Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus

#liiketalouden ala

Muuttuva maailma tarvitsee oivaltavia osaajia

Liiketalouden monipuolisella osaamisella on kysyntää työmarkkinoilla.  Tradenomin tutkinto antaa sinulle laaja-alaisen liiketalouden osaamisen. Toisesta opiskeluvuodesta lähtien suuntaat opintojasi erityisesti joko taloushallintoon tai myyntiin ja markkinointiin. Saat valmiudet toimia osaamistasi vastaavissa asiantuntijatehtävissä myös kansainvälisissä tiimeissä ja verkostoissa. 

Valmistuttuasi osaat toimia tuloksellisesti ja vastuullisesti. Hallitset muutostilanteet ja osaat hyödyntää kehittämisen työkaluja uusien ja kilpailukykyisten toimintatapojen löytämiseksi tulevaisuuden haasteissa. 


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Tarja Joona
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6937


Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdyt kokonaisvaltaisesti liiketaloudelliseen ajatteluun ja yritystoimintaan. Opinnot suoritetaan osittain virtuaalisessa yritysympäristössä Oivallassa. Toisesta vuodesta lähtien syvennät osaamistasi valitsemassasi suuntautumisvaihtoehdossa.

Taloushallinnon osaajana saat valmiudet toimia yritysten taloushallinnon ja muissa taloudellista ja analyyttista osaamista vaativissa tehtävissä. Perehdyt opinnoissa mm. kirjanpitoon, tilinpäätöksen laatimiseen ja verotukseen sekä johdon laskentatoimen eri osa-alueisiin, kuten kustannuslaskentaan ja budjetointiin. Lisäksi saat valmiuksia kokonaisvaltaiseen taloudelliseen ajatteluun ja talouden ohjaukseen.

Myynnin ja markkinoinnin kehittäjänä pääset toimimaan monipuolisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä digitaalisessa ja verkostoituneessa liiketoimintaympäristössä. Opintojen aikana kehität osaamistasi ja vuorovaikutustaitojasi mm. liiketoiminnan ja asiakkuuksien analysoinnissa ja kehittämisessä sekä myynnin ja markkinoinnin suunnittelussa ja johtamisessa. Osaamistasi voit syventää asiakaspalveluun ja myyntiin, tapahtumatuotantoon tai kansainväliseen liiketoimintaan. Opiskeluympäristössä saat kokemuksia ja kontakteja yritysmaailmasta niin koti- kuin ulkomailtakin ja harjaannut työskentelemään monikulttuurisessa toimintaympäristössä.    

Viiden kuukauden laajuisella harjoittelulla on merkittävä rooli oman suuntautumisesi asiantuntijaksi kehittymisessä. Tradenomin tutkintoon sisältyy poikkeuksellisen laaja valinnaisten opintojen osuus. Voit syventää osaamistasi juridiikassa, IT-taidoissa sekä yrittäjyydessä. Sinulla on mahdollisuus kehittää omaa liikeideaasi ja vahvistaa omia yrittäjävalmiuksiasi opintojen aikana. Osaamistasi voit laajentaa valitsemalla henkilöstöhallinnon tai vähittäiskaupan opintoja. Myös runsas kielten opintojen tarjonta on käytettävissäsi.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 22 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 21 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 34 AMK-valintakokeen perusteella
  • 8 aiempien korkeakouluopintojen perusteella

 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 31.5. – 9.6.2021 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

 

OPISKELIJAVALINTA AIEMPIEN KORKEAKOULUOPINTOJEN PERUSTEELLA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi aiempien korkeakouluopintojesi perusteella. Lisätietoa opiskelijavalinnasta aiempien korkeakouluopintojen perusteella löydät täältä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Opintojen alussa suoritat kaikille tradenomiopiskelijoille yhteisiä opintoja. Ensimmäisen opintovuoden keväällä valitset kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta: taloushallinnon osaaja tai myynnin ja markkinoinnin kehittäjä. Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS) sisältää suuntautumisopintojen lisäksi uratavoitteittesi mukaiset valinnaiset opinnot. Suunnitelman laadinnassa saat apua ohjaushenkilöstöltä.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne on seuraava:

  • perusopinnot, 60 op
  • ammattiopinnot, 75 op
  • valinnaiset opinnot, 30 op
  • harjoittelu, 30 op
  • opinnäytetyö, 15 op

Tradenomi 210 OP


Viljami Turpeinen

Viljami Turpeisen tarina

Aloitin opiskelun Savoniassa erikoistuen myyntiin ja markkinointiin. Näin jälkeenpäin ajateltuna olin alussa todella kysymysmerkkinä oman suuntautumisen ja tavoitteiden kanssa. En välittänyt suuremmin opintomenestyksestä. Opintojen aikana ajatukset ja suunnitelmat voivat kuitenkin muuttua moneen kertaan ja näin minulle kävi.

Iso joukko ihmisiä kampuksella.

Opiskelu liiketalouden alalla

Liiketalouden ala tarjoaa laajat menestymisen mahdollisuudet. Tradenomiksi opiskelet Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Kampus ja opiskelijat ovat tärkeänä osana Savilahden alueen kehittyvää yritys-, yrittäjyys- ja opiskelukeskeistä aluetta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Tradenomitutkinnon suoritettuasi voit toimia vastuullisissa suunnittelu-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä. Työpaikkanasi voi olla eri alojen yritykset tai erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset. Osana opintoja saat myös valmiudet kansainväliseen toimintaan, mikä laajentaa työmahdollisuuksiasi entisestään. Opinnot antavat myös valmiudet toimia yrittäjänä. Esimerkkejä tulevista tehtävänimikkeistäsi ovat mm. asiakasneuvoja, asiakaspalvelupäällikkö, digimarkkinoinnin suunnittelija, kirjanpitäjä, markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, palveluneuvoja tai vientisihteeri.