Tradenomi (AMK), Wellness-liiketoiminta, monimuotototeutus

Hyvinvointia ja liiketoimintaosaamista!

Wellness-liiketoiminnan tradenomina olet osaava ja erottuva liiketalouden ja hyvinvoinnin ammattilainen. Savonian tutkinto-ohjelma on ainutlaatuinen koko Suomessa!

Hyvinvointiin liittyvä liiketoiminta on kasvanut nopeasti, sillä ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi kiinnostaa jatkuvasti enemmän. Alan liiketoimintaosaajista on kova kysyntä. Lähivuosina wellness-alalle syntyy tuhansia uusia työpaikkoja, lisäksi alalla on erittäin hyvät yrittäjyysmahdollisuudet. Wellness-alalla on työskentelymahdollisuuksia esimerkiksi palvelualan yrityksissä, hyvinvointiteknologian tehtävien parissa sekä julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksen myötä saat hyvät valmiudet kehittää wellness-liiketoimintaa ja toimintatapoja muuttuvissa toimintaympäristöissä. Valmistuttuasi työskentelet tuloksellisesti ja vastuullisesti, sekä osana tiimiä että itsenäisesti.

Tutustu wellness-liiketoiminnan opiskeluun Instagramissa @savonia_wellness


Koulutuksen sisältö

Wellness-tradenomin monimuoto-opinnot toteutetaan Savoniassa pääosin verkko-opintoina, joten opinnot sopivat mainiosti myös työelämässä oleville! Koulutukseen voi osallistua myös muualta Suomesta.

Opinnoissa saat vahvan liiketoimintaosaamisen lisäksi monipuolisen hyvinvointiin liittyvän tietämyksen ja alan yritystoiminnan kehittämisosaamisen.  Perehdyt muun muassa talouden suunnitteluun ja hallintaan, tuotteistamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin myös digitaalisissa toimintaympäristöissä.

Valinnaisten opintojen tarjonta antaa mahdollisuuden syventää ammatillista profiilia esimerkiksi henkilöstöhallinto-osaamiseen. Halutessasi voit vahvistaa kehittämisosaamista oman työpaikkasi projektissa, jonka voit sisällyttää opintosuorituksiin.

Monimuoto-opiskelijat osallistuvat koulutuksen aikana intensiivipäiviin. Intensiivipäivät toteutetaan pääosin lähiopetuksena ja niitä on korkeintaan muutama/ lukuvuosi. Opiskelijan tulee olla läsnä intensiivipäivillä. Lukuvuoden 2022-2023 intensiivipäivät ovat 25.8.2022 (etäpäivä), 27.-28.10.2022 (lähipäivät) ja 9.-10.2.2023 (lähipäivät).


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Salla Willman
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6006

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 35
Ensikertalaiskiintiö: 28

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa opiskelijan tehtyä työtä noin 135 tuntia. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakuajan jälkeen hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.

Valintakurssi avautuu Moodlessa 13.4.2022 klo 10.00 ja kurssin tehtävät on palautettava 18.5.2022 klo 23.59 mennessä.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu kuuteen osioon. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 20 % osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Essee arvioidaan sadalta eniten pisteitä saaneelta hakijalta, jotka ovat suorittaneet osiot 1-5 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

 • Wellness-ilmiö ja peruskäsitteet (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 pistettä)
 • Wellness-elämäntapa ja kuluttajakäyttäytyminen (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 pistettä)
 • Wellness-liiketoimintaa eri aloilla ja maantieteellisillä alueilla (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 pistettä)
 • Elämyksellisyys kulutuksessa (0 – 17,5 p., saatava vähintään 3,5 pistettä)
 • Liiketalouden matemaattiset valmiudet (0 – 20 p., saatava vähintään 4 pistettä)
 • Reflektoiva essee (0 – 10 p., saatava vähintään 2 pistettä)

Hakijan on suoritettava valintakurssi hyväksytysti tullakseen valituksi. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hakijan valintakurssista saama kokonaispistemäärä on vähintään 42 pistettä ja hakija on suorittanut kaikki kuusi osiota hyväksytysti.

Suoritusmerkinnän Savonian Avoimen amk:n rekisteriin saavat ne, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot 1-5 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 40 pistettä.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Tutkinto-ohjelman pääaine on wellness-liiketoiminta.

Opintojen rakenne

Wellness-liiketoimintaan suuntautuneen tradenomin opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 3,5 vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 60 op
 • ammattiopinnot 65 op
 • valinnaiset opinnot 40 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Miika Oja
Miika Oja

Miika Ojan tarina

"Perinteisen tradenomitutkinnon ja Wellness-tradenomitutkinnon päällimmäisenä erona on yksinkertaisesti se, että jälkimmäisessä liiketalouden opintojaksot toteutetaan wellness-näkökulmasta. Lisäksi tutkintoon sisältyy myös opintojaksoja, jotka tähtäävät wellnessin hahmottamiseen ja ymmärtämiseen käsitteenä."

Iso joukko ihmisiä kampuksella.

Opiskelu liiketalouden alalla

Liiketalouden ala tarjoaa laajat menestymisen mahdollisuudet. Wellness-liiketoimintaa opiskellaan Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Kampus ja opiskelijat ovat tärkeänä osana Savilahden alueen kehittyvää yritys-, yrittäjyys- ja opiskelukeskeistä aluetta.

Läppäri, kahvikuppi, sekä muistilappuja ja kyniä pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika noin 3,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Wellness-tradenomilla on muista tradenomeista erottuvaa erityisosaamista ja vahva liiketoiminnan osaaminen.

Wellness-liiketoiminnan sektori on hyvin laaja ja kattaa useita mielenkiintoisia osa-alueita. Se luo runsaasti erilaisia ja vaihtelevia mahdollisuuksia työllistymiselle. Opinnot antavat myös hyvät valmiudet toimia yrittäjänä.

Esimerkkejä tulevista tehtävänimikkeistäsi: asiakasvastaava, asiakaspalvelupäällikkö, työhyvinvointipäällikkö, HR-assistentti, HR-päällikkö, markkinointiassistentti, markkinointipäällikkö, erilaiset myyntitehtävät, myyntipäällikkö, liikuntakeskusvastaava.