Avoimet YAMK-opinnot

#avoin YAMK

Jatkuva oppiminen on osa jokaisen työuraa. Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen.  Ylempi ammattikorkeakoulututkinto sekä laajentaa, että syventää osaamistasi ja antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Savonia tarjoaa avoimen ammattikorkeakoulun yksittäiset opintojaksot maksutta, kun aloitat opinnot 31.12.2021 mennessä. Nyt sinulla on erinomainen mahdollisuus syventää osaamistasi opiskelemalla ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Yksittäisiä opintoja tai polkuopintojen kautta YAMK-tutkinto-opiskelijaksi?

Hyödynnä nyt maksuton opiskelu Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan! 

Opintotarjontaa päivitetään säännöllisesti ja koko tarjonta on nähtävillä avoimen amk:n koulutuskalenterissa. Opintosuoritukset hyväksiluetaan osaksi YAMK-tutkintoja.

Kerää omat polkuopintosi

Avoimen amk:n opintojen kautta voit edetä myös YAMK-tutkintoon saakka! Alkaviin YAMK-tutkintokoulutuksiin ei Savoniassa enää ole erikseen tarjolla ns. polkuopiskelupaikkoja, vaan opiskelija voi itse kerätä omat polkuopinnot Savonian avoimen amk:n tarjonnasta.

Voit päästä avoimen amk:n kautta tutkinto-opiskelijaksi kun sinulla on soveltuva, vähintään kahden vuoden työkokemus aiemman korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen ja suoritat riittävän määrän tutkintoon sisältyviä, YAMK-tason opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa (30 op 90 op:n tutkintoon tai 10 op 60 op:n tutkintoon). Näin vältyt yhteishakuprosessilta, voit aloittaa opinnot kun sinulle sopii, ja käynnistät opinnot nyt maksutta! YAMK-tutkintoon johtavia koulutuksia Savoniassa on tarjolla kaikilta kuudelta koulutusalalta, tietoja koulutuksista löydät kevään 2021 tai syksyn 2021 hakusivuilta. Kaikki samat YAMK-tutkinto-ohjelmat eivät ala joka vuosi ja valikoimaan voi tulla jatkossa myös uusia tutkinto-ohjelmia.

Tutustu YAMK-tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin; tutkintojen rakenteisiin ja opintojaksoluetteloon. Vertaa avoimen amk:n koulutustarjontaa tavoittelemasi tutkinto-ohjelman opintojaksoihin. Aloita opiskelu vaikkapa yhdellä opintojaksolla ja täydennä opiskelusuunnitelmaa opintojen edetessä. Opintojen suunnitelussa ja ohjauksessa sinua avustavat avoimen amk:n toimijat sekä tutkintojen vastuuopettajat.

Jos tähtäät avoimen amk:n kautta tutkinto-opiskelijaksi, otathan huomioon, että Savonian tutkintosäännön mukaan jokaiseen suomenkieliseen yamk-tutkintoon tulee sisältyä vähintään yksi englannin kielellä opiskeltu opintojakso (5 op). Jos sen tutkinnon ammattiopinnoissa, johon tähtäät, ei ole englanninkielisiä opintojaksoja, englanninkielinen opintojakso tulee sisältyä avoimen amk:n kautta suoritettaviin opintoihin.

Lisätietoja:

Opintoneuvoja Arja Hiltunen
p. 044 785 5045
avoinamk@savonia.fi