Bachelor of Business Administration, International Business

Kansainvälistä liiketaloutta englanniksi

Kansainvälisen liiketalouden opinnoista – eli BBA-koulutuksesta – saat eväät matkallesi kansainvälisen kaupan osaajaksi!

Savonian BBA-koululutus on käytännönläheistä ja monipuolista. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä yritysten ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. BBA-koulutuksessa opiskelukieli on englanti.

Opintojesi aikana saat laajan liiketalouden osaamisen ja vahvan kansainvälisyysosaamisen – eli loistavat eväät globaaliin työympäristöön! Silti tulevaisuuden työpaikkasi ei tarvitse olla ulkomailla, kansainvälisiä työympäristöjä on yhä enemmän myös Suomessa.


Koulutuksen sisältö

Opintojesi jokainen vuosi rakentuu erilaisista teemoista.

Ensimmäisen vuoden syksynä perehdyt yritystoiminnan suunnitteluun ja yrityksen perustamiseen ja saat niihin liittyen vahvat pohjatiedot.

Toisena vuotena opintosi kattavat kansainvälistymiseen tarvittavat taidot. Ensin pääset tutustumaan kansainvälistymisen työkaluihin, kuten liiketoiminnan tutkimukseen, ja laajennat taloudellista näkökulmaasi kansainvälisemmäksi. Pääset myös viemään oppimiasi taitoja ja ymmärrystä käytäntöön yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Kolmantena vuotena keskityt siirtämään liiketoimintaosaamistasi kansainvälisille kentille ja perehdyt kansainvälisen kaupan erikoispiirteisiin. Taitojesi ja tietojesi karttuessa jatkat kansainvälisen kaupan arviointiin ja kehittämiseen. Pääset myös vahvistamaan esimies- ja johtamistaitojasi vastaamaan kansainvälisen kaupan asiantuntijuuden vaatimuksia.

Neljäntenä vuotena syvennät kansainvälistymisosaamistasi suorittaessasi harjoittelua ja laatiessasi opinnäytettä.


Kevät 2022, 1. yhteishaku

Hakuaika

05.01.2022 – 19.01.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 ensimmäisessä yhteishaussa, hakuaika päättyy 19.1.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Özerk Göker
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6915

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 30
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valintaan ammattikorkeakoulujen yhteisen, verkossa toteutettavan ”International UAS Exam” valintakokeen perusteella.
Valintakoe
Valintakoe koostuu kahdesta vaiheesta:
 • Ensimmäinen vaihe – kirjallinen koe: yksipäiväinen kirjallinen koe järjestetään 9.2.2022 klo 12.00.
 • Toinen vaihe – ryhmähaastattelu (suullinen osio): Ryhmähaastattelut järjestetään 2.-16.3.2022 välisenä aikana.
Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin. Valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä.
 
Löydät tarkempia tietoja International UAS Exam -valintakokeen sisällöstä ja pisteytyksestä UASinfo.fi -sivustolta.
 
International UAS Exam on käytössä seuraavilla koulutusaloilla:
 • Humanistinen ala ja kasvatusala
 • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
 • Luonnonvara-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Merenkulun ala
 • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
 • Tekniikan ala
Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa
Jos tarvitset vamman, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika), tulee sinun täyttää yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.
 
Lisätietoja löydät UASInfo.fi-sivustolta.
Lukuvuosimaksu

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lue lisätietoja lukuvuosimaksusta.

Pääaineen valinta

BBA-opiskelijana et tee varsinaista pääainevalintaa. Savonian BBA-koulutuksen suuntautumiseksi on valittu globaalin kaupan asiantuntijuus: painotuksena on pk-yritysten kansainvälistyminen ja kansainvälisen kaupan käytänteet.

BBA-ohjelman avulla voit rakentaa urapolkuasi toiveidesi mukaisesti toisesta opiskeluvuodesta alkaen.

International Sales kehittää ymmärrystäsi myynti- ja ostotoiminnan prosesseista, asiakkuuksien hallinnasta (CRM), kansainvälisten myyntitiimien erityispiirteistä ja markkinoinnista.

Design Business haastaa sinut luomaan uusia liiketoimintamalleja ja -prosesseja niin kestävän kehityksen arvoista lähtevässä muotibisneksessä kuin palvelumuotoilussa, luovissa johtamistaidoissa ja digitaalisten palvelujen konseptisuunnittelussa.

Wellness Business valmentaa sinut wellnessin, terveyden ja hyvinvoinnin trendien asiantuntijaksi: tutustut mm. Nature Wellness and Green Care -toimintoihin, wellness-teknologiaan ja tapahtumajärjestämiseen.

Opintojen rakenne

BBA-opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot: 60 op
 • ammattiopinnot: 75 op
 • valinnaiset opinnot: 30 op
 • harjoittelu: 30 op
 • opinnäytetyö: 15 op

Kampuksen aulatila.

Opiskelu liiketalouden alalla

Liiketaloutta opiskellaan Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Opiskelu on taatusti työelämäläheistä. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja ammattitaitoa.

Muistilappuja suunnittelutaululla.

Tutustu opetussuunnitelmaan

BBA-koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Savonian BBA-koulutuksesta valmistuneena sinulla on erittäin monipuoliset uramahdollisuudet. Voit työskennellä eri toimialoilla muun muassa tuonnin, viennin, kansainvälisen kaupan, asiakaspalvelun tai vaikkapa logistiikan parissa.

Opintojen aikana saat myös hyvät tiedot ja taidot oman yritystoiminnan käynnistämiseksi.