Hiker sits on the summit Paha-Koli and enjoys the scenery of the Pielinen lake, summer

Bachelor of Hospitality Management

UUSI KAKSIKIELINEN TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT -TUTKINTO-OHJELMA MAAHANMUUTTANEILLE!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 210 op, 3,5 vuotta

Bachelor of Hospitality Management -tutkinnosta valmistuu päteviä ja joukosta erottuvia asiantuntijoita valmiina kehittämään matkailu- ja ravitsemisalaa. Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnallisesti kaksikielinen koulutusohjelma on täysin uudenlainen avaus ja ainutlaatuinen koko Suomessa! Kaksikielinen koulutusohjelma on suunnattu maahanmuuttaneille ja suomen kielen opiskelulla on koulutusohjelmassa merkittävä rooli.

Tutkinto-ohjelmamme valmistaa opiskelijan löytämään uran matkailu- ja ravitsemisalalla Suomessa. Kaksikielisessä tutkinnossa opinnot suoritetaan aluksi pääosin englanniksi, suomenkielisen opetuksen lisääntyessä vähitellen. Hakijan on hallittava vähintään B2-taso englannissa ollakseen hakukelpoinen. Suomen kielen taitoa ei vaadita.

Tämän tutkinnon myötä opiskelija omaksuu tiedot ja taidot, joita tarvitaan työpaikan saamiseksi Suomessa. Koska suomen kielen taito on avain työllistymiseen Suomessa, Savonia tarjoaa monia mahdollisuuksia opiskella suomea opintojen aikana. Tavoitteena on, että valmistumiseensa mennessä opiskelija pystyy työskentelemään matkailu- ja ravitsemisalalla Suomessa suomen kielellä.

Matkailu- ja ravitsemisalalla on kysyntää ammattitaitoiselle työvoimalle nyt ja tulevaisuudessa. Tämä monipuolinen ala tarjoaa mahdollisuuden kehittää osaamista, työskennellä yrittäjänä ja työllistyä Suomessa. Savonian opiskelijat saavat monia mahdollisuuksia verkostoitua työelämässä jo opintojen aikana.

Kevät 2024, 1. yhteishaku

Hakuaika

03.01.2024 – 17.01.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 ensimmäisessä yhteishaussa. Hakuaika päättyy 17.1.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mira Saari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6017

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 15

  • 10 International UAS Examin perusteella
  • 5 SAT kokeen perusteella

Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Tarkemmat tiedot opiskelijavalinnasta löydät Savonian englanninkielisiltä sivuilta.
Lukuvuosimaksu

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon. Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Lue lisätietoja lukuvuosimaksusta.

Suora haku

Hakuaika

01.03.2024 – 30.04.2024

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Katso suoran haun hakemista ja opiskelijavalintaa koskevat tiedot Savonian englanninkielisiltä nettisivuilta.