Ruoan laittoa nuotiolla.

”Savoniassa sinut otetaan huomioon yksilönä ja opettajat sekä ohjaajat ovat asiantuntevia ja läsnäolevia”

Carola opiskeli YAMK wellness-palveluliiketoiminnan johtaminen -tutkinnon

Opiskelin Savonia-ammattikorkeakoulussa Restonomi YAMK Wellness palveluliiketoiminnan johtaminen -tutkinto-ohjelmassa. Minulla on jo olemassa Restonomi AMK-tutkinto, joten oli luontevaa jatkaa YAMK-opintojen pariin.

Aloitin opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa syksyllä 2021, jossa suoritin 30 opintopistettä YAMK nonstop-verkkokursseilla ja tätä kautta pääsin suoraan YAMK-tutkinto-opiskelijaksi joustavan väylän kautta keväällä 2022.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamani 30 opintopistettä hyväksiluettiin suoraan osaksi YAMK-tutkintoa (monialaiset valinnaiset opinnot). Kun syyskuussa 2022 aloitin Restonomi YAMK monimuoto-opiskelut, opintoni käynnistyivät heti joustavasti syventävillä alakohtaisilla opinnoilla.

Olin aikaisemmin syksyllä 2021 ehtinyt suorittaa myös pari YAMK-kurssia toisessa ammattikorkeakoulussa ja nämäkin YAMK-tasoiset kurssit hyväksiluettiin Savoniassa joustavasti osaksi tutkintoa, koska sisällöt vastasivat Savonian vastaavia kursseja.

Opintoni etenivätkin ripeasti, koska aikaisemmat suoritukseni mahdollistivat sen, että pystyin aloittamaan opinnäytetyön tekemisen heti loppusyksystä 2022. Opinnäytetyöni liittyi läheisesti omiin työtehtäviini, joten sen tekeminen oli mielenkiintoista ja jouhevaa. Opinnäytetyön tekeminen eteni myös nopeasti ja tätä edesauttoi ohjaajien hyvä tuki ja oikea-aikaiset kommentit sekä korjausehdotukset. Opinnäytetyö tarjosi mahdollisuuden syventää omaa osaamista sekä pysähtyä hetkeksi pohtimaan oman työyhteisön asioita.

Verkko-opinnot olivat hyvä vaihtoehto, koska siinä pystyi itse vaikuttamaan omaan aikatauluun. Hyvää oli se, että kurssit oli kuitenkin suunniteltu suoritettavaksi tietyssä aikataulussa, se antoi jonkinlaisen raamin omaan ajanhallintaan. Oman ajanhallinnan suunnittelu onkin keskeistä tämäntyyppisessä itsenäisessä opiskelussa.

Kurssien oppimistehtävät olivat työelämälähtöisiä ja niissä pystyi pohtimaan asioita juuri omista lähtökohdista sekä tuomaan omia esimerkkejä esille. Oppimistehtävissä ei ole olemassa mitään oikeita tai vääriä vastauksia – tärkeätä on osata hyödyntää lähteitä oikein sekä nivoa omaa työkokemusta osaksi kyseessä olevaa oppimis- tai kehittämistehtävää. Tämä teki opinnoista käytännönläheistä ja mielenkiintoista.

Suosittelen lämpimästi Savonian Restonomi YAMK Wellness palveluliiketoiminnan johtamisen opintoja. Savoniassa sinut otetaan huomioon yksilönä ja opettajat sekä ohjaajat ovat asiantuntevia ja läsnäolevia – opiskelijat ovat heidän työn keskiössä. Heidän työskentelyssään paistaa läpi huolenpito ja viihtyminen työssään. Huomaa, että Savonia on voittanut ’Suomen parhaat työpaikat 2023’ palkinnon.

Suosittelen vaikka saman tien aloittamaan opinnot avoimen AMK:n kautta! Kun pääset alkuun – vauhtia on vaikea lopettaa ja opinnot vievät mennessään.

Carola Nenonen
Carola

Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutukseen!