“Kielen osaaminen on todella tärkeää” – Savonian monipuoliset suomen kielen opinnot tukevat maahanmuuttaneiden integroitumista

16.09.2021   Uutiset

– Kielen osaaminen on integroitumisen kannalta todella tärkeää, Kukka-Maaria Raatikainen Savonia-ammattikorkeakoulusta kertoo.

Raatikainen toimii Savonian suomen kielen ja viestinnän lehtorina. Hän opettaa suomea maahanmuuttaneille ja kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille.

– Korkeakoulussa opiskellessa voi ajatella, että kaikki asiat hoituvat englanniksi, mutta todellisuudessa, jotta arkielämä Suomessa sujuu, suomea on hyvä osata.

Työelämän asiantuntijatehtävissä kielen osaaminen on jo lähes välttämätöntä.

– Isoissa kansainvälisissä organisaatiossakin hallinto ja arkinen viestintä voi olla paljolti suomenkielistä. Jotta pääsee mukaan suomalaiseen kulttuurin ja elämään, on tärkeää osata suomea ainakin jonkin verran. Se sujuvoittaa työskentelyä.

Savoniassa on monipuolinen tarjonta suomen kielen opintoja. Tarjolla on korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta, kielikoulutusta ja ohjausta.

Lisäksi englanninkielisten tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmaan sisältyy suomen opintoja.

Valmentava koulutus

Valmentavassa koulutuksessa maahanmuuttanut saa korkeakouluopintoihin tarvittavat valmiudet, ja hänen kielitaito nousee B1-tasolta B2-tasolle. B2 on suositeltu taso, jos haluaa opiskella korkeakoulussa suomeksi

– Osalla osallistujista on jo korkeakoulututkinto omasta maasta, mutta he tarvitsevat lisäopintoja pätevöityäkseen omaan ammattiinsa Suomessa. Osa haluaa korkeakouluun opiskelemaan uuden ammatin tai ensimmäisen ammatin. 

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus on kuuden kuukauden mittainen koulutus, joka käynnistyy kerran vuodessa. Savoniassa koulutus järjestetään etäopetuksena monialaisesti. 

Kielikurssit

Savonian avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa runsaasti suomen kielen kursseja. Kursseja on eri tasoisille suomen taitajille ja eri tarpeisiin. Syksyllä alkaa muun muassa sairaanhoitajan suomi, tekniikan suomi ja kielikahvila. 

– Kursseilla syvennytään ammattisanastoon ja ammatillisiin kielenkäyttötilanteisiin. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksuttomia, kun aloittaa ennen vuoden vaihdetta. Opinnot kannattaa aloittaa nyt! 

Syksyn suomen kielen kurssit alkavat 17. syyskuuta.  

SIMHE ja Mokoma-hanke 

SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) on valtakunnallinen korkeakoulujen ohjausverkosto. Toiminnan tavoitteena on auttaa maahanmuuttanutta löytämään sopivia opiskelumahdollisuuksia suomalaisessa korkeakoulussa, auttaa kotimaassa tehtyjen aikaisempien opintojen ja osaamisen tunnistamisessa sekä auttaa oman uran suunnittelussa. 

– SIMHE tarjoaa maksutonta ohjausta maahanmuuttaneille. Meille voi laittaa viestiä simhe@savonia.fi Meillä Savoniassa on todella laaja kielitarjonta ohjauksessa. Ohjausta saa suomeksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi ja saksaksi.

Parhaillaan käynnissä on myös MOKOMA-hanke, eli monipaikkainen asiantuntijatehtäviin valmentava koulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille.  

– Tämä koulutus on tarkoitettu ihmisille jotka eivät tarvitse uutta tutkintoa tai lisäkoulutusta, mutta joiden kielitaito ei ole vielä ihan riittävä Suomessa työskentelyyn. Kaikki opiskelu liittyy voimakkaasti oman ammattialan sanastoon ja kielenkäyttötilanteisiin.

Kieliopintojen ohella MOKOMA-koulutuksessa käydään tutustumassa yrityksissä.

– Toive on, että opiskelijat löytävät harjoittelupaikan ja työllistyvät sen kautta yrityksiin. Laajemmassa kuvassa tarkoitus on nopeuttaa sitä, että korkeakoulutetut maahanmuuttaneet löytävät osaamistaan vastaavaa työtä. Ei ole yhteiskunnan kannalta järkevää, että korkeasti koulutetut ihmiset menevät siivoamaan. 

Puhumalla oppii 

Raatikainen kannustaa kaikkia suomea opiskelevia rohkeuteen. Kieltä oppii parhaiten käyttämällä sitä.

– Kaikkein parasta on tutustua suomalaisten kanssa ja puhua suomea. Omat tai lasten harrastukset ovat luontevia tapoja tutustua. Ei haittaa, vaikka tulee virheitä.

Jos on juuri muuttanut Suomeen ja kiinnostunut korkeakouluopinnoista, mitä tulisi tehdä ensimmäiseksi?

– Ihan ensimmäisenä voi laittaa viestin SIMHE@savonia.fi Sitä kautta pääsee asioissa alkuun ja saa ohjausta oikeaan suuntaan. 

Lukuvuonna 2020–2021 maahanmuuttaneet opiskelivat Savoniassa 2 566 opintopistettä. Yhden opintopisteen saaminen vaatii 27 tunnin työn, joten kursseilla ja koulutuksissa ahkeroitiin lähes 70 000 tunnin ajan.