Nainen luonnossa kahvitauolla.

Restonomi (AMK), hyvinvointimatkailun kehittäminen, päivätoteutus

Tutustu uudistuneeseen wellness-painottuneeseen restonomikoulutukseen!

Matkailua ja hyvinvointia kansainvälisessä ympäristössä!

Hyvinvointimatkailuun suuntautuneena restonomina olet osaava ja erottuva matkailu- ja ravitsemisalan kehittämisen asiantuntija. Savonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelma on uusi ja ainutlaatuinen koko Suomessa!  

Hyvinvointimatkailu on yksi voimakkaimmin kasvavista matkailun muodoista. Alan kehittämis- ja liiketoimintaosaajille on kovaa kysyntää kotimaassa ja ulkomailla. Lähivuosina alalle syntyy paljon uusia työpaikkoja. Matkailu- ja ravitsemisalan lisäksi hyvinvointimatkailun restonomina voit työskennellä laaja-alaisesti muissakin palvelualan kehittämistehtävissä. Panostamme myös sinun hyvinvointiisi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. 

Savoniasta valmistuneet restonomit ovat olleet valmistumisvaiheessa Suomen tyytyväisimpiä opintoihinsa. Opiskelijamme arvostavat yhteisöllistä ja välitöntä opiskeluilmapiiriämme sekä modernia kampustamme. Savoniassa ja viihtyisässä hyvän elämän pääkaupungissa Kuopiossa on mukava opiskella restonomiksi! 


Kaksi opiskelijahaalareihin pukeutunutta opiskelijaa kahvilla.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun restonomikoulutus on käytännönläheistä ja joustavaa.  

Päivätoteutuksen opinnot toteutetaan lähiopetuksena pääsääntöisesti kampuksella. Yritysprojektit ja -vierailut sekä opintomatkat tarjoavat verkostoitumismahdollisuuksia ja kehittävät osaamistasi. Käytännönläheisyyttä tukevat myös monipuoliset harjoittelumahdollisuudet. Jos työskentelet opintojen aikana matkailu- ja ravitsemisalan työtehtävissä, voit hyödyntää työpaikkaasi oppimisympäristönä.   

Asiantuntijuutesi ja osaamisesi kehittyvät opintojen aikana perusosaamisesta syvempään ammatilliseen osaamiseen. Syventävissä opinnoissa korostuvat elämyksellisten ja vastuullisten hyvinvointimatkailupalveluiden suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Hyvinvointimatkailuosaamisesi kehittyy koulutuksen aikana laaja-alaisesti myös ruoka- ja ravitsemusnäkökulmista.  

Valinnaisilla opinnoilla voit rakentaa opinto- ja urapolkuasi haluamaasi suuntaan. Voit syventää osaamistasi esimerkiksi kansainvälisessä matkailussa tai ravitsemuksessa hyvinvoinnin osatekijänä. Jos suunnittelet yrittäjyyttä, voit valita yrittäjyyteen valmentavia opintoja.  

Kielitaitoasi voit kehittää Savonian monipuolisen ja työelämälähtöisen kielitarjonnan myötä. Kansainvälistymistäsi tukee mahdollisuus suorittaa harjoittelu tai osa opintojasi ulkomailla.   


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mari Vartiainen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6051

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 44
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 32 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 10 (8) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 10 (8) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 20 (16) AMK-valintakokeen perusteella
  • 4 AMK-valintakokeen perusteella. Kiintiö maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen suorittaneille hakijoille.

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 29.5. – 2.6.2023 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

4 aloituspaikkaa on varattu hakijoille, jotka ovat suorittaneet 1.4.2019 jälkeen ja 14.7.2023 mennessä 30 op:n laajuiset maahanmuuttajille suunnatut korkeakouluopintoihin valmentavat opinnot suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Hakijan täytyy tallentaa 6.4.2023 klo 15 mennessä hakulomakkeelleen todistus suoritetuista tai meneillään olevista valmentavista opinnoista.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Restonomikoulutuksessa ei tehdä suuntautumisen valintaa.

Opintovalinnoilla, harjoitteluilla ja opinnäytetyöllä voit suunnata osaamisesi kehittymistä omien kiinnostuksenkohteidesi ja urasuunnitelmasi mukaan. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa on mahdollista huomioida ja hyödyntää aiemmin hankkimaasi osaamista.

Opintojen rakenne

Restonomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3–3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 40 op
  • yhteiset ammattiopinnot 95 op
  • valinnaiset ammattiopinnot 15 op
  • valinnaiset opinnot 15 op
  • harjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op

Kansainvälistyminen

Opintojen aikana voit – ja sinun kannattaa – kansainvälistyä. Kansainvälisyysosaaminen on suuri etu työllistymisessä ja urakehityksessä opintojesi jälkeen.

Savoniassa sinulla on mahdollisuus tehdä osa opinnoistasi ja harjoittelusi ulkomailla. Tarjolla on myös intensiiviviikkoja, opintomatkoja ja talvi- tai kesäkouluja ulkomailla sekä virtuaalisia vaihto-opintoja.

Mahdollisuuksia on paljon. Kohteita on niin kaukomaissa, Euroopassa kuin Suomen lähialueillakin. Kansainvälistyä voit myös kotikampuksella toimimalla yhteistyössä Savoniaan tulevien kansainvälisten opiskelijoiden kanssa tai vaikka toimia heidän opiskelijatuutorinaan. Opintojen loppupuolella voit hakea International Talent -osaamismerkkiä todistukseksi kansainvälisen osaamisesi merkittävästä kehittämisestä opintojesi aikana.

Ensimmäisen lukuvuoden opinnot suoritettuasi voit opiskella ulkomailla joko lukukauden tai koko lukuvuoden. Vaihto-opiskelupaikan voit valita laajasta Savonian yhteistyökorkeakouluverkostosta. Suosituimpia vaihto-opiskelumaita ovat Espanja, Hollanti, Itävalta, Norja, Kiina ja Etelä-Korea.

Kansainvälisen harjoittelupaikan voit hakea itse tai hyödyntää Savonian monipuolista kumppaniverkostoa. Harjoittelupaikkoja on tarjolla muun muassa hotelleissa, ravintoloissa, ohjelmapalveluissa ja muissa kansainvälisissä toimialan tehtävissä. Kohteita löytyy ympäri maailman, kuten Australiasta, Uudesta-Seelannista, USA:sta, Thaimaasta, Espanjasta, Saksasta, Venäjältä ja Norjasta.


Teo opiskelee restonomiksi.

Lue Teon tarina

"Restonomit voi työllistyä hyvin monenlaisissa tehtävissä. Itse miellän restonomin erityisesti palvelualojen ammattilais- ja asiantuntijatutkinnoksi."

Ryhmä opiskelijoita kirjaston ryhmätyöskentelytilassa.

Opiskelu matkailu- ja ravitsemisalalla

Matkailu- ja ravitsemisalan opetus tapahtuu Kuopiossa, Microkadun kampuksella. Kampukselle sijoittuvat tuotekehitystilat, opetusluokat, kielistudio ja opiskelijoiden omatoimisen työn tilat. Osana opintoja pääset järjestämään erilaisia tapahtumia.

Ryhmä opiskelijoita kirjaston työpisteen äärellä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Restonomit työllistyvät laajasti eri työtehtäviin. Restonomin tutkinto antaa sinulle erinomaiset valmiudet työskennellä matkailu- ja ravitsemisalan esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä Suomessa ja ulkomailla.  

Restonomit voivat työllistyä myös muihin kuin matkailu- ja ravitsemisalan tehtäviin. Matkailun ja hyvinvoinnin sekä liiketoimintaosaamisen yhdistelmällä edessäsi on valtavasti uramahdollisuuksia. Savonian restonomiopinnot antavat sinulle hyvän pohjan myös yrittäjyyteen.