla esimerkiksi toimistossa mutta myös projektimuotoisena.

Sisustusarkkitehtuurissa tärkeinä taitoina korostuu luovuus, ongelmanratkaisu- ja tiedonhankintataidot. Ala kehittyy ja muuttuu koko ajan, joten on tärkeää pysyä vauhdissa mukana ja päivittää omia tietoja sekä taitoja.

Tulevaisuudessa haluan työskennellä luovalla alalla, esimerkiksi arkkitehtitoimistossa, jossa pääpaino olisi julkitilasuunnittelussa. Lisäksi haluaisin jatkaa opintoja johonkin suuntaan muutaman vuoden päästä.

Alasta haaveileville sanoisin, että luota omaan näkemykseesi ja älä pelkää etsiä ja muokata omaa tyyliäsi!

Enni opiskelee muotoilijaksi.
Riia

Riian töitä


Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutukseen!