Opiskelijoita pöydän ääressä.

Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, päivätoteutus

Hyvinvointia ja liiketoimintaosaamista!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Wellness-liiketoiminnan tradenomina olet osaava ja erottuva liiketalouden ja hyvinvoinnin ammattilainen. Savonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelma on ainutlaatuinen koko Suomessa!  

Hyvinvointiin liittyvä liiketoiminta on kasvanut nopeasti, sillä ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi kiinnostaa jatkuvasti enemmän. Siksi alan liiketoimintaosaajista on kova kysyntä. 

Wellness-ala tarjoaa uramahdollisuuksia esimerkiksi palvelualan yrityksissä, hyvinvointiteknologian tehtävien parissa sekä julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä. Lähivuosina Wellness-alalle syntyy runsaasti uusia työpaikkoja. Alalla on myös erittäin hyvät yrittäjyysmahdollisuudet. 

Tradenomiopinnoista saat erinomaiset valmiudet Wellness-liiketoiminnan ja toimintatapojen kehittämiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Valmistuttuasi työskentelet tuloksellisesti ja vastuullisesti – sekä osana tiimiä että itsenäisesti.

Koulutuksen sisältö

Savonian Wellness-liiketoiminnan tradenomikoulutus tarjoaa sinulle tietotaidon liiketalouden ja hyvinvointiosaamisen aloilta. Opinnoissa hyvinvointia ja siihen liittyvää liiketoimintaa käsitellään laajasti eri näkökulmista.

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdyt kokonaisvaltaisesti hyvinvointi- eli Wellness-alaan, liiketaloudelliseen ajatteluun ja yritystoimintaan. Toisesta vuodesta lähtien syvennät liiketoimintaosaamistasi Wellness-näkökulmasta.

Opinnoissa tehdään myös käytännönläheisiä projektiopintoja yhteistyössä alan yritysten kanssa.   

Opintoihin sisältyy viiden kuukauden mittainen harjoittelu, jolla on merkittävä rooli asiantuntijaksi kehittymisessä. Harjoittelun tai osan opintoja voi suorittaa myös ulkomailla.  

Valinnaisten opintojen tarjonta antaa mahdollisuuden syventää osaamistasi esimerkiksi juridiikassa, digitaalisten taitojen hyödyntämisessä tai HR-tehtävissä.  Valinnaisissa yrittäjyysopinnoissa voit kehittää omaa yritysideaasi ja vahvistaa yrittäjävalmiuksiasi. Myös runsas kieliopintojen tarjonta on käytettävissäsi.

cropped-kuva1_katja_heinamaki-jpg

Katjan tarina

”Alkuvuodesta 2019 ajatukseni kirkastuivat kertaheitolla löytäessäni sattumalta opintopolku.fi-verkkosivuilta Savonian Wellness-tradenomiopinnot. Muistan edelleen, kuinka innoissani olin lukiessani opintojen sisällöstä, toteutuksesta ja muista opintoihin liittyvistä asioista. Yhtäkkiä oli päivänselvää, mitä haluan seuraavaksi lähteä toteuttamaan.”

Opiskelijoita ja post-it-lappuja pöydän ääressä.

Opiskelu liiketalouden alalla

Wellness-liiketoimintaa opiskellaan Kuopiossa Microkadun upealla kampuksella, Savilahden jatkuvasti kehittyvällä yritys-, yrittäjyys- ja opiskelualueella. Liiketalouden alalla opiskelu on taatusti työelämäläheistä. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja osaamisesi kasvaa.

Opiskelija Microkadun kampuksen käytävällä ikkunan ääressä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Kaksi opiskelijaa katsoo puhelinta.

Wellness somessa

Tutustu Savonian Wellness-liiketoiminnan opiskeluun somessa.

Uramahdollisuudet

Wellness-tradenomilla on vahvan liiketoimintaosaamisen lisäksi laaja-alainen ymmärrys hyvinvoinnista ja sen hyödyntämisestä erilaisessa liiketoiminnassa. Tämä erottaa Wellness-tradenomit muista tradenomeista.   

Wellness-tradenomi voi työllistyä hyvin laajasti hyvinvoinnin sekä liiketoiminnan yhdistäviin työtehtäviin. Myös yrittäjyys on varteenotettava uramahdollisuus.  

Mahdollisia tehtävänimikkeitä on esimerkiksi: asiakasvastaava, asiakaspalvelupäällikkö, työhyvinvointipäällikkö, HR-päällikkö, HR-asiantuntija, markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, liikuntakeskusvastaava, yrittäjä, kehityspäällikkö.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Harri Virolainen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6062

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 34 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 8 (7) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 8 (7) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 24 (20) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 27. – 30.5.2024 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

 

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Wellness-tradenomin opinnoissa suuntaudut Wellness-liiketoimintaan.

Valinnaisilla opinnoilla, harjoittelulla ja opinnäytetyöllä voit suunnata osaamistasi edelleen tarkemmin eri Wellness-liiketoiminnan osa-alueille. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi tukee omia kehittymis- ja uratavoitteitasi.

Opintojen rakenne

Wellness-liiketoimintaan suuntautuneen tradenomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 60 op
  • ammattiopinnot 75 op
  • valinnaiset opinnot 30 op
  • harjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op

Opetuksen toteutus

Opetus järjestetään päiväopetuksena. Valinnaisissa opinnoissa on mahdollisuus suorittaa myös verkko-opintoja.