Opiskelijoita ja post-it-lappuja pöydän ääressä.

Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, monimuotototeutus

Hyvinvointia ja liiketoimintaosaamista! – pääosin verkossa opiskellen 

Wellness-liiketoiminnan tradenomina olet osaava ja erottuva liiketalouden ja hyvinvoinnin ammattilainen. Savonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelma on ainutlaatuinen koko Suomessa! Monimuotototeutus toteutetaan pääosin verkko-opintoina, joten koulutukseen voi osallistua kätevästi mistä tahansa. 

Hyvinvointiin liittyvä liiketoiminta on kasvanut nopeasti, sillä ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi kiinnostaa jatkuvasti enemmän. Siksi alan liiketoimintaosaajista on kova kysyntä.  

Wellness-ala tarjoaa uramahdollisuuksia esimerkiksi palvelualan yrityksissä, hyvinvointiteknologian tehtävien parissa sekä julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä. Lähivuosina Wellness-alalle syntyy tuhansia uusia työpaikkoja. Alalla on myös erittäin hyvät yrittäjyysmahdollisuudet. 

Tradenomiopinnoista saat erinomaiset valmiudet Wellness-liiketoiminnan ja toimintatapojen kehittämiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Valmistuttuasi työskentelet tuloksellisesti ja vastuullisesti – sekä osana tiimiä että itsenäisesti. 

Tutustu Wellness-liiketoiminnan opiskeluun Instagramissa @savonia_wellness 


Hymyileviä opiskelijoita.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun Wellness-liiketoiminnan tradenomikoulutus tarjoaa sinulle tietotaidon liiketalouden ja hyvinvointiosaamisen aloilta. Monimuoto-opinnot toteutetaan pääosin verkko-opintoina, joten opinnot sopivat mainiosti myös työelämässä oleville, ja koulutukseen voi osallistua mistä tahansa. 

Opinnoissa saat vahvan liiketoimintaosaamisen lisäksi monipuolisen hyvinvointiin liittyvän tietämyksen ja alan yritystoiminnan kehittämisosaamisen.  Perehdyt muun muassa tuotteistamiseen, talouden suunnitteluun ja hallintaan sekä myyntiin ja markkinointiin digitaalisissa ja perinteisissä toimintaympäristöissä. 

Valinnaisissa opinnoissa voit perehtyä esimerkiksi henkilöstöjohtamisen teemoihin. Halutessasi voit vahvistaa kehittämisosaamista oman työpaikkasi projektissa, jonka voit sisällyttää opintosuorituksiin. 

Ensimmäisenä opiskeluvuonna kokoonnumme intensiivipäiville kahdesti: etäkokoontuminen to 24.8.2023 ja lähikokoontuminen kampuksella 26.–27.10.2023. Opiskelijan tulee olla läsnä intensiivipäivillä. Seuraavina opiskeluvuosina ei ole intensiivipäiviä.


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Salla Willman
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6006

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 35
Ensikertalaiskiintiö: 28

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa opiskelijan tehtyä työtä noin 135 tuntia. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 12.4.2023 klo 10.00 ja kurssin tehtävät on palautettava 17.5.2023 klo 23.59 mennessä.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu kuuteen osioon. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 20 % osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Essee arvioidaan sadalta eniten pisteitä saaneelta hakijalta, jotka ovat suorittaneet osiot 1-5 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

 1. Wellness-ilmiö ja peruskäsitteet (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 pistettä)
 2. Wellness-elämäntapa ja kuluttajakäyttäytyminen (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 pistettä)
 3. Wellness-liiketoimintaa eri aloilla ja maantieteellisillä alueilla (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 pistettä)
 4. Elämyksellisyys kulutuksessa (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 pistettä)
 5. Liiketalouden matemaattiset valmiudet (0 – 20 p., saatava vähintään 4 pistettä)
 6. Reflektoiva essee (0 – 10 p., saatava vähintään 2 pistettä)

Hakijan on suoritettava valintakurssi hyväksytysti tullakseen valituksi. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hakijan valintakurssista saama kokonaispistemäärä on vähintään 42 pistettä ja hakija on suorittanut kaikki kuusi osiota hyväksytysti.

Suoritusmerkinnän Savonian Avoimen amk:n rekisteriin saavat ne, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot 1-5 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Suuntautumisen valinta

Tutkinto-ohjelmassa suuntaudutaan Wellness-liiketoimintaan.

Opintojen rakenne

Wellness-liiketoimintaan suuntautuneen tradenomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta. 

Opintojen rakenne: 

 • perusopinnot 60 op 
 • ammattiopinnot 65 op 
 • valinnaiset opinnot 40 op 
 • harjoittelu 30 op 
 • opinnäytetyö 15 op 

Lue Katjan tarina

"Alkuvuodesta 2019 ajatukseni kirkastuivat kertaheitolla löytäessäni sattumalta opintopolku.fi-verkkosivuilta Savonian Wellness-tradenomiopinnot. Muistan edelleen, kuinka innoissani olin lukiessani opintojen sisällöstä, toteutuksesta ja muista opintoihin liittyvistä asioista. Yhtäkkiä oli päivänselvää, mitä haluan seuraavaksi lähteä toteuttamaan."

Opiskelu liiketalouden alalla

Liiketalouden ala tarjoaa laajat menestymisen mahdollisuudet. Wellness-liiketoimintaa opiskellaan Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Kampus ja opiskelijat ovat tärkeänä osana Savilahden alueen kehittyvää yritys-, yrittäjyys- ja opiskelukeskeistä aluetta.

Opiskelija kirjoittaa post-it-lappuun.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Wellness-tradenomilla on paitsi vahva liiketoiminnan osaaminen myös laaja Wellness-osaaminen. Tämä erottaa Wellness-tradenomit muista tradenomeista.  

Wellness-tradenomi voi työllistyä laajasti hyvinvoinnin, hyvinvointiteknologian, liiketalouden ja palvelualojen kentälle. Myös yrittäjyys on yksi varteenotettava uramahdollisuus. 

Mahdollisia tehtävänimikkeitä on esimerkiksi: asiakasvastaava, asiakaspalvelupäällikkö, työhyvinvointipäällikkö, HR-päällikkö, markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, liikuntakeskusvastaava, yrittäjä.