Tarinoita vastuullisesta vaikuttavuudesta

Me Savonialla haluamme muuttaa maailmaa. Tutkimuksemme, kehittämistyömme ja innovaatiotoimintamme tähtää kohti vastuullisesti vaikuttavampaa yhteiskuntaa. Toimimme kestävän kasvun kumppanina ja osaamisen varmistajana elinkeinojen murroksessa.

Savonian tahtotilana on, että olemme johtava eurooppalainen toimija Human Security -teemaan liittyvässä koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Tule mukaamme matkalle kohti uusia ratkaisuja!

Uusimmat tarinat vastuullisesta vaikuttamisesta

Uusi tieto

Uusi tieto ei synny itsestään, eikä se myöskään
synny tyhjiössä. Meillä Savoniassa uskotaan,
että tiedolla on aitoa vaikutusta vasta sitten,
kun se saa aikaan muutoksen.

Pylväsdiagrammi, 561 julkaisua, 948996 lukukertaa ja 950 opinnäytetyötä.

Uusi osaaminen

Osaaminen muuttuu vaikutukseksi siinä vaiheessa,
kun sitä päästään hyödyntämään työelämän aidossa
tilanteessa. Meillä Savoniassa panostetaan osaamisen
korkeaan tasoon, ja ennen kaikkea sen hyödyllisyyteen
työelämälle.

Pylväsdiagrammi, 1142 amk-tutkintoa, 146 yamk-tutkintoa ja 71178 opintopistettä.

Uudet ratkaisut

Ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli uusien ratkaisujen luomisessa sekä
yritysten kilpailukyvyn uudistamisessa suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa.
Kasvatamme yrittäjähenkisiä osaajia, koordinoimme uutta luovia hankkeita ja
olemme tukemassa alueen yritysten kasvua. Olemme aidosti mukana
rakentamassa tulevaisuutta yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Pylväsdiagrammi, 138 TKI-hanketta ja 15,1 miljoonaa euroa.

Vuorovaikutus

Me Savoniassa uskomme siihen, että mikään
tieto, osaaminen tai ratkaisu ei muuta maailmaa
yksinään. Tarvitaan aitoa yhteistyötä työelämän
ja korkeakoulun välillä, jolla luodaan pohja
muutokselle ja kasvulle. Se on meidän
toimintamme pohja.

Pylväsdiagrammi, 7716 hakijaa, 725 mainintaa, 122 vaihto-opiskelijaa, 7 kohdemaata.