Bachelor of Business Administration, International Business

#BBA #liiketalouden ala

Opiskele BBA-tutkinto englanniksi

Kansainvälisen liiketalouden eli BBA-koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle eväät kehittyä kansainvälisen kaupan osaajaksi. BBA-koulutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä erilaisten yritysten ja myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Opintojesi aikana saat laajan osaamispohjan, joka valmistaa sinut globaaliin työympäristöön. Tulevaisuuden työpaikkasi ei tarvitse olla ulkomailla, kansainvälisiä työympäristöjä on yhä useammin myös Suomessa.


Hakeminen

Haku koulutukseen oli kevään 2021 ensimmäisessä yhteishaussa 7.–20.1.2021.
Hakuaika päättyi 20.1.2021 klo 15.00.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Terttu Niskanen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6949


Koulutuksen sisältö

Opintojesi jokainen vuosi rakentuu erilaisista teemoista. Ensimmäisen vuoden syksynä perehdyt yritystoiminnan suunnitteluun ja yrityksen perustamiseen, ja saat niihin liittyen vahvat pohjatiedot.

Toisena vuotena opintosi kattavat kansainvälistymiseen tarvittavat taidot. Ensin pääset tutustumaan kansainvälistymisen työkaluihin, kuten liiketoiminnan tutkimukseen, ja laajennat taloudellista näkökulmaasi kansainvälisemmäksi. Pääset myös viemään oppimiasi taitoja ja ymmärrystä käytäntöön yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Kolmantena vuotena keskityt siirtämään liiketoimintaosaamistasi kansainvälisille kentille ja perehdyt kansainvälisen kaupan erikoispiirteisiin. Taitojesi ja tietojesi karttuessa jatkat kansainvälisen kaupan arviointiin ja kehittämiseen. Pääset myös vahvistamaan esimies- ja johtamistaitojasi vastaamaan kansainvälisen kaupan asiantuntijuuden vaatimuksia. Neljäntenä vuotena syvennät kansainvälistymisosaamistasi suorittaessasi harjoittelua ja laatiessasi opinnäytettä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen ja haastattelun perusteella.

Ennakkotehtävä

 • Katso täältä ennakkotehtävän ohjeet, pdf.
 • Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 27.1.2021 klo 15.00 mennessä.
 • Ennakkotehtävän alin hyväksytty pistemäärä on 4 p., ja enimmäispistemäärä 10 p.

Kirjallinen koe 

 • Kaikki ennakkotehtävän määräaikaan mennessä palauttaneet kutsutaan kirjalliseen kokeeseen, joka järjestetään 2.2.2021 verkon välityksellä. Kellonaika tarkentuu myöhemmin.
 • Kirjallisen kokeen osiot:
  • Kirjoitelma, joka perustuu kokeessa annettavaan materiaaliin (alin hyväksytty pistemäärä 10 p., enimmäispistemäärä 30 p.)
  • Looginen ajattelu ja matematiikka (alin hyväksytty pistemäärä 8 p., enimmäispistemäärä 30 p.)

Haastattelu 

 • Mikäli ennakkotehtäväsi ja kirjallisen kokeesi yhteispistemäärä on vähintään 22, sinut saatetaan kutsua haastatteluun. Jokainen ammattikorkeakoulu kutsuu haastatteluun enintään 100 hakijaa, jotka ovat saaneet korkeimmat pisteet ennakkotehtävästä ja kirjallisesta kokeesta.
 • Haastattelut järjestetään 15. – 19.2.2021 verkon välityksellä.
 • Haastattelun alin hyväksytty pistemäärä on 10 p., ja enimmäispistemäärä 30 p.

Sinun täytyy saada jokaisesta kokeen osiosta vähintään alin hyväksytty pistemäärä, jotta valintakoetulos on hyväksytty.

Valintakoetta varten tarvitset tietokoneen, jossa on mikrofoni ja kamera, sekä internetyhteyden.

Savonia on mukana liiketalouden alan vieraskielisten koulutusten valintakoeyhteistyössä niiden ammattikorkeakoulujen kanssa, jotka käyttävät verkkovalintakoetta opiskelijavalinnassa. Katso lista valintakoeyhteistyössä olevista ammattikorkeakouluista.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, tutustu ohjeisiin yksilöllisten järjestelyjen hakemisesta.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lue lisätietoja lukuvuosimaksusta.

Pääaineen valinta

BBA-opiskelijana et valitse varsinaista pääainetta, sillä Savonian BBA-koulutuksen suuntautumiseksi on valittu globaalin kaupan asiantuntijuus. Opintojesi painotuksena ovat erityisesti pk-yritysten kansainvälistyminen sekä kansainvälisen kaupan käytänteet.

BBA-ohjelmamme avulla voit rakentaa urapolkuasi toiveidesi mukaisesti toisesta opiskeluvuodesta alkaen. International Sales kehittää ymmärrystäsi myynti- ja ostotoiminnan prosesseista, asiakkuuksien hallinnasta (CRM), kansainvälisten myyntitiimien erityispiirteistä ja markkinoinnista. Opintokokonaisuus Design Business haastaa sinut luomaan uusia liiketoimintamalleja ja -prosesseja niin kestävän kehityksen arvoista lähtevässä muotibisneksessä kuin palvelumuotoilussa, luovissa johtamistaidoissa ja digitaalisten palvelujen konseptisuunnittelussa. Kolmas vaihtoehtomme Wellness Business valmentaa sinut wellnessin, terveyden ja hyvinvoinnin trendien asiantuntijaksi: tutustut mm. Nature Wellness and Green Care -toimintoihin, wellness-teknologiaan ja tapahtumajärjestämiseen.

Opintojen rakenne

BBA-opintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Seuraavassa on kuvattu opintojen rakennetta:

 • perusopinnot 60 op
 • ammattiopinnot 75 op
 • valinnaiset opinnot 30 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Kampuksen aulatila.

Opiskelu liiketalouden alalla

Liiketaloutta opiskellaan Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Opiskelu on taatusti työelämäläheistä. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja ammattitaitoa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

BBA-koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Savoniasta valmistuneena BBA:na sinulla on erittäin monipuoliset uramahdollisuudet. Voit työskennellä eri toimialoilla mm. tuonnin, viennin, kansainvälisen kaupan, asiakaspalvelun, tai vaikkapa logistiikan parissa.

Opintojen aikana saat myös hyvät tiedot ja taidot oman yritystoiminnan käynnistämiseksi.