Hymyileviä opiskelijoita.

Bachelor
of Business
Adminis-
tration, Inter-
national Business

Opiskele englanniksi ja suuntaa kohti kansainvälistä liiketaloutta!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Bachelor of Business Administration, International Business (BBA) -tutkinto-ohjelmasta valmistuu monitaitoisia liiketalouden osaajia, joiden osaaminen painottuu kansainväliseen kauppaan ja myyntiin. BBA-ohjelmasta valmistuneet ovat tärkeä voimavara erikokoisten yritysten kansainvälistymisessä. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet työskentelevät tuonnin ja viennin, markkinoinnin, kansainvälisen kaupan, asiakassuhteiden sekä muiden kansainvälisten liiketoimintojen parissa.

BBA-ohjelma valmistaa opiskelijaa löytämään kansainvälisen uran liiketoiminnan parista. Opiskelija oppii ymmärtämään kansainvälisten kumppaneiden ja toimintaympäristön vaatimukset. Lisäksi opiskelija oppii johtamaan tiimiä ja saavuttamaan asetetut tavoitteet tiiminsä kanssa. Opiskelukieli on englanti ja opiskelu tapahtuu monikulttuurisessa ryhmässä, joten opiskelija oppii toimimaan sujuvasti kansainvälisessä monikulttuurisessa ympäristössä jo opintojensa aikana.

Tästä tutkinto-ohjelmasta saat laajan liiketalouden osaamisen ja vahvan kansainvälisyysosaamisen – eli loistavat eväät unelmiesi kansainväliseen työtehtävään Suomesta tai ulkomailta!

Koulutuksen sisältö

Opiskelu Savonia-ammattikorkeakoulussa on käytännönläheistä. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä paikallisten ja kansainvälisten yritysten ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Opinnot koostuvat vuositeemoista, joita on kaksi per lukuvuosi.

Ensimmäinen lukuvuosi kehittää opiskelijan liiketoimintataitoja ja ymmärrystä nykyisestä liiketoimintaympäristöstä.

Toinen vuosi keskittyy kansainvälisten toimintojen suunnitteluun asiakas- ja markkinatietämyksen avulla, nykyaikaisia johtamistapoja ja -menetelmiä hyödyntäen. Opiskelijat aloittavat suuntautumisen joko digitaaliseen markkinointiin tai kansainväliseen myyntiin.

Kolmannen vuoden aikana syvennetään oman suuntautumisen mukaista osaamista. Lisäksi kehitetään opiskelijan kansainvälisiä johtamistaitoja. Opinnot huipentuvat opinnäytetyöhön ja harjoitteluun.

Kaksi opiskelijaa katsoo puhelinta.

Opiskelu liiketalouden alalla

Liiketaloutta opiskellaan Kuopiossa Microkadun upealla kampuksella, Savilahden jatkuvasti kehittyvällä yritys-, yrittäjyys- ja opiskelualueella. Liiketalouden alalla opiskelu on taatusti työelämäläheistä. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja osaamisesi kasvaa.

Opiskelijat ottavat selfietä kirjastossa.

Kielitaitosi kehittyy

Koulutukseen hakiessa englannin kielen taitosi ei tarvitse olla täydellinen. Kielitaitosi kohenee opintojen myötä.

Opiskelija Microkadun kampuksen käytävällä ikkunan ääressä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

BBA-koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Savonian BBA-koulutuksesta valmistuneena sinulla on erittäin monipuoliset uramahdollisuudet. Voit työskennellä eri toimialoilla muun muassa tuonnin, viennin, kansainvälisen kaupan, asiakaspalvelun tai vaikkapa logistiikan parissa.

Opintojen aikana saat myös hyvät tiedot ja taidot oman yritystoiminnan käynnistämiseksi.

Kevät 2024, 1. yhteishaku

Hakuaika

03.01.2024 – 17.01.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 ensimmäisessä yhteishaussa. Hakuaika päättyy 17.1.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Özerk Göker
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6915

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 15

  • 10 International UAS Examin perusteella
  • 5 SAT kokeen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Tarkemmat tiedot opiskelijavalinnasta löydät Savonian englanninkielisiltä sivuilta.
Lukuvuosimaksu

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lue lisätietoja lukuvuosimaksusta.

Pääaineen valinta

Bachelor of Business Administration, International Business (BBA) -tutkinto-ohjelma tarjoaa kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:

  1. Kansainvälinen myynti -suuntautumisessa opit toimimaan globaalissa toimintaympäristössä asiakkaiden monimuotoisuuden huomioon ottaen. Osaat hoitaa tuonti- ja vientitoimintoja ja kansainvälisiä asiakkuuksia sekä johtaa kansainvälisiä myyntitiimejä.
  2. Digitaalinen markkinointi -suuntautuminen valmentaa sinua uralle sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin saralla. Syvennyt sähköisen markkinoinnin strategiseen suunnitteluun, johtamiseen ja käytännön toteuttamiseen.

Opintojen rakenne

Opinnot ovat laajuudeltaan 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot: 60 op
  • ammattiopinnot: 75 op
  • erikoistumisopinnot: 15 op
  • valinnaiset opinnot: 15 op
  • harjoittelu: 30 op
  • opinnäytetyö: 15 op

Opetuskieli

Tutkinto-ohjelman opetuskieli on englanti. Kansainvälisille opiskelijoille opintoihin kuuluu suomen kielen opintoja. Suomalaisten opiskelijoiden opintoihin kuuluu ruotsin kielen opintoja.

Opiskelijan ei tarvitse hallita englantia täydellisesti opintoja aloittaessaan. Kielitaito paranee opintojen edetessä. Monikulttuurinen oppimisympäristö, jossa kanssaopiskelijat puhuvat useita eri kieliä, on omiaan valmentamaan kansainvälisen työelämän haasteisiin!

Kansainvälisyys

Savonian BBA-opiskelijaryhmät ovat luonnostaan monikansallisia ja -kulttuurisia. Opiskelija pääsee työskentelemään kansainvälisessä toimintaympäristössä ensimmäisestä päivästä alkaen.

Koko BBA-tutkinto-ohjelma on suunniteltu kansainvälisyys edellä. Tiivis yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden verkostoitua ihmisten ja organisaatioiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Opiskelijavaihto on myös keskeinen osa opintoja.

Kielikurssien valintamahdollisuudet Savoniassa ovat hyvät. Lisäksi kieliopintotarjontaa täydentää Itä-Suomen yliopiston tarjonta.