Tällä menolla galaksit räjähtävät ylihuo-
menna.*

*Tänään hyvä, huomenna parempi, ylihuomenna yliparempi.

Mikä Savonia Master School?

Savonia Master School kokoaa sateenvarjonsa alle Savonia-ammattikorkeakoulun ylemmät AMK-tutkinto-ohjelmat.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen.

YAMK-opintosi suunnitellaan oman osaamisprofiilisi kehittämisen mukaisesti – työelämän käytännön kehittämiseen tartutaan vankan teoriatiedon avulla ja pääset soveltamaan oppimaasi heti käytäntöön omassa työssäsi.

Joustavien toteutustapojen ansiosta YAMK-tutkinnon opiskelu onnistuu mainiosti työn ohessa.

Opiskelijat viettävät aikaansa koulun käytävällä.

Miksi Savonia Master School?

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen.

Opiskelemalla Savonia Master Schoolissa:
– pidät itsesi ja osaamisesi liikkeellä jatkuvan oppimisen periaattein
– ylläpidät monipuolista osaamista ja reagointiherkkyyttä työn sisältöjen muuttuessa
– kehität palvelu-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamista, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiosaamista sekä kansainvälistymistaitoja
– kehität analyyttistä päättely- ja ongelmanratkaisukykyä, kriittisyyttä ja tiedon hallintaa. Näitä tarvitset työelämän hyvinvoinnin kehittämisessä ja innovaatioiden luomisessa

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Katso YAMK-opiskelijavideoita

Urapolku ylempään korkeakoulututkintoon

YAMK-polkuopinnot

YAMK-tutkintokoulutuksen polkuopintoja keräävällä tulee olla aikaisempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus ennen siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi.

Opiskelun voit aloittaa ja suorittaa joustavasti. Polkuopintoihin soveltuvien opintojaksojen tarjonta ja ilmoittautumiset löydät avoimen AMK:n koulutuskalenterista.

YAMK-polkuopinnoissa ei ole polkuopintomaksua. Polkua keräävä maksaa yksittäisistä opintojaksoista 15€/opintopiste, eli yksi viiden opintopisteen jakso maksaa 75€. Opiskelu avoimessa AMK:ssa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin.

Polkuopintojen jälkeen opiskelija siirtyy tutkinto-opiskelijaksi ja opintososiaalisten etujen piiriin.

Kysyttävää?

Nina Huotari
Koulutuspäällikkö