Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus

Liiketalouden lainalaisuudet haltuun! 

Tradenomi on käytännönläheinen ja monipuolinen liiketalouden asiantuntija.  

Savonia-ammattikorkeakoulun tradenomikoulutuksessa opit ratkomaan markkinointiin, myyntiin, taloushallintoon ja henkilöstötoimintoihin liittyviä haasteita.  Saat myös hyvät valmiudet liiketoiminnan ja toimintatapojen kehittämiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä.  

Opintoja tehdään paljon tiimityönä, joten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät opintojen aikana. Valmistuttuasi työskentelet tuloksellisesti ja vastuullisesti, niin osana tiimiä kuin itsenäisesti. 

Tradenomina työllistyt monipuolisiin asiatuntijatehtäviin palvelualoille tai kuntien ja valtion hallinnollisiin tehtäviin. Myös teollisuus tarjoaa erilaisia liiketalouden alan tehtäviä tradenomeille. Koulutus antaa hyvät valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen. Tradenomeja tarvitaan aina! 


Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun tradenomiopinnoista saat laajan liiketalouden osaamisen. Opinnoissa voit suuntautua taloushallintoon tai myyntiin ja markkinointiin. 

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdyt kokonaisvaltaisesti liiketaloudelliseen ajatteluun ja yritystoimintaan. Opinnot suoritetaan osittain virtuaalisissa oppiyritysympäristöissä. 

Toisesta vuodesta lähtien syvennät osaamistasi valitsemassasi suuntautumisvaihtoehdossa. Voit suuntautua taloushallinnon osaajaksi tai myynnin ja markkinoinnin kehittäjäksi. 

Taloushallinnon osaajana voit toimia yritysten taloushallinnon ja muissa taloudellista ja analyyttista osaamista vaativissa tehtävissä. Perehdyt opinnoissa kirjanpitoon, tilinpäätöksen laatimiseen, verotukseen ja johdon laskentatoimeen – esimerkiksi kustannuslaskentaan ja budjetointiin. Lisäksi saat valmiuksia kokonaisvaltaiseen taloudelliseen ajatteluun ja talouden ohjaukseen. 

Myynnin ja markkinoinnin kehittäjänä saat valmiudet toimia monipuolisissa myynnin ja markkinoinnin asiantuntija- sekä kehittämistehtävissä. Vahvistat asiakasymmärrystäsi ja hallitset tuloksellisen myyntityön ja asiakkuuksien hoidon. Perehdyt markkinoiden ja liiketoiminnan analysointiin markkinoinnin suunnittelussa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Saat ajankohtaisen osaamisen digitaaliseen liiketoimintaan 

Opintoihin sisältyy viiden kuukauden mittainen harjoittelu, jolla on merkittävä rooli asiantuntijaksi kehittymisessä. Harjoittelun tai osan opintoja voi suorittaa myös ulkomailla. 

Tradenomin tutkintoon sisältyy laaja valinnaisten opintojen osuus. Voit syventää osaamistasi esimerkiksi juridiikassa, IT-taidoissa tai henkilöstöjohtamisessa. Valinnaisissa yrittäjyysopinnoissa voit kehittää omaa yritysideaasi ja vahvistaa yrittäjävalmiuksiasi. Myös runsas kieliopintojen tarjonta on käytettävissäsi. 


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Tarja Joona
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6937044 785 6937

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 84
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 64 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 20 (16) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 20 (16) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 40 (32) AMK-valintakokeen perusteella
  • 4 AMK-valintakokeen perusteella. Kiintiö maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen suorittaneille hakijoille.

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 29.5. – 2.6.2023 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

4 aloituspaikkaa on varattu hakijoille, jotka ovat suorittaneet 1.4.2019 jälkeen ja 14.7.2023 mennessä 30 op:n laajuiset maahanmuuttajille suunnatut korkeakouluopintoihin valmentavat opinnot suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Hakijan täytyy tallentaa 6.4.2023 klo 15 mennessä hakulomakkeelleen todistus suoritetuista tai meneillään olevista valmentavista opinnoista.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Ensimmäisen opintovuoden keväällä valitset kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta: taloushallinnon osaaja tai myynnin ja markkinoinnin kehittäjä. 

Opintojen rakenne

Tradenomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta. 

Opintojen rakenne on seuraava: 

  • perusopinnot 60 op 
  • ammattiopinnot 75 op 
  • valinnaiset opinnot 30 op 
  • harjoittelu 30 op 
  • opinnäytetyö 15 op 

Viljami Turpeinen

Viljami Turpeisen tarina

"Tradenomiopinnoista saamani kansainvälisen kokemuksen sekä markkinoinnin osaamisen ansiosta lähden seuraavaksi Kööpenhaminaan tekemään digitaalista markkinointia kiinnostavaan kasvuyritykseen."

Opettaja ja opiskelijaryhmä.

Opiskelu liiketalouden alalla

Liiketalouden ala tarjoaa laajat menestymisen mahdollisuudet. Wellness-liiketoimintaa opiskellaan Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Kampus ja opiskelijat ovat tärkeänä osana Savilahden alueen kehittyvää yritys-, yrittäjyys- ja opiskelukeskeistä aluetta.

Opiskelijoita istumassa Kampussydämessä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Työelämä tarvitsee tradenomeja, ja liiketalouden tradenomina työllistymisnäkymäsi ovat erittäin hyvät. Tradenomitutkinnon suoritettuasi voit toimia vastuullisissa suunnittelu-, esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä. 

Työpaikkanasi voivat olla eri alojen yritykset tai erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset.  Osana opintojasi saat valmiuden myös kansainväliseen toimintaan, mikä laajentaa työmahdollisuuksiasi entisestään. Opinnot antavat myös hyvät valmiudet yrittäjänä toimimiseen. 

Esimerkkejä mahdollisista tehtävänimikkeistäsi: asiakasneuvoja, asiakaspäällikkö, palveluneuvoja, myyntineuvottelija, markkinointisuunnittelija, markkinointipäällikkö, myymäläpäällikkö, palvelupäällikkö, kirjanpitäjä, taloussihteeri, palkkasihteeri, henkilöstöasiantuntija, rahoitusneuvoja, tilintarkastaja, controller, verosihteeri, talouspäällikkö.