Opiskelijat istuvat neuvottelutilassa ja keskustelevat.

Työvoimakoulutus

#täydennyskoulutus

Työvoimakoulutus

Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää yhteistyössä TE-toimiston ja Ely-keskuksen kanssa eri alojen ammatillisia työvoimakoulutuksia työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Työvoimakoulutusten tavoitteena on päivittää osallistujien ammatillista osaamista ja näin parantaa työllistymismahdollisuuksia sekä edistää alueen työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta.

Savonian toteuttamat työvoimakoulutukset ovat pääosin joko ammattikorkeakoulututkintojen tai ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tasoisia jatko- ja täydennyskoulutuksia sekä yrittäjäkoulutusta yritystoimintaa käynnistäville tai harkitseville.

Koulutukset on suunniteltu työelämälähtöisesti, joten ne yleensä sisältävät mm. käytännönläheisiä projektitehtäviä sekä yritys- ja asiantuntijavierailuja. Pidemmissä koulutuksissa on harjoittelujakso, joka edistää opiskelijoiden työllistymistä. Myös maahanmuuttajille ja yritystoimintaa suunnitteleville järjestetään työvoimakoulutuksia.

Koulutuksiin hakeminen

Työvoimakoulutuksiin haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. TE-toimisto valitsee koulutuksen opiskelijat. Lisätietoja haussa olevista koulutuksista ja koulutukseen hakeutumisesta TE-palveluiden sivuilta.

Koulutukset ovat ELY-keskuksen ja TE-toimistojen hankkimia ja ne ovat osallistujille maksuttomia.  Koulutukseen osallistuva saa koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä ollessaan, sekä lisäksi ylläpitokorvausta.

Yhteishankintakoulutus: rekry-, täsmä- ja muutoskoulutus

Myös yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä TE-palvelujen kanssa täsmätarpeisiinsa.

Yhteishankintakoulutuksissa työnantaja osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Koulutuksiin voivat osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvät tai yrittäjä työntekijöidensä lisäksi sekä yrityksessä työskentelevät vuokratyöntekijät.

Rekry-, täsmä- ja muuntokoulutus ovat ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhdessä työnantajan kanssa suunnittelemia, kilpailuttamia, hankkimia ja rahoittamia koulutuksia. Yrityksen maksuosuuteen (20-50%) vaikuttaa mm. yrityksen koko ja koulutusmuoto.

Ota yhteyttä, niin selvitämme, sopiiko joku yhteishankintakoulutus organisaationne tarpeisiin ja autamme rahoituksen hakemisessa.

Rekrykoulutus on tarkoitettu tilanteisiin, kun yritys ei löydä ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä alan uusia osaajia ole muuten saatavilla.

Täsmäkoulutuksen avulla yrityksen henkilöstölle voi hankkia räätälöityä ammatillista koulutusta tilanteissa, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus soveltuu myös määräaikaisesti lomautetuille.

Muutoskoulutuksella yritys voi auttaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottuja uuden ammatin tai työpaikan löytämisessä tai tukea toistaiseksi lomautettuja.

työpaikkasuomi

TYÖPAIKKASUOMI

Työpaikkasuomikoulutukset tarjoavat työnantajan tarpeisiin vastaavaa kielikoulutusta, joka edistää ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia työskennellä suomen kielellä omassa ammatissaan. LUE LISÄÄ

Ota yhteyttä!