Työvoimakoulutus

#täydennyskoulutus

Työvoimakoulutus

Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille työvoimakoulutuksia, jotka voivat olla mm.

  • korkeakoulutettujen jatko- ja täydennyskoulutusta
  • osia ammattikorkeakoulututkinnoista
  • monialaisia

Kaikki koulutukset ovat joko ammattikorkeakoulututkintojen tai ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tasoisia ja ne on suunniteltu työelämälähtöisesti, joten ne yleensä sisältävät mm. käytännönläheisiä projektitehtäviä ja yritys- ja asiantuntijavierailuja. Pidemmissä koulutuksissa on harjoittelujakso, jonka avulla opiskelijat ovat työllistyneet.

Koulutuksiin hakeminen

Koulutuksiin haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa www.te-palvelut.fi. Jos hakijalla ei ole pankkitunnuksia, on käytävä henkilökohtaisesti TE-toimistossa vahvistamassa hakemus. Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä hakemusta verkossa, TE-toimistosta voi hakea lomakkeen, joka täytetään ja palautetaan henkilökohtaisesti TE-toimistoon.

Opiskelijavalinnan tekee TE-toimisto yhdessä kouluttajan kanssa.

Haussa olevat koulutukset

Rekrykoulutus

Savonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa työttömiä tai työttömyysuhan alaisia henkilöitä yritysten tarpeisiin myös rekrykoulutusten kautta.
Opiskelija saa RekryKoulutuksen kautta ammatillista osaamista työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan.
Koulutus on työelämälähtöistä ja tavoitteena voi olla lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus.
Siihen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua.
RekryKoulutuksessa ei kuitenkaan suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.

Koulutuksiin hakeminen

Koulutuksiin haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Katso tarkemmat tiedot TE-palveluiden sivuilta:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/etsi_tyontekijaa/rekrykoulutus/index.html

Haussa olevat koulutukset