Miesopiskelija istuu käytävän nojatuolilla ja työskentelee kannettavalla tietokoneella.

Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-toteutus

Liiketalouden monipuolinen toimintakenttä haltuun – verkossa opiskellen

Koulutuspaikkakunta: verkkokampus
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Tradenomi on käytännönläheinen ja monipuolinen liiketalouden asiantuntija ja osaaja.   

Tradenomina työllistyt monipuolisiin asiatuntijatehtäviin, esimerkiksi palvelualoille tai julkisen sektorin hallinnollisiin tehtäviin. Myös teollisuus tarjoaa runsaasti mielenkiintoisia työtehtäviä tradenomeille. Koulutus antaa hyvät valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen. Tradenomeja tarvitaan nyt ja jatkossa!  

Opinnot toteutetaan kokonaan verkossa, joten opinnot sopivat mainiosti myös työelämässä oleville, asuinpaikasta riippumatta. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta ja aikataulujen hallintaa.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun tradenomin verkko-opinnoissa hankit monipuolista osaamista markkinoinnista ja myynnistä, taloushallinnosta sekä HR-toiminnoista. Saat myös hyvät valmiudet liiketoiminnan ja toimintatapojen kehittämiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä.  

Opintoja tehdään myös tiimityönä, joten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät opintojen aikana. Valmistuttuasi työskentelet tuloksellisesti ja vastuullisesti, niin osana tiimiä kuin itsenäisesti.  

Tutkintoon sisältyy laaja valinnaisten opintojen osuus. Valinnaisten opintojen tarjonta antaa mahdollisuuden syventää ammatillista profiiliasi. Voit opiskella esimerkiksi henkilöstöjohtamiseen liittyviä opintoja tai vahvistaa kehittämisosaamista oman työpaikkasi projektissa, jonka voit sisällyttää opintosuorituksiin. Valinnaisissa yrittäjyysopinnoissa voit kehittää omaa yritysideaasi ja vahvistaa yrittäjävalmiuksiasi. Myös runsas kieliopintojen tarjonta on käytettävissäsi.

Opiskelijoita tekemässä ryhmätöitä.

Opiskelu liiketalouden alalla

Liiketalouden ala tarjoaa laajat menestymisen mahdollisuudet, ja opiskelu on taatusti työelämäläheistä. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja osaamisesi kasvaa.

Kaksi opiskelijaa katsoo puhelinta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Työelämä tarvitsee tradenomeja lukuisiin eri työtehtäviin. Liiketalouden tradenomina työllistymisnäkymäsi ovat monipuoliset ja erittäin hyvät. Tradenomitutkinnon suoritettuasi voit toimia vastuullisissa suunnittelu-, esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä.  

Työpaikkanasi voivat olla eri alojen yritykset tai esimerkiksi julkiset organisaatiot ja yhdistykset. Osana opintojasi saat valmiuden myös kansainväliseen toimintaan, mikä laajentaa työmahdollisuuksiasi entisestään. Opinnot antavat myös hyvät valmiudet yrittäjänä toimimiseen.  

Esimerkkejä mahdollisista tehtävänimikkeistäsi: asiakasneuvoja, asiakaspäällikkö, palveluneuvoja, myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, markkinointisuunnittelija, markkinointipäällikkö, myymäläpäällikkö, palvelupäällikkö, kirjanpitäjä, taloussihteeri, palkkasihteeri, henkilöstöasiantuntija, henkilöstösuunnittelija, rahoitusneuvoja, avustava tilintarkastaja, controller, verosihteeri, talouspäällikkö.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Anni Kesänen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6939

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 45
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 36
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.

Valintakurssi avautuu 11.4.2024 klo 10.00 ja sulkeutuu 16.5.2024 klo 23.59.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu kolmeen osioon. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 20 % osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Motivaatiovideo arvioidaan sadalta eniten pisteitä saaneelta hakijalta, jotka ovat suorittaneet osiot 1-2 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

1. Yritystoiminta (0-50 pistettä, saatava vähintään 10 pistettä)

2. Kansantalous (0 – 40 pistettä, saatava vähintään 8 pistettä)

3. Motivaatiovideo (0 -10 pistettä, saatava vähintään 2 pistettä)

Hakijan on suoritettava valintakurssi hyväksytysti voidakseen tullakseen valituksi. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hakijan valintakurssista saama kokonaispistemäärä on vähintään 42 pistettä ja hakija on suorittanut kaikki kolme osiota hyväksytysti.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin. Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot 1-2 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Tradenomin verkkototeutuksessa ei tehdä suuntautumisvalintaa.

Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla, valinnaisilla opinnoilla, harjoittelulla ja opinnäytetyöllä voit suunnata osaamistasi eri liiketoiminnan osa-alueille. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi tukee omia kehittymis- ja uratavoitteitasi.

Opintojen rakenne

Tradenomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Verkkototeutuksessa opintojen kesto on noin 3,5 vuotta. Opinnot ovat kokonaisuutena suunniteltu ja organisoitu siten, että opiskelija etenee opinnoissa suorittaen 60 opintopistettä lukuvuodessa.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 60 op
  • yhteiset ammattiopinnot 50 op
  • vaihtoehtoiset ammattiopinnot 40 op
  • valinnaiset opinnot 15 op
  • harjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista huomioida osaksi opintoja. Osa opinnoista on mahdollista toteuttaa työelämässä.

Opetuksen toteutus

Tutkinto-ohjelmassa ei ole pakollista lähiopetusta. Kaikki opintojaksot on mahdollista suorittaa etäopintoina. Ensimmäisenä lukuvuotena on 1–2 intensiivipäivää, jotka järjestetään täysin verkossa. Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen intensiivipäiviä ei ole.

Opintojaksokohtaisesti voidaan järjestää yksittäisinä arki-iltoina etäopetusta tai- ohjausta opettajan suunnittelemalla tavalla. Siihen osallistuminen on opiskelijalle mahdollisuus, osallistumispakkoa ei ole.

Verkko-opinnot vastaavat kuormitukseltaan päätoimista opiskelua, jossa yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin opiskelua/työpanosta. Opinnot etenevät tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisesti.