Kaksi naista tarjoilemassa viiniä.

Matkailu- ja ravitsemisala

Maailma tarvitsee leipää ja sirkushuveja.

Monta mahdollisuutta moniosaajille.

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Monipuolinen ala tarjoaa mahdollisuuden kehittää osaamista, toimia yrittäjänä ja työskennellä kansainvälisissä tehtävissä.

Vuonna 2020 ja 2021 Savoniasta valmistui tutkitusti Suomen tyytyväisimmät restonomit. He myös työllistyvät monipuolisesti ja erinomaisesti.

Nainen ja kaksi miestä ravintolassa keskustelemassa.

Restonomi (AMK)

Matkailu- ja ravitsemisalan moniosaajille on työmarkkinoilla suuri kysyntä. Toimiala kasvaa ja työllistää myös tulevaisuudessa ja tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia kotimaassa ja kansainvälisesti. Matkailu- ja ravitsemisliiketoiminnan lisäksi restonomi voi työskennellä laajasti palveluliiketoiminnan koko toimikentällä. Voit opiskella restonomiksi päivä- tai monimuotototeutuksessa.

Mies ja kaksi naista lukevat kirjaa pöydän ääressä.

Restonomi (ylempi AMK), Wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen

YAMK-koulutuksen keskiössä on Wellness-palveluliiketoiminnan ja kestävän työhyvinvoinnin kehittäminen ja lähijohtamisosaaminen. Tutkinto antaa valmiuksia tulevaisuuden muutostarpeisiin sekä keinoja ja rohkeutta niihin tarttumiseen.

Hilla Huupponen

Matkalla moniosaajaksi – Hillan tarina

”Opiskelen matkailu- ja palveluliiketoiminnan moniosaajaksi, restonomiksi, nyt toista vuotta. Hain opiskelemaan alaa, koska restonomikoulutus vaikutti houkuttavalta ja sopivalta yhdistelmältä leikkisyyttä ja tehokkuutta.

Tykkään tosi paljon opiskella Savoniassa ja kampus tuntuu kotoisalta. Pelkäsin ensin, että iso kampus tuntuisi kolkolta ja etäiseltä, mutta Savonia on mielestäni kerännyt opiskelijat mukavan lähelle toisiaan.”

Kampuskirjasto ja kahvila.

Microkadun kampus kotipesänä

Matkailu- ja ravitsemisalan opetus tapahtuu Kuopiossa Microkadun kampuksella. Kampukselle sijoittuvat opetuskeittiö aputiloineen, tuotekehitystilat, perusopetusluokat, kielistudio ja opiskelijoiden omatoimisen työn tilat. 

Kaksi opiskelijaa kirjaston työpisteen äärellä.

Työelämään tiukasti kiinni

Savoniassa opiskelu on taatusti työelämäläheistä. Pääset tekemään oikeita käytännön töitä osana opintojasi joka vuosi. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnisistumisen kokemuksia ja ammattitaitoa. Restonomiopiskelijana toteutat muun muassa pop up -ravintoloita, tapahtumia ja kongresseja.

Opiskelijoita kirjastossa

Kansainvälisty maailmalla

Kansainvälistymisen kehittäminen on keskeistä koulutusalalla. Opiskelijana sinua kannustetaan ottamaan kansainvälisyys osaksi opintoja. Vaihto-ohjelmien kautta voit suorittaa opintoja ja harjoittelun ulkomailla. Kansainvälistymiseen on mahdollisuuksia myös kotimaassa.

Legendaarista! Savoniasta työllistyt yli 90 % varmuudella

Savoniassa tutkinnon suorittaneen on syytä hymyillä, sillä työllistyneiden osuus pian valmistumisen jälkeen on yli 90 prosenttia (Tilastokeskus: vuonna 2018 ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet).

84 % opiskelijoista on sitä mieltä, että opetuksen taso on meillä erityisen laadukasta.

Kaiken lisäksi tilastojen valossa suoritat tutkinnon tavoiteajassa, joten pääset nopeasti kiinni työelämään.

Millainen on sinun tarinasi?

Monipuolinen matkailu- ja ravitsemisala tarjoaa mahdollisuuksia kehittää osaamista, toimia yrittäjänä ja työskennellä kansainvälisissä tehtävissä.