Agrologiopiskelijoita pellolla.

Agrologi (AMK), monimuoto-
toteutus

Työtä maaseudun hyväksi!

Koulutuspaikkakunta: Iisalmi
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Agrologina olet ruoantuotannon, maaseutuelinkeinojen ja agroteknologian asiantuntija.

Savonia-ammattikorkeakoulun agrologikoulutuksessa opit maaseutuyrittäjyyttä, kasvintuotantoa, kotieläintuotantoa, agroteknologiaa sekä bio- ja kiertotaloutta. Lisäksi opit työskentelemään vastuullisesti ja kestävästi sekä hyödyntämään tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa.  

Työssäsi agrologina olet keskeisessä roolissa ratkaisemassa kestävän kehityksen haasteita. Jo opintojen aikana ratkot työelämälähtöisiä tehtäviä ja osallistut alan kehitystyöhön. Opit myös hyödyntämään teknologiaa ruoantuotantoketjussa.

Opintojen loppuvaiheessa voit valita mielenkiintosi ja urasuunnitelmiesi mukaisesti joko maatalousyrittäjän, asiantuntijan tai agroteknologian suuntautumisen. Lisäksi sinun on mahdollista valita hevostalouteen liittyviä opintojaksoja. 

Agrologikoulutus järjestetään Savonian Iisalmen kampuksella. Savonian agrologit ovat tuoreen valtakunnallisen opiskelijatyytyväisyyskyselyn (AVOP) mukaan Suomen kaikkein tyytyväisin ammattikorkeakouluopinnoista valmistuneiden ryhmä, alasta ja ammattikorkeakoulusta riippumatta. 

Savonian agrologiopiskelijoiden vastausten keskiarvo oli 6,1. Arviointi tapahtui 1-7 asteikolla. Muiden ammattikorkeakoulujen agrologikoulutusten keskiarvo oli 5,4 ja Suomen kaikkien tutkinto-ohjelmien 5,3.

Agrologin koulutus valmistaa moneen! Agrologi voi työskennellä esimerkiksi maaseutuyrittäjänä, maatalousyrittäjänä, maatalouden asiantuntijana, rahoitusasiantuntijana tai vakuutusedustajana.

Valmistuttuasi olet ruoantuotannon ja maaseutuyrittäjyyden ammattilainen, jolla on hyvät valmiudet toimia joko itse yrittäjänä tai yrittäjän asiantuntijakumppanina. Sinulla on laaja maatalouden ja maaseutuelinkeinojen osaaminen ja hallitset maatalouden kehitystyön – kestävästi ja vastuullisesti! 

Koulutuksen sisältö

Savonian agrologin tutkinto valmistaa moneen, ja koulutuksesta saat vahvan asiantuntijaosaamisen alan työelämään. Agrologiksi voi opiskella myös ilman aiempaa kokemusta luonnonvara-alasta.  

Agrologiopintoihin kuuluu kaksi harjoittelua, joissa pääset oppimaan aidossa työympäristössä kotimaassa tai ulkomailla. Opinnäytetyössä pääset ratkomaan alan ajankohtaisia haasteita yhdessä työelämän kanssa. 

Monimuoto-opinnoissa oppiminen tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Voit hyödyntää aiempaa osaamistasi ja opintojen suorittaminen esimerkiksi työn ohessa on joustavaa.

Opiskelijatarina Lauri Vasalampi

Laurin tarina

”Maatalouden on osattava vastata maailman muutokseen ja tähän Savonian opinnot vastaavat hyvin. Erityisesti Savonian tasokkaat talouspuolen opinnot antavat hyvät eväät siihen, miten nykypäivänä maatilalla päästään hyvään tulokseen.”

Agrologiopiskelija pellolla.

Opiskelu luonnonvara-alalla

Luonnonvara-alaa opiskellaan Iisalmen monialaisella ja kansainvälisellä kampuksella. Käytännönläheinen, monipuolinen, mielenkiintoinen ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautuva ala odottaa asiantuntijoita.

Agrologiopiskelijat tutkimassa tablettitietokonetta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Agrologiopiskelijat tutkimassa tablettitietokonetta.

Luonnonvara-ala somessa

Tutustu Savonian luonnonvara-alaan somessa.

Opiskelija istuu kirjastossa kirja kädessä.

Meijän Luvalla -lehti

Tutustu luonnonvara-alan työelämään ja opintoihin Savonian agrologiopiskelijoiden oman lehden kautta.

Uramahdollisuudet

Agrologikoulutus valmistaa sinut toimimaan luonnonvara-alan yrittäjänä, kehittäjänä ja asiantuntijana. Tyypillisesti agrologit työskentelevät yrittäjinä tai neuvonnan, maatalouskaupan, hallinnon, järjestötoiminnan, kehittämishankkeiden ja koulutuksen parissa.  

Valmistuttuasi tehtävänimikkeesi voi olla muun muassa maatalousyrittäjä, talliyrittäjä, maatalouden asiantuntija, tuotespesialisti, projektipäällikkö, projektityöntekijä, toiminnanjohtaja, kaupan alan erilaiset tehtävät, rahoitusasiantuntija, vakuutusedustaja, maatalous-/hevostalousoppilaitoksen opettaja tai tarkastaja.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Anna Hatunen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6459

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 32
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva kahden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 54 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.

Valintakurssi avautuu 11.4.2024 klo 10.00 ja sulkeutuu 2.5.2024 klo 23.59.

Valintakurssin maksimipistemäärä on 80 pistettä. Jokainen valintakurssin osio on suoritettava hyväksytysti (saatava vähintään minimipisteet) voidakseen tulla hyväksytyksi.

Valintakurssi sisältää seuraavat osiot:

  • Kasvituotanto (0 – 30 pistettä, minimi 15 pistettä)
  • Eläintuotanto (0 – 30 pistettä, minimi 15 pistettä )
  • Motivaatiokirje (0 – 20 pistettä, minimi 5 pistettä)

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Suoritusmerkinnän Savonian Avoimen amk:n rekisteriin saavat ne, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot 1-3 hyväksytysti.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Suuntautumisen valinta

Opintojen loppuvaiheessa voit valita mielenkiintosi ja urasuunnitelmiesi mukaisesti joko maaseutuyrittäjän, asiantuntijan tai agroteknologian suuntautumisen.

Opintojen rakenne

Agrologin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on noin neljä vuotta.

Opinnoissa suuntaudut maaseutuyrittäjäksi, asiantuntijaksi tai agroteknologiaan. Valinnaisiin opintoihin voit poimia opintojaksoja toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai eri koulutusalojen opetustarjonnasta. Tämä on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi. Lisäksi sinun on mahdollista valita hevostalouteen liittyviä opintojaksoja.

Tutkintoon kuuluu kaksi harjoittelua, joista ensimmäisessä opit maatilatalouden perusteet ja toisessa toimit asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyönä suunnittelet ja toteutat työelämälähtöisen tutkimus- tai kehittämistyön.

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena. Monimuotototeutuksessa itsenäisen opiskelun määrä on päivätoteutusta suurempi. Lähiopetusta on noin viikon verran kuukaudessa. Lopun ajan opiskelet itsenäisesti verkossa.

Monimuoto-opiskelijana olet aktiivinen oppija ja vastaat itse opintojesi etenemisestä. Henkilöstömme tukee sinua tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. Savoniassa monimuoto-opintojen ohjaamiseen on panostettu.

Monimuotototeutukseen voit osallistua Iisalmen kampuksen lisäksi pienryhmissä, joita järjestetään kysynnän mukaan Varkaudessa, Kiteellä ja Virolahdella Kymenlaaksossa.