Sairaahoitajaopiskelijoita simulaatioluokassa.

Opiskele sairaanhoitajaksi tai sosionomiksi 2,5 vuodessa

Kaipaatko uusia haasteita? Haluatko päivittää osaamistasi työn ohessa monimuotototeutuksena?

Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.-27.3.2024 haetaan opiskelijoita Savonian uuteen tutkinto-ohjelmaan, jossa riittävän osaamisen ja työkokemuksen omaavat lähihoitajat voivat suorittaa sairaanhoitaja- tai sosionomi-opinnot 2,5 vuodessa. Koulutus alkaa elokuussa 2024 ja se järjestetään monimuotototeutuksena. Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä opiskelua, ryhmätöitä, verkko-opintoja sekä käytännön harjoittelua.

Opiskele sosionomiksi työn ohella

Sosionomikoulutuksen tutor-opettajat Hanna Ravi ja Mira Polón kertovat, että tutkinnon aikana suoritettavien opintojen määrä riippuu aiemmasta osaamisesta.

-Jos sinulla on runsaasti osaamista ja työkokemusta, voit hyväksilukea aikaisempaa työelämässä tai muutoin hankkimaasi osaamista näytöillä tai muilla opintojaksoilla osoitetuilla tavoilla. Lähihoitajien lisäksi myös kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon omaavat henkilöt, kuten nuoriso- ja yhteisöohjaajat, kommunikaatio- ja viittomakielen ohjaajat ja lastenohjaajat voivat saada hyväksiluettua aiempaa osaamistaan.
Kysyntää monimuotototeutukselle on, ja koulutuksesta onkin tullut jo ennakkoon runsaasti kyselyjä.

-Uskomme, että työnantajat haluavat kannustaa ja tukea osaajiaan pätevöitymään vaativampiin tehtäviin. Harjoittelun pystyy myös tekemään osittain omassa yksikössä. Kokonaisuus on siis räätälöity mahdollisimman sopivaksi työn ohella suoritettavaksi, mutta on hyvä muistaa, että opiskelu vaatii myös sitoutumista. Lähipäivät ovat jo nyt nähtävillä tutkinto-ohjelman kotisivuilla, joten jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa, että niihin pystyy sitoutumaan, Hanna ja Mira muistuttavat.

Sairaanhoitajakoulutuksessa käytäntö ja teoria tukevat toisiaan

Myös sairaanhoitajan monimuotototeutus koostuu lähipäivistä ja itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksen aloitusviikolla on viisi lähiopetuspäivää, jotka ovat läsnäolovelvoitteisia. Jatkossa koulutukseen kuuluu viikoittain vaihdellen noin 0–2 lähipäivää. Lähiopetus koostuu teoriaopetuksesta, seminaareista, taitopajoista ja simulaatioista. Noin puolet opinnoista tehdään 5–7 viikkoa kestävinä työelämäharjoitteluina, jotka on mahdollista tehdä osin työsuhteessa. Myös kesäaika hyödynnetään opinnoissa.

Tutor-opettajat Tiina Hirvonen ja Anu Karhemaa kertovat, että ensimmäisellä viikolla on opintoihin orientoitumisen lisäksi tenttejä ja näyttökokeita, joissa menestyminen on edellytys opintojen nopeuttamiselle. Myöhemminkin opintojen aikana voidaan hyödyntää olemassa olevaa osaamista.

-Opiskelu on tiivistahtista, se vaatii sitoutumista ja hyviä opiskelutaitoja, johon kuuluvat muun muassa aikataulutus eli opintojen ja muun elämän yhteensovittaminen. Vaikka lähiopetusta on vähän, on itsenäistä opiskelua paljon.

Joustavat opiskelujärjestelyt kuitenkin mahdollistavat osittaisen työssäkäynnin opintojen ohessa.

-Terveysalalla on jatkuva tarve koulutetuille työntekijöille, joten pääset varmasti heti hyödyntämään koulutuksen aikana oppimaasi. Myös työnantajat ovat nopeutetusta koulutuksesta kiinnostuneita. Siksi on todennäköistä, että osan koulutuksen aikaisista harjoitteluista voi suorittaa palkallisessa työsuhteessa erilaisissa työympäristöissä. Savonian sairaanhoitajakoulutuksessa on erinomaiset, ajantasaiset oppimisympäristöt, esimerkiksi moderni simulaatiokeskus, ja oppimaan innostava ilmapiiri Great Place To Learn -hengessä, Tiina ja Anu muistuttavat.

-Odotamme innolla sinua opiskelemaan yhteiskunnallisesti merkitykselliseen ammattiin.

Hae kevään yhteishaussa 13.–27.3.2024:

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus lähihoitajille ja ohjaajille

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus lähihoitajille (Kuopio)