pride värit kuvassa

Yhdenvertainen ja monimuotoinen Savonia

#SavoniaAMK


Savonia on korkeakouluyhteisö, jossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ihmisiä arvostaen ja tasa-arvosta huolehtien.
Tavoitteenamme on monimuotoisuuden edistäminen työ- ja opiskeluyhteisössä.

– Savonian monimuotoiseen korkeakouluyhteisöön kuuluvat niin henkilöstö kuin opiskelijat. Tasa-arvoinen korkeakouluyhteisö on inhimillisesti turvallinen ja siellä jokainen voi kehittyä omana itsenään, kuvaa rehtori Mervi Vidgrén.

Tilaa ajatuksille, yhteinen päämäärä

Monimuotoisuus nähdään Savoniassa yhdenvertaisuutta laajemmin korkeakouluyhteisöä rikastuttavana ja kehittävänä arvona. Kehitämme korkeakouluyhteisöä moniarvoisena, monikulttuurisena ja syrjimättömänä työ- ja opiskeluympäristönä.

Arvolupauksemme on olla Suomen paras korkeakoulutyöyhteisö. Parhaassa korkeakouluyhteisössä on tilaa erilaisille ajatuksille, mutta samalla meitä yhdistää vahvasti yhteinen päämäärä.

Arvot todeksi Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa

Arvomme on olla luotettava, yhteisöllinen ja rohkea. Näitä arvoja haluamme edistää kaikissa toiminnoissamme.

Savonian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä syrjintää ja sukupuoleen tai sukupuolivähemmistöön kuuluvien eriarvoisuutta tai eriarvoista kohtelua. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti.

SAVOTTA yhdenvertaisuuskiertueelle

Monimuotoinen ja yhdenvertainen korkeakouluyhteisö on myös Savonian opiskelijakunta SAVOTTAn kaikki kampukset syksyllä kiertävän yhdenvertaisuuskiertueen teemana.

– Suomen paras korkeakoulutyö- ja opiskeluyhteisö tehdään yhdessä, kohdaten ja keskustellen. Nähdään ja jutellaan kampuksilla, huikkaa SAVOTTAn toiminnanjohtaja Juha Asikainen.

Tutustu Savonian Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan tästä linkistä.