Työvoimakoulutus

#täydennyskoulutus

Työvoimakoulutus

Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää yhteistyössä TE-toimiston ja Ely-keskuksen kanssa eri alojen ammatillisia työvoimakoulutuksia työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Työvoimakoulutusten tavoitteena on päivittää osallistujien ammatillista osaamista ja näin parantaa työllistymismahdollisuuksia sekä edistää alueen työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta.

Savonian toteuttamat työvoimakoulutukset ovat pääosin joko ammattikorkeakoulututkintojen tai ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tasoisia jatko- ja täydennyskoulutuksia sekä yrittäjäkoulutusta yritystoimintaa käynnistäville tai harkitseville.

Koulutukset on suunniteltu työelämälähtöisesti, joten ne yleensä sisältävät mm. käytännönläheisiä projektitehtäviä sekä yritys- ja asiantuntijavierailuja. Pidemmissä koulutuksissa on harjoittelujakso, joka edistää opiskelijoiden työllistymistä. Myös maahanmuuttajille ja yritystoimintaa suunnitteleville järjestetään työvoimakoulutuksia.

Hae Uudistuva osaaminen ja työhyvinvointi -koulutukseen

Haluatko vahvistaa henkilöstötyön ja -johtamisen (HR) sekä työhyvinvoinnin kehittämisen asiantuntijuutta?
Lue lisää ja hae Uudistuva osaaminen ja työhyvinvointi -koulutukseen TE-palvelujen sivuilla.

Lisätiedot
Koulutusaika: 9.1.-1.6.2023
Hakuaika päättyy: 6.12.2022

Koulutuspaikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkatu 1, 70200 Kuopio

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Voit hakea työvoimakoulutukseen, mikäli olet tällä hetkellä työtön, työttömyysuhan alainen, lomautettuna, määräaikainen työsuhteesi on päättymässä ennen koulutuksen alkua tai teet osa-aikatyötä. Suomen kielen kielitaitovaatimustaso on B2 henkilöillä, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Kohderyhmä:
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on aikaisempaa kokemusta henkilöstötyön tai -johtamisen tehtävistä ja/tai vahvaa kiinnostusta oman osaamisen soveltamiseen henkilöstö- ja työhyvinvointialan tehtävissä. Ensisijaisesti koulutus on tarkoitettu korkeakoulututkinnon (AMK/yliopisto) suorittaneille henkilöille.

Lisätietoja koulutuksesta:
Savonia-ammattikorkeakoulu, liiketoimintasuunnittelija Anne-Maria Moilanen p. 044 785 6089, anne-maria.moilanen@savonia.fi
sekä pääopettaja Anna Rossi, p. 044 785 6067, anna.rossi@savonia.fi

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistossa on Teija Kirjavainen,
p. 0295 043 590, teija.kirjavainen@te-toimisto.fi

Koulutuksiin hakeminen

Työvoimakoulutuksiin haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. TE-toimisto valitsee koulutuksen opiskelijat. Lisätietoja haussa olevista koulutuksista ja koulutukseen hakeutumisesta TE-palveluiden sivuilta.

Koulutukset ovat ELY-keskuksen ja TE-toimistojen hankkimia ja ne ovat osallistujille maksuttomia.  Koulutukseen osallistuva saa koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä ollessaan, sekä lisäksi ylläpitokorvausta.

Yhteishankintakoulutus: rekry-, täsmä- ja muutoskoulutus

Myös yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä TE-palvelujen kanssa täsmätarpeisiinsa.

Yhteishankintakoulutuksissa työnantaja osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Koulutuksiin voivat osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvät tai yrittäjä työntekijöidensä lisäksi sekä yrityksessä työskentelevät vuokratyöntekijät.

Rekry-, täsmä- ja muuntokoulutus ovat ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhdessä työnantajan kanssa suunnittelemia, kilpailuttamia, hankkimia ja rahoittamia koulutuksia. Yrityksen maksuosuuteen (20-50%) vaikuttaa mm. yrityksen koko ja koulutusmuoto.

Ota yhteyttä, niin selvitämme, sopiiko joku yhteishankintakoulutus organisaationne tarpeisiin ja autamme rahoituksen hakemisessa.

Rekrykoulutus on tarkoitettu tilanteisiin, kun yritys ei löydä ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä alan uusia osaajia ole muuten saatavilla.

Täsmäkoulutuksen avulla yrityksen henkilöstölle voi hankkia räätälöityä ammatillista koulutusta tilanteissa, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus soveltuu myös määräaikaisesti lomautetuille.

Muutoskoulutuksella yritys voi auttaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottuja uuden ammatin tai työpaikan löytämisessä tai tukea toistaiseksi lomautettuja.

työpaikkasuomi

TYÖPAIKKASUOMI

Työpaikkasuomikoulutukset tarjoavat työnantajan tarpeisiin vastaavaa kielikoulutusta, joka edistää ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia työskennellä suomen kielellä omassa ammatissaan. LUE LISÄÄ

Ota yhteyttä!