Luonnonvara-alan asiantuntijapalvelut

#yrityksille

Savonia-ammattikorkeakoulussa tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Luonnonvara-alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) toteutetaan erilaisten hankkeiden, projektiopintojen sekä opinnäytetöiden avulla. TKI-toiminnan tavoitteena on uusien menetelmien sekä toimintatapojen kehittäminen, testaus ja käytäntöön vieminen maaseutuelinkeinojen parissa. Uutta oppia ja ideoita haetaan niin kansallisilta kuin kansainvälisiltä foorumeilta.  

Kehittämishankkeissa Savonian kumppanina on tutkimus-, koulutus- ja neuvontaorganisaatioita sekä yrityksiä niin kotimaasta kuin ulkomailta. Pilottimaatilat pääsevät ensimmäisinä kokeilemaan uusia menetelmiä käytännössä.

Savonian vahvuutena sekä opetus- että TKI-toiminnassa on monialaisuus. Luonnonvara-alan opettajat ja TKI-asiantuntijat tekevät yhteistyötä ympäristötekniikan, sosiaali- ja terveysalan, matkailu- ja ravitsemisalan, tekniikan sekä liiketalouden ja muotoilun kanssa. Myös yhteistyö muiden luonnonvara-alan oppilaitosten kanssa on tiivistä. 


Tarvitsetko lisätietoja?

Petri Kainulainen
puh. 044 785 6635
sähköposti: petri.kainulainen@savonia.fi