Ruokaliiketoiminta

#vahvuusalat

Ruokaliiketoiminnan tavoite

Savonian ruokaliiketoiminnan tavoitteena on ruokajärjestelmän kestävyyden varmistaminen ja resilienssin parantaminen​. Vahvistamme toiminnallamme alueen elinvoimaa ja hyvinvointia. Lisäämme ruokaketjussa toimivien yritysten osaamista ja valmiuksia liiketoiminnan kehittämisessä ja uusien innovaatioiden luomisessa.​

Savonian ruokaliiketoiminnan keskeiset teemat:

 • Alkutuotannon tuotantoprosessien kehittäminen ja tuottajien liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen.​
 • Elintarvikealan yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja uusien innovaatioiden synnyttäminen.​
 • Ravintola-alan liiketoiminnan sekä ruokamatkailuliiketoiminnan kehittäminen.​

Yhdessä kohti uutta

Ruokaliiketoiminnan hankkeet 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tavoitteena on uusien menetelmien sekä toimintatapojen kehittäminen, testaus ja käytäntöön vieminen alueen elinkeinojen parissa. TKI-toiminnassa työkaluina ovat erilaiset hankkeet, joihin haetaan rahoitusta niin alueellisista kuin kansainvälisistä lähteistä.

Laari-portaalista tietoa ja tapahtumia

Uusi Laari-portaali tuo kaikki Pohjois-Savon maatalouden ja maaseudun tapahtumat ja toimijat yhteen paikkaan. Portaalista löydät alan uusinta tietoa, koulutuksia sekä yhteistyökumppaneita. Kurkkaa Laariin tästä!

Lista käynnissä olevista hankkeista:

 • Hiiltä peltoon, Hiilestä kiinni pelloilla ja pientareilla
 • FarmGas-PS2, Kohti biokaasutuotannon käyttöönottoa lypsykarjatiloilla Pohjois-Savossa II
 • Kasvupolku, Nuorten ja kehittävien maatilayrittäjien kasvupolut- yhteiskehittämisellä uusia malleja ja ratkaisuja johtamiseen
 • KV-farmari, Maatalousyrittäjien kansainvälistymishanke
 • Maitotilojen Discussion group -toimintaa yli rajojen
 • Mallasklusteri, Pohjois-Savon mallasviljelyn ja mallasklusterin kehittäminen
 • OrVo, Orgaanista voimaa peltoon ja parteen, kehittämishanke
 • PROGRESS Promoting Green Schools and Skills 
 • Humalaa kasvuun, Humalan tuotannon aktivoiminen Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa
 • Osaava Farmari, Jatkuvan oppimisen mallin kehittäminen maatalousyrittäjille
 • ÄlyAgri, Uudistavan teknologian ja älymaatalouden teemaverkosto

Päättyneet hankkeet:

Maatila 2030, Jatkuvan oppimisen mallin ja yhteistyöverkoston luominen luonnonvara-alalle

 • Maavara, Maatilojen varautumisen työkalut
 • MATUKE, Maa- ja metsätalouden työturvallisuuden kehittämishanke
 • KUNA, Kuvaa Nautaa – Lämpökuvaus nautojen hoidon tukena
 • ETKO, Eläinterveyttä ja ekonomiaa
 • JALAKA, Jaloittelu ja laiduntaminen karjatiloilla
 • Umpi – Hyvinvoiva umpilehmä, kehittämishanke 
 • Umppari – Onnellinen umpilehmä, koulutushanke
 • FoodRobo, Ruokarobotiikka- ja automaatioympäristön kehittäminen
 • Wild Food Savo, Luonnontuotteiden keruun kehittäminen Pohjois-Savossa
 • Ruokalaakso, Elintarvikealan yhteisen toimintamallin luominen

Kokit keittiössä

Lähdetkö yhteistyökumppaniksi? 

Kehittämishankkeisiin etsitään jatkuvasti mukaan kumppaneita, esim. maatiloja, elintarvikeyrityksiä, lähiruoan tuottajia ja ravintoloita. Hankkeissa Savonia tekee tiivistä yhteistyötä tutkimuslaitosten, neuvonnan sekä muiden oppilaitosten kanssa. Haluatko sinä olla mukana luomassa ja testaamassa uusia toimintamalleja tai teknologisia ratkaisuja?  

Tuottajan kokemuksia nautojen lämpökuvauksesta

Oheiselta videolta näet, miten Kuvaa Nautaa -hankkeessa mukana olevat yritykset ovat mukana kehittämässä nautojen lämpökuvausohjeita.

Katso video Youtubesta tästä.

Kehittämisideat esiin!  

Savonialla luodaan visioita ja ennakoidaan tulevaisuuden kehittämistarpeita. Onko sinulla uusi idea tai tarve, joka liittyy viljelyyn, elintarviketuotantoon tai maaseutuyrittämiseen? Kerro ideasi meille ja ratkaistaan haaste yhdessä! Kuulostelemme ympäröivän yhteiskunnan heikkojakin signaaleja ja muokkaamme ne kehittämishankkeiksi.  

Täytä yhteydenottolomake, jossa kerrot kehitysideasi tai tarjoudut yhteistyökumppaniksi.

Yhteydenotto ruokaliiketoiminnalle