Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, monimuotototeutus

#liiketalouden ala

Osaavaksi ja erottuvaksi Wellness-tradenomiksi

Savonian Wellness-liiketoiminnan tutkinto-ohjelmasta valmistut osaavaksi ja erottuvaksi tradenomiksi. Tutkinto-ohjelma on ainutlaatuinen koko maassa. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi kiinnostaa jatkuvasti enemmän. Hyvinvointi-, liikunta-, ravitsemus- ja terveyspalveluiden ala on kovassa kasvussa, ja siksi tarve myös alan liiketoimintaosaajille kasvaa. Lähivuosina myös Suomessa Wellness-alalle tulee syntymään tuhansia uusia työpaikkoja, myös sen liiketoiminnan asiantuntijoille ja ammattilaisille. Sektori on laaja ja mielenkiintoinen ja tarve sen liiketoimintaosaajille kasvaa. Alalla on myös hyvä yrittäjyyden potentiaali.

Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat yhdistää hyvinvointipalveluiden sekä liiketalouden asiantuntemuksen ja osaamisen. Wellness-liiketoiminnan tradenomi erottuu erityisosaamisellaan muista tradenomeista, mikä on hyvä lähtökohta työllistymiselle mielenkiintoisiin työtehtäviin. Wellness-tradenomilla on vahva liiketoimintaosaaminen ja hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisosaaminen.

Löydät meidät myös Instagramista @savonia_wellness


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Pauli Verhelä
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6082


Koulutuksen sisältö

Wellness-tradenomin monimuoto-opinnot sopivat työelämässä oleville, sillä ne toteutetaan verkko-opintoina, hyödyntäen erilaisia verkkopedagogisia ratkaisuja ja menetelmiä. Lisäksi lukuvuoden aikana kokoonnumme muutaman kerran intensiivipäiville. Savonialla on kampukset Kuopion lisäksi myös Iisalmessa ja Varkaudessa, joissa yksittäinen intensiivipäivä voidaan myös järjestää. Intensiivipäivän järjestäminen muuallakin on mahdollista, kun ao. ympäristö tukee oppimistavoitteiden saavuttamista. Intensiivipäivillä tavoitteena on opiskelun ohella tutustua myös alueen yrityksiin sekä opintojen teemoihin käytännönläheisesti.

Opiskelijan tulee olla läsnä intensiivipäivillä. Aloittavien opiskelijoiden lukuvuoden 2021-2022 intensiivipäivät ovat 16.-17.9.2021, 5.11.2021 ja 10.-11.2.2022. Seuraavina lukuvuosina intensiipäiviä on noin 2-4 päivää lukuvuoden aikana. 

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdyt kokonaisvaltaisesti laajaan hyvinvointi- eli Wellness-alaan, liiketaloudelliseen ajatteluun ja yritystoimintaan. Toisesta vuodesta lähtien syvennät osaamistasi liiketoiminnan eri osa-alueilla nimenomaan Wellness-näkökulmasta. Valinnaisilla opinnoilla voit vahvistaa osaamistasi oman mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan. 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa opiskelijan tehtyä työtä noin 135 tuntia. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 13.4.2021 klo 10.00 ja kurssin tehtävät on palautettava 18.5.2021 klo 23.59 mennessä.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu kuuteen osioon. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 20 % osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Essee arvioidaan sadalta eniten pisteitä saaneelta hakijalta, jotka ovat suorittaneet osiot 1-5 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

 • Wellness-ilmiö ja peruskäsitteet (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 pistettä)
 • Wellness-elämäntapa ja kuluttajakäyttäytyminen (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 pistettä)
 • Wellness-liiketoimintaa eri aloilla ja maantieteellisillä alueilla (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 pistettä)
 • Elämyksellisyys kulutuksessa (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 pistettä)
 • Liiketalouden matemaattiset valmiudet (0 – 20 p., saatava vähintään 4 pistettä)
 • Reflektoiva essee (0 – 10 p., saatava vähintään 2 pistettä)

Hakijan on suoritettava valintakurssi hyväksytysti tullakseen valituksi. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hakijan valintakurssista saama kokonaispistemäärä on vähintään 42 pistettä ja hakija on suorittanut kaikki kuusi osiota hyväksytysti.

Suoritusmerkinnän Savonian Avoimen amk:n rekisteriin saavat ne, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot 1-5 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Tutkinto-ohjelman pääaine on Wellness-liiketoiminta.  Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS) sisältää pääaineopintojen lisäksi uratavoitteittesi mukaiset opintojen aikana suoritettavat valinnaiset opinnot. Suunnitelman laadinnassa saat apua ohjaushenkilöstöltä.

Opintojen rakenne

Wellness-tradenomiopintosi ovat yhteensä 210 opintopistettä. Yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojen rakenne on seuraava:

 • perusopinnot, 60 op
 • ammattiopinnot, 65 op
 • valinnaiset opinnot, 40 op
 • harjoittelu, 30 op
 • opinnäytetyö, 15 op

Opinnot on rytmitelty osaamisteemoihin, jotka on esitetty kuviossa.

Wellness-tradenomi 210 OP


Miika Oja

Miika Ojan tarina

Erään koulupäivän jälkeen eksyin yllättäen Savonian nettisivuille, josta bongasin Wellness-liiketoiminnan koulutuksen. Mielenkiinto heräsi heti. Olin ehtinyt suorittaa tradenomiopintoja vajaat kaksi vuotta ja mietin, olisiko järkeä vaihtaa alaa. Pian löysin kuitenkin itseni taas pääsykokeista, tällä kertaa Kuopiossa. 

Iso joukko ihmisiä kampuksella.

Opiskelu liiketalouden alalla

Liiketalouden ala tarjoaa laajat menestymisen mahdollisuudet. Wellness-liiketoimintaa opiskellaan Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Kampus ja opiskelijat ovat tärkeänä osana Savilahden alueen kehittyvää yritys-, yrittäjyys- ja opiskelukeskeistä aluetta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Wellness-tradenomilla on muista tradenomeista erottuvaa erityisosaamista ja vahva liiketoiminnan osaaminen. Wellness-liiketoiminnan sektori on hyvin laaja ja kattaa useita mielenkiintoisia osa-alueita. Se luo runsaasti erilaisia ja vaihtelevia mahdollisuuksia työllistymiselle. Alalla on myös paljon kansainvälistä liiketoimintaa tekeviä yrityksiä.