Tekniikan alan asiantuntijapalvelut

#yrityksille

Savonia-ammattikorkeakoululla tekniikka pitää sisällään kone-, energia, sähkö-, tieto-, rakennus- ja ympäristötekniikan. Tarjoamme asiantuntijatyönä monialaista soveltavaa tutkimusta, kehitystyötä sekä koulutusta.

Asiantuntijoidemme vetäminä olemme toteuttaneet mm. seuraavia palvelukokonaisuuksia:

– Toiminnan ja tuotannonohjausjärjestelmien määrittäminen ja kehittäminen – Moninaiset suunnittelun ja tuotekehityksen palvelut, kuten 3D-mallinnus ja lujuuslaskenta
– 3D-skannaukseen, mittaukseen ja tulostukseen liittyvät palvelut
– Moninaiset tuotannon- ja menetelmäsuunnittelun tehtävät, eritysosaamisena robotiikka kuten
• robotiikan käyttöönoton kannattavuuden arviointi
• asiantuntijapalvelut robottijärjestelmien suunnitteluun ja hankintaprosessiin
• kiinnittimien suunnittelu, erityisesti hitsauksen tarpeisiin sekä
• robotiikan käyttöönoton ja tehostamisen tuki- ja koulutuspalvelut
– Tuotanto- ja toimintaprosessien simulointi
– Hitsaustuotantoketjun toimintojen ja laadunhallinnan kehittäminen

Yritysten tai yhteisöjen tilaustyönä tehtävien asiantuntijapalveluiden rinnalla teemme myös julkisesti hankerahoituksella rahoitettua tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaa.

Käynnissä olevista hankkeista löytyy lisätietoja Projektit ja hankkeet-sivulta.

Tarvitsetko lisätietoja?

Konetekniikka ja energiatekniikka

Esa Jääskeläinen
puh. 044 785 6271
sähköposti: esa.jaaskelainen@savonia.fi

Energiatekniikka

Markku Huhtinen
puh. 044 785 6763
sähköposti: markku.huhtinen@savonia.fi

Sähkö- ja tietotekniikka

Pasi Liimatainen
puh. 0447856340
sähköposti: pasi.liimatainen@savonia.fi

Rakennus- ja ympäristötekniikka

Eero Antikainen
puh. 044 785 6325
sähköposti: eero.antikainen@savonia.fi

Rakennustekniikka

Mervi Heiskanen
puh. 044 785 6221
sähköposti: mervi.heiskanen@savonia.fi

Insinööri suunnittelee VR-laseilla 3d-mallia.
Insinööri suunnittelee VR-laseilla 3d-mallia.
Robotisoitu laserhitsaus.
Robotisoitu laserhitsaus.