Korkeakoulututkintoon johtava työvoimakoulutus vastaa alueiden osaajapulaan 

10.11.2021   MonialainenUutiset

Vuoden 2021 alussa voimaantulleella väliaikaisella lakimuutoksella ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen on nyt mahdollista työvoimakoulutuksena. Koulutuksen tavoitteena on suorittaa AMK-tutkinto ja näin parantaa työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksia sekä edistää alueiden työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta.

Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) sekä alueiden ELY-keskukset ja TE-toimistot tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden suorittaa kesken jäänyt AMK-tutkinto tai päivittää opistoasteen tutkinto AMK-tutkinnoksi työvoimakoulutuksena.

Opiskelijaksi voivat hakeutua TE-toimiston ja työllisyyskuntakokeilujen asiakkaat vuoden 2022 huhtikuun loppuun saakka. Lisätietoja TE-palveluiden verkkosivuilta www.te-palvelut.fi.

Koulutuksessa suoritetaan tutkinnosta puuttuvat opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Opiskelijaksi valituille tehdään yksilöllinen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, josta ilmenee suoritettavat opinnot, paikka, aikataulut sekä toteutustavat.

Opiskelijat integroidaan tutkinto-opiskeluryhmiin ja opinnot koostuvat päivä- ja monimuoto-opinnoista, harjoitteluista, verkko-opinnoista sekä ohjauksesta. Tarvittaessa toteutuksessa hyödynnetään yhteistyössä olevien ammattikorkeakoulujen opintotarjontaa. Opintoihin on käytettävissä 18 – 24 kuukautta.

Työvoimakoulutuksena suoritettavat AMK-tutkinnot ovat sairaanhoitaja, sosionomi, rakennusmestari, tieto-, rakennus- ja talotekniikan insinööri sekä talotekniikka (LVI) ja tradenomi (tietojenkäsittely).

Lisätietoa eduskunnan lakimuutoksesta klikkaamalla tästä.

Lisätietoa aiheesta löydät myös oppilaitosten verkkosivuilta:

Savonia

Xamk

Karelia