Ruokaliiketoiminta

#vahvuusalat

Ruokaliiketoiminta

Savonian ruokaliiketoiminnan tavoitteena on ruokajärjestelmän kestävyyden varmistaminen ja resilienssin parantaminen​. Vahvistamme toiminnallamme alueen elinvoimaa ja hyvinvointia. Lisäämme ruokaketjussa toimivien yritysten osaamista ja valmiuksia liiketoiminnan kehittämisessä ja uusien innovaatioiden luomisessa.​

Savonian ruokaliiketoiminnan keskeiset teemat:

 • Alkutuotannon tuotantoprosessien kehittäminen ja tuottajien liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen.​
 • Elintarvikealan yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja uusien innovaatioiden synnyttäminen.​
 • Ravintola-alan liiketoiminnan sekä ruokamatkailuliiketoiminnan kehittäminen.​
Yhdessä kohti uutta

Ruokaliiketoiminnan hankkeet 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tavoitteena on uusien menetelmien sekä toimintatapojen kehittäminen, testaus ja käytäntöön vieminen alueen elinkeinojen parissa. TKI-toiminnassa työkaluina ovat erilaiset hankkeet, joihin haetaan rahoitusta niin alueellisista kuin kansainvälisistä lähteistä.

Käynnissä olevat hankkeet: 

 • Maatila 2030, Jatkuvan oppimisen mallin ja yhteistyöverkoston luominen luonnonvara-alalle
 • FarmGas-PS2, Kohti biokaasutuotannon käyttöönottoa lypsykarjatiloilla Pohjois-Savossa II
 • KV-farmari, Maatalousyrittäjien kansainvälistymishanke
 • Maavara, Maatilojen varautumisen työkalut
 • Maitotilojen Discussion group -toimintaa yli rajojen
 • Mallasklusteri, Pohjois-Savon mallasviljelyn ja mallasklusterin kehittäminen
 • Humalaa kasvuun, Humalan tuotannon aktivoiminen Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa
 • OrVo, Orgaanista voimaa peltoon ja parteen, kehittämishanke
 • PROGRESS Promoting Green Schools and Skills 
 • Osaava Farmari, Jatkuvan oppimisen mallin kehittäminen maatalousyrittäjille
 • SavoFarm 4.0, Maatalousteknologian ja digiosaamisen osaamiskeskittymän luominen
 • ÄlyAgri, Uudistavan teknologian ja älymaatalouden teemaverkosto
 • FoodRobo, Ruokarobotiikka- ja automaatioympäristön kehittäminen
 • Mission Positive Handprint, Ravintoloiden muutoskyvykkyyden ja vihreän siirtymän tukeminen
 • Luomutetaan ruokapalvelut, Ammattikeittiöiden luomuraaka-aineiden käytön edistäminen
 • Green Care Savo -yritysryhmähanke

Päättyneet hankkeet:

 • MATUKE, Maa- ja metsätalouden työturvallisuuden kehittämishanke
 • KUNA, Kuvaa Nautaa – Lämpökuvaus nautojen hoidon tukena
 • ETKO, Eläinterveyttä ja ekonomiaa
 • JALAKA, Jaloittelu ja laiduntaminen karjatiloilla
 • Umpi – Hyvinvoiva umpilehmä, kehittämishanke 
 • Umppari – Onnellinen umpilehmä, koulutushanke
 • Wild Food Savo, Luonnontuotteiden keruun kehittäminen Pohjois-Savossa
 • Ruokalaakso, Elintarvikealan yhteisen toimintamallin luominen

Kokit keittiössä

Lähdetkö yhteistyökumppaniksi? 

Kehittämishankkeisiin etsitään jatkuvasti mukaan kumppaneita, esim. maatiloja, elintarvikeyrityksiä, lähiruoan tuottajia ja ravintoloita. Hankkeissa Savonia tekee tiivistä yhteistyötä tutkimuslaitosten, neuvonnan sekä muiden oppilaitosten kanssa. Haluatko sinä olla mukana luomassa ja testaamassa uusia toimintamalleja tai teknologisia ratkaisuja?  

Tuottajan kokemuksia nautojen lämpökuvauksesta

Oheiselta videolta näet, miten Kuvaa Nautaa -hankkeessa mukana olevat yritykset ovat mukana kehittämässä nautojen lämpökuvausohjeita.

Katso video Youtubesta tästä.

Kehittämisideat esiin!  

Savonialla luodaan visioita ja ennakoidaan tulevaisuuden kehittämistarpeita. Onko sinulla uusi idea tai tarve, joka liittyy viljelyyn, elintarviketuotantoon tai maaseutuyrittämiseen? Kerro ideasi meille ja ratkaistaan haaste yhdessä! Kuulostelemme ympäröivän yhteiskunnan heikkojakin signaaleja ja muokkaamme ne kehittämishankkeiksi.  

Täytä yhteydenottolomake, jossa kerrot kehitysideasi tai tarjoudut yhteistyökumppaniksi.

Yhteydenotto ruokaliiketoiminnalle