Restonomi (AMK), matkailu- ja ravitsemisalan kehittäminen ja johtaminen, päivätoteutus

#matkailu- ja ravitsemisala

Monta mahdollisuutta – Monta unelmaa

Matkailu- ja ravitsemisalan moniosaajille on kysyntää, ja toimiala kehittyy sekä työllistää myös tulevaisuudessa. Ala tarjoaa sinulle mielenkiintoisia ja monipuolisia uramahdollisuuksia sekä kotimaisissa että kansainvälisissä ympäristöissä.

Savoniasta valmistuneet restonomit ovat Suomen tyytyväisimpiä opintojensa sujuvuuteen, sisältöön ja saamaansa ohjaukseen. Opiskelijamme arvostavat yhteisöllistä ja välitöntä ilmapiiriämme.

Savoniasta valmistuneet restonomit työllistyvät monipuolisesti. Restonomikoulutuksessa ajattelutapasi kehittyy asiakaslähtöiseksi, myyntihenkiseksi sekä tulostavoitteelliseksi. Saat hyvät valmiudet kehittää ja johtaa menestyviä ja kannattavia palveluja.

Restonomikoulutuksen myötä pystyt toimimaan innostavana ja kannustavana esimiehenä. Opintojesi aikana pääset hiomaan tiimityötaitojasi oman ja muiden alojen opiskelijoiden sekä työelämän kanssa. Koulutus valmentaa sinut alan ammattilaiseksi käytännönläheisissä opinnoissa.

 Löydät meidät myös Instagramista @savoniaresto


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mari Vartiainen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6051


Koulutuksen sisältö

Restonomikoulutus on Savoniassa käytännönläheistä ja joustavaa. Voit yksilöllisesti rakentaa opintopolkuasi monipuolisilla valintamahdollisuuksilla. Monilla opintojaksoilla pääset tekemään projekteja yhdessä alan yritysten ja muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Opinnoissa hyödynnetään myös verkko-oppimisympäristöä. 

Ensimmäisenä opiskeluvuotena keskityt matkailu- ja ravitsemisalan perustietoihin ja -taitoihin, liiketoimintaosaamiseen sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena syvennät ammatillista osaamistasi, johtamistaitoja ja asiantuntijuutta.

Pystyt kehittämään ammatillista osaamistasi mm. seuraavilla alueilla: ravitsemispalvelut, matkailupalvelut sekä tapahtuma- ja ohjelmapalvelut. Syventävissä opinnoissa korostuvat elämyksellisten ja vastuullisten palveluiden suunnittelu, toteutus ja kehittäminen, toimialan trendit ja muutokset huomioiden.

Vieraiden kielten opintojen tarjonta on monipuolista ja työelämälähtöistä. Kieliä voit valita myös osaksi valinnaisia opintoja. Tärkeä osa opintojasi ja tulevaa urapolkuasi on alan yrityksissä tehtävät harjoittelujaksot Suomessa tai ulkomailla. 

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 15 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 15 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 24 AMK-valintakokeen perusteella
  • 6 aiempien korkeakouluopintojen perusteella

 

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 31.5. – 9.6.2021 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

 

OPISKELIJAVALINTA AIEMPIEN KORKEAKOULUOPINTOJEN PERUSTEELLA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi aiempien korkeakouluopintojesi perusteella. Lisätietoa opiskelijavalinnasta aiempien korkeakouluopintojen perusteella löydät täältä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Opintojen rakenne

Restonomiopintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Opintosi koostuvat mm. lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta.

  • Perusopinnot, 20 op
  • Yhteiset ammattiopinnot, 90 op
  • Syventävät ammattiopinnot, 30 op
  • Valinnaiset opinnot, 25 op
  • Harjoittelu, 30 op
  • Opinnäytetyö, 15 op

Kansainvälistyminen

Opintojen aikana kannattaa myös kansainvälistyä. Kansainvälisyysosaaminen on suuri etu työllistymisessä ja urakehityksessä opintojesi jälkeen. Savoniassa sinulla on mahdollisuus tehdä osa opinnoistasi tai suorittaa toinen tai vaikka molemmat harjoittelut ulkomailla. Lisäksi voit osallistua virtuaalisiin vaihto-opintoihin, opintojaksoilla järjestettäviin ulkomaisiin intensiiviviikkoihin, tai talvi-/kesäkouluun.

Mahdollisuuksia on paljon. Kohteita on niin kaukomaissa, Euroopassa kuin Suomen lähialueillakin. Kansainvälistyä voit myös kotikampuksella valitsemalla vieraiden kielien ja kulttuurien opintoja, toimimalla yhteistyössä Savoniaan tulevien eri maalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden kanssa tai vaikkapa osallistumalla kv-tuutoritoimintaan. Opintojen loppupuolella voit hakea International Talent -osaamismerkkiä todistukseksi kansainvälisen osaamisesi merkittävästä kehittämisestä opintojesi aikana.

Ensimmäisen lukuvuoden opintojen jälkeen voit opiskella ulkomailla joko lukukauden tai koko lukuvuoden. Vaihto-opiskelupaikan voit valita laajasta Savonian yhteistyökorkeakouluista. Suosituimpia vaihto-opiskelumaita ovat mm. Espanja, Hollanti, Itävalta, Norja, Kiina ja Etelä-Korea.

Restonomiopiskelijana voit myös suorittaa alan kansainvälisen kaksoistutkinnon, Bachelor of Tourism and Hospitality Management. Tällöin opiskelet koko lukuvuoden BBI Luxemburgin kampuksella Wiltzissa. Opintojen päättyessä saat tutkintotodistuksen sekä BBI Luxemburgista että Savoniasta.

Myös harjoittelujakson tai vaikka molempien suorittaminen ulkomailla on osa kansainvälistymistä. Harjoittelupaikan voit hakea itse tai hyödyntää laajaa Savoniaan tulevaa harjoittelupaikkatarjontaa. Harjoittelupaikkoja on tarjolla mm. hotelleissa, ravintoloissa, ohjelmapalveluissa ja muissa kansainvälisissä toimialan tehtävissä. Kohteita löytyy ympäri maailman, kuten Australiasta, Uudesta Seelannista, USA:sta, Thaimaasta, Espanjasta, Saksasta, Venäjältä ja Norjasta.


Minna Kurkinen

Minna Kurkisen tarina


Vasta lukion lopussa aloin miettiä, mitä elämälläni haluan tehdä. Olin aivan puhki opiskelusta, mutta halusin kuitenkin itselleni ammatin. Ammattikorkeakoulu kuulosti silloin todella sopivalta vaihtoehdolta, vaikka monet lukiokaverini hakivatkin yliopistoon. Halusin myös palata kotikaupunkiini Kuopioon.

Nuoria ravintolapöydän ääressä.

Opiskelu matkailu- ja ravitsemisalalla

Matkailu- ja ravitsemisalan opetus tapahtuu Kuopiossa, Microkadun kampuksella. Kampukselle sijoittuvat opetuskeittiö aputiloineen, tuotekehitystilat, perusopetusluokat, kielistudio ja opiskelijoiden omatoimisen työn tilat. Pääset tekemään oikeita töitä osana opintojasi joka vuosi. 

Kaksi miestä tietokoneen ääressä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Restonomit työllistyvät monenlaisiin työtehtäviin. Savoniasta valmistuvat restonomit työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Restonomin tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä monipuolisesti matkailu- ja ravitsemisalan sekä palveluliiketoiminnan esimies- ja asiantuntijatehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Restonomiopinnot antavat sinulle hyvän pohjan myös yrittäjänä toimimiseen. Työpaikkanasi voi olla myös muut erilaiset palvelualan yritykset ja organisaatiot.