Käsiä, jotka näyttävät peukkua.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

#SavoniaAMK

Savonia on laatinut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman edistääkseen arvojensa mukaisen toimintakulttuurin kehittymistä yhteisössämme. Suunnitelma sisältää nykytilan kartoituksen pohjalta määriteltyjen tavoitteiden suuntaiset toimenpiteet ja vastuutahot sekä seurannan ja arvioinnin. Suunnitelma on jaettu seitsemään osioon:

  1. Yhdenvertaisuuden edistäminen
  2. Johtaminen ja toimintakulttuuri
  3. Rekrytointi, perehdytys, palkkaus ja urakehitys
  4. Mahdollistava ja turvallinen ympäristö
  5. Opetus ja opiskelu
  6. Opiskelijan ohjaus, opiskeluhyvinvointi ja opiskelijavalinta
  7. Vaikuttaminen opiskelijana ja työntekijänä.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo suunnitelma on päivitetty tammikuussa 2024.