Rakennusarkkitehtiopiskelija piirää tussilla.

Vahvuusalat

#tutkimus ja kehittäminen

TKI-vahvuusalojen missiona on edistää alueen elinkeinorakenteen kannalta keskeisten alojen kasvua, kannattavuutta ja kansainvälistymistä tutkimuspalveluiden avulla. Toiminnan vaikuttavuuden vahvana pitämiseksi suuntaamme panostuksemme ja kehitämme osaamistamme alueen tarpeiden mukaisesti. TKI-toiminnan vahvuusalojen toiminnan pitää olla vahvaa kansallista tasoa ja sen pitää sisältää myös kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Vahvuusalojen ulkopuolella jatketaan aluekehitystarpeisiin ja koulutuksen kehittämiseen liittyvää TKI-toimintaa kaikilla Savonian koulutusvastuuseen kuuluvilla aloilla.

Valitut TKI-vahvuusalat ja niiden keskeiset missiot ovat:

Kone- ja energiateollisuus

Tuotamme alueen teollista liiketoimintaa edistäviä tutkimus-, testaus-, analysointi-, koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Sovellusalueina ovat teknologiateollisuuden hitsausautomaatio, tuotantotekniikka, tuotesuunnittelu ja materiaalitekniikka sekä energiateollisuuden polttoon perustuvat tuotantotekniikat ja sähkönjakelu. Keskeiset tutkimuskohteet ovat:

 • Teollisuuden digitalisaatio
 • Automaatio
 • Robotiikka
 • Laser- ja hybridihitsaus
 • 3D-tulostus
 • Uusiutuvat energialähteet
 • Uudet energiamuodot
 • Energian varastointi
 • Kiertotalous

Ota yhteyttä:

Konetekniikka, Esa Jääskeläinen, tutkimus- ja kehityspäällikkö, esa.jaaskelainen@savonia.fi, p. 044 785 6271
Energiatekniikka, Jarno Ruusunen, tutkimus- ja kehityspäällikkö, jarno.ruusunen@savonia.fi, p. 044 785 6778

Kestävä ja älykäs hyvinvointi

Toimimme vahvasti KuopioHealth-ekosysteemissä. Tuotamme koulutus-, testaus ja TKI-palveluita yhdessä eri ekosysteemin toimijoiden ja heidän kumppaneidensa kanssa Keskeiset teemat ovat:

 • Vaikuttava Sote-palvelutuotanto ja palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen, palvelumuotoilu, teknologian hyödyntäminen ja liiketoiminnan kehittäminen.
 • Hyvinvoinnin kuluttaminen ja yksilöllistetty hyvinvointi ja ennaltaehkäisevä näkökulma sekä kulttuurin ja liiketoiminnan hyödyntäminen.
 • Uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittäminen – VR/XR
  teknologiat, soveltuvat opetusalustat ja pelillistäminen.

Vesiturvallisuus

Toimintamme painopisteitä ovat veden käsittelyteknologiat sekä älykkäät vesihuollon ratkaisut. Sovellamme tätä osaamista ensisijaisesti yhdyskuntien vesihuoltoon, vesi-intensiivisen teollisuuden, erityisesti kaivosteollisuuden sekä sellu- ja paperiteollisuuden, päästöjen vähentämiseen, sekä maatalouden vesistövaikutusten kokonaisvaltaisen hallinnan kehittämiseen. Tuotamme pilotointi- ja testaustoiminnalla konkreettista lisäarvoa yhteistyökumppaneillemme. Vakiinnutamme Kuopio Water Clusterin roolin ja aseman kansallisessa kentässä mahdollisimman vahvaksi, ja rakennamme siitä tunnustetun kansainvälisen toimijan.

Ruokaliiketoiminta

Vahvistamme alueen elinvoimaa ja hyvinvointia ruokaliiketoimintaa kehittämällä. Lisäämme ruokaketjussa toimivien yritysten osaamista ja valmiuksia ruokasektorilla sekä liiketoiminnan kehittämisessä ja uusien innovaatioiden luomisessa. Keskeiset teemat ovat:

 • Alkutuotannon tuotantoprosessien kehittäminen ja tuottajien liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen.
 • Elintarvikealan yritysten toimintaedellytysten parantaminen
  ja uusien innovaatioiden synnyttäminen.
 • Ravintola-alan liiketoiminnan sekä ruokamatkailuliiketoiminnan kehittäminen.

Bio- ja kiertotalous

Tuemme yritysten ja yhteiskunnan kestävää kehitystä, jonka keskiössä ovat biopohjaiset tuotteet ja materiaalikierto. Kytkeydymme vahvasti muiden TKI-painoalojen teemoihin tämän toteuttamisessa. Jalkautamme kiertotalousperiaatetta opetukseen sekä autamme yrityksiä siirtymään fossiilitaloudesta kohti biotaloutta ja vähähiilistä yhteiskuntaa.

Ota yhteyttä:

Harri Auvinen, tutkimus- ja kehityspäällikkö, harri.auvinen@savonia.fi, p. 044 785 6923

Business Center ja DigiCenter North Savo

Business Center on pohjoissavolainen palveluverkosto, joka vahvistaa maakunnan ja sen elinkeinoelämän osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Panostamme yrittäjyyteen ja innovaatioihin sekä uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen.

Ota yhteyttä:

Kaija Sääski, yrityspalvelujohtaja, kaija.saaski@savonia.fi, p. 044 785 6922

DigiCenterNS tukee yrityksiä digitalisaatiossa tarjoamalla palveluita, jotka parantavat niiden digikyvykkyyksiä. Kumppaneita tuetaan teknologian esiselvitys- ja pilotointipalveluilla. Järjestämme myös teknologiaseminaareja ja webinaareja. Teknologiateemoista vahvasti mukana ovat: IoT, 5G, tekoäly, robotiikka ja XR-teknologiat.

Ota yhteyttä:

Aki Happonen, TKI-asiantuntija, aki.happonen@savonia.fi, p. 044 785 6033

Monialainen TKI

Yhdistämme toiminnassamme Savonian viiden koulutusalan osaamisen vahvistamaan Pohjois-Savon toimialat ylittävää tutkimus-, kehitys ja innovaatiotyötä (TKI). Vahvuusalamme kattaa kulttuuri- ja luovien alojen, liiketalouden, matkailu- ja ravitsemisalan sekä rakennus- ja sosiaalialojen TKI-toiminnan.

Toteutamme kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita, joissa kehitämme uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa sekä uudistamme osaamista. Teemojamme ovat muiden muassa ekologisuus & kiertotalous, luonto & matkailu, wellness & hyvinvointi sekä yritysten tki-investointien tason nosto. Keskeisiä kumppaneitamme ovat Pohjois-Savon tunnistetut liiketoimintaekosysteemit omine kumppaniverkostoineen.

Ota yhteyttä:
Antti Iire, tutkimus- ja kehityspäällikkö, antti.iire@savonia.fi, p. 044 785 6925