Suomen kielen kurssit Savoniassa

#savoniaAMK

Suomen kielen kurssit Savoniassa

Haluatko opiskella lisää suomea? Savonia tarjoaa suomen kursseja monella tasolla. Nämä kurssit ovat maahanmuuttajille ja ruotsia puhuville. Savoniassa on monta erilaista suomen kielen kurssia eri tasoille tasolta A2 eli YKI2 tasolle C1 eli YKI5. Katso lisätietoja kielitaitotasoista OPH:n taulukosta.

Ilmoittautumiset koulutuskalenterissa.

Kurssit 2024/2025

Ilmoittaudu: 1.8.2024 – 30.6.2025

Opiskeluaika: 16.9.2024 – 31.7.2025

 • Элементарный курс финского языка 5 op (Finnish for beginners in Russian/Suomen kielen alkeiskurssi venäjäksi)
 • Suomi 2 по-русски 5 op (Continuation Finnish course in Russian/Suomen kielen jatkokurssi venäjäksi) уровень A2.1
 • Finnish 1 5 op (Finnish for beginners in English/Финский для начнающих на английском языке)
 • Finnish 2 5 op (Continuation Finnish course in English/Финский для продолжающих на английском языке) level A2.1
 • Opiskelijan suomi 5 op (Student’s Finnish/Финский язык для cтудентов), tavoitetaso A2.2
 • Matkailu- ja ravitsemisalan suomi 5 op (Finnish in Tourism and Hospitality/Финский язык в туризме и ресторанном бизнесе), tavoitetaso A2.2
 • Työelämän suomi 5 op (Working Life Finnish/Финский язык для работы), tavoitetaso B1.1
 • Kirjallinen suomi 5 op (Written Finnish/Письменный финский язык), tavoitetaso B1.2
 • Kirjallinen suomi 5 op (Written Finnish/Письменный финский язык), tavoitetaso B2
 • Tekniikan suomi B2 5 op (Technical Finnish/Технический финский язык), tavoitetaso B2
 • Opettajan suomi 5 op (Teacher’s Finnish/Финский язык для учителей)
 • Asiakirjoittajan suomi 5 op (Finnish for Informational Writing/Курс по написанию тесктов на финском языке), tavoitetaso B2.2
 • Kirjallinen suomi 5 op (Written Finnish/Письменный финский язык), tavoitetaso C1
 • Kielikahvila verkossa (Language Café/Языковое кафе): ilmoittautuminen päättyy 1.11.2024
 • Sairaanhoitajan suomi 5 op (Finnish for Nurses/Финский язык для медсестёр), tavoitetaso B2
  • Tämä kurssi on vain syksyllä nimellä Sairaanhoitajan suomi.
  • Ilmoittaudu 1.8. – 9.12.2025 | Suoritusaika on 16.9.-31.12.2025
  • Sitten kurssin nimi vaihtuu: Terveysalan suomea 3 | B2

Kevät 2025

Ilmoittaudu: 1.1.-30.6.2025

 • Terveysalan suomea 1 | A2 (Finnish in Health Care, A2)
 • Terveysalan suomea 2 | B1 (Finnish in Health Care, B1)
 • Terveysalan suomea 3 | B2 (Finnish in Health Care, B2)

Hinta 0 € kaikille, joiden äidinkieli ei ole suomi / ruotsi

Huomio! Kun ilmoittaudut, valitse vaihtoehto

Ilmoittaudun avoimen amk:n opintoihin, maksuton opiskelu.

Millaisia Savonian suomen kurssit ovat?

Paikka: verkko-opinnot
Kesto: noin 2 kuukautta / yksi kurssi
Laajuus: yksi kurssi on 5 op eli opintopistettä (opiskelu kestää noin 135 tuntia), Kielikahvila 2 op (opiskelu kestää noin 70 tuntia)

Koulutus on ammattikorkeakoulun avointa opiskelua. Voit suorittaa yhden tai monta opintojaksoa.

Mitä opit?

Jokaisella opintojaksolla on oma opetussuunnitelma. Kun olet suorittanut useita Savonian kursseja, osaat puhua ja kirjoittaa oman ammattisi ja työelämän tilanteissa. Osaat myös hankkia ja välittää tietoa suomen kielellä. Osaat käyttää vaihtelevia rakenteita ja hyvää suomen kieltä. Lisäksi osaat ilmaista ja perustella mielipiteitäsi. Osaat ääntää suomea selkeästi. Sinulla on valmiudet kehittää kielitaitoasi itsenäisesti.

Miten opiskelet?

Opintojaksot voi suorittaa kokonaan verkossa. Voit opiskella esimerkiksi työn ohessa itsenäisesti. Voit opiskella työttömänä, mutta siitä pitää sopia te-toimiston kanssa. Opiskelu on sivutoimista. Voit opiskella, vaikka sinulla olisi esimerkiksi pieniä lapsia kotona.

Voit olla mukana opinnoissa omalla koneella. Teet oppimistehtäviä puhumalla ja kirjoittamalla. Osallistut myös Zoom-tapaamisiin, jos aika sopii. Niitä on jokaisella verkkokurssilla. Suosittelemme osallistumista Zoom-tapaamisiin. Katso tapaamisajat Moodle-työtilasta, kun olet kirjautunut kurssille.

Miten ilmoittaudut?

Jos olet työelämässä, työtön, perhevapaalla tai avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija, katso Savonian koulutuskalenterista ohjeet ilmoittautumiseen.

Jos olet CampusOnline-opiskelija, hae CampusOnlinessa.

Lisätietoja kursseista:

simhe@savonia.fi

Vastaamme 2 viikon kuluessa.
Odota rauhassa vastausviestiä.
Sinun ei tarvitse lähettää montaa viestiä.

Finnish courses at Savonia

Курсы финского языка в Савонии