Agrologiopiskelijoita pellolla.

Agrologi (AMK), monimuotototeutus

Uutuutena agroteknologia-suuntautuminen!

Työtä maaseudun hyväksi!

Agrologina olet ruoantuotannon, maaseutuelinkeinojen ja agroteknologian asiantuntija.   

Savonia-ammattikorkeakoulun agrologikoulutuksessa maaseutuyrittäjyyttä, kasvintuotantoa, kotieläintuotantoa, agroteknologiaa sekä bio- ja kiertotaloutta. Lisäksi opit työskentelemään vastuullisesti ja kestävästi sekä hyödyntämään tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa.  

Työssäsi agrologina olet keskeisessä roolissa ratkaisemassa kestävän kehityksen haasteita. Jo opintojen aikana ratkot työelämälähtöisiä tehtäviä ja osallistut alan kehitystyöhön. Opit myös hyödyntämään teknologiaa ruoantuotantoketjussa.

Opintojen loppuvaiheessa voit valita mielenkiintosi ja urasuunnitelmiesi mukaisesti joko maatalousyrittäjän, asiantuntijan tai agroteknologian suuntautumisen. Lisäksi sinun on mahdollista valita hevostalouteen liittyviä opintojaksoja. 

Agrologin koulutus valmistaa moneen! Voit työskennellä esimerkiksi maaseutuyrittäjänä, maatalousyrittäjänä, maatalouden asiantuntijana, rahoitusasiantuntijana tai vakuutusedustajana. Agrologikoulutus järjestetään Savonian Iisalmen kampuksella, jossa koulutukselle on hyvät oppimisympäristöt. 

Valmistuttuasi olet ruoantuotannon ja maaseutuyrittäjyyden ammattilainen, jolla on hyvät valmiudet toimia joko itse yrittäjänä tai yrittäjän asiantuntijakumppanina. Sinulla on laaja maatalouden ja maaseutuelinkeinojen osaaminen ja hallitset maatalouden kehitystyön – kestävästi ja vastuullisesti! 

Tutustu Savonian agrologeihin Instagramissa @savonia_agrologi ja Facebookissa @AgrologiksiSavoniassa


Agrologiopiskelija ajamassa traktoria.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun agrologin tutkinto valmistaa moneen, ja koulutuksesta saat vahvan asiantuntijaosaamisen alan työelämään. Agrologiksi voi opiskella myös ilman aiempaa kokemusta luonnonvara-alasta.  

Opintosi koostuvat lähi- ja etäopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Lisäksi opinnot sisältävät työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 

Agrologiopintoihin kuuluu kaksi harjoittelua, joissa pääset oppimaan aidossa työympäristössä kotimaassa tai ulkomailla. Opinnäytetyössä pääset ratkomaan alan ajankohtaisia haasteita yhdessä työelämän kanssa. 

Monimuotototeutukseen voit osallistua Iisalmen kampuksen lisäksi pienryhmissä, joita järjestetään kysynnän mukaan Iisalmessa, Varkaudessa, Kiteellä ja Virolahdella Kymenlaaksossa. 

Monimuoto-opinnoissa oppiminen tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Voit hyödyntää aiempaa osaamistasi ja opintojen suorittaminen esimerkiksi työn ohessa on joustavaa, mutta monimuotototeutuksessa itsenäisen opiskelun määrä on päivätoteutusta suurempi. Lähiopetusta on noin viikon verran kuukaudessa. Lopun ajan opiskelet itsenäisesti verkossa.  

Monimuoto-opiskelijana olet aktiivinen oppija ja vastaat itse opintojesi etenemisestä. Henkilöstömme tukee sinua tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. Savoniassa monimuoto-opintojen ohjaamiseen on panostettu. 

Savoniassa saat laadukasta kontaktiopetusta, jossa panostamme tekemällä oppimiseen, oppimisen ohjaamiseen, keskusteluihin ja verkostoitumiseen. 


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Anna Hatunen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6459

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 40
Ensikertalaisuuskiintiö: 32

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.
 
Valintakurssi on tutkintoon kuuluva kahden opintopisteen laajuinen opintojakso. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun Moodle verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään sähköpostilla hakuajan päättymisen jälkeen ohjeet valintakurssille kirjautumisesta.
 
Valintakurssi avautuu Moodlessa 12.4.2023 klo 10.00 ja kurssin tehtävät on palautettava 11.5.2023 klo 23:59 mennessä.
 
Valintakurssin maksimipistemäärä on 80 pistettä, joka jakautuu kolmeen osioon.
  1. Kasvituotanto (0 – 30 pistettä, minimi 15 pistettä)
  2. Eläintuotanto (0 – 30 pistettä, minimi 15 pistettä)
  3. Motivaatiokirje (0 – 20 pistettä, minimi 5 pistettä)

Jokainen valintakurssin osio on suoritettava hyväksytysti, eli jokaisesta osiosta on saatava vähintään minimipistemäärä voidakseen tulla valituksi.

Suoritusmerkinnän Savonian Avoimen amk:n rekisteriin saavat ne, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot 1-3 hyväksytysti.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, katso ohjeet Hakeminen-sivulta, kohdasta yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Suuntautumisen valinta

Opintojen loppuvaiheessa voit valita mielenkiintosi ja urasuunnitelmiesi mukaisesti joko maaseutuyrittäjän, asiantuntijan tai agroteknologian suuntautumisen. 

Opintojen rakenne

Agrologin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta. 

Opinnoissa suuntaudut maaseutuyrittäjäksi, asiantuntijaksi tai agroteknologiaan. Valinnaisiin opintoihin voit poimia opintojaksoja toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai eri koulutusalojen opetustarjonnasta. Tämä on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi. Lisäksi sinun on mahdollista valita hevostalouteen liittyviä opintojaksoja.   

Tutkintoon kuuluu kaksi harjoittelua, joista ensimmäisessä opit maatilatalouden perusteet ja toisessa toimit asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyönä suunnittelet ja toteutat työelämälähtöisen tutkimus- tai kehittämistyön. 


Kuvassa Lauri Vasalampi.

Lauri Vasalammen tarina

”Maatalouden on osattava vastata maailman muutokseen ja tähän Savonian opinnot vastaavat hyvin. Erityisesti Savonian tasokkaat talouspuolen opinnot antavat hyvät eväät siihen, miten nykypäivänä maatilalla päästään hyvään tulokseen.”

Agrologiopiskelija navetassa.

Opiskelu luonnonvara-alalla

Luonnonvara-alaa opiskellaan Iisalmen monialaisella ja kansainvälisellä kampuksella. Käytännönläheinen, monipuolinen, mielenkiintoinen ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautuva ala odottaa asiantuntijoita.

Opiskelijoita luokassa Iisalmen kampuksella.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Agrologikoulutus valmistaa sinut toimimaan luonnonvara-alan yrittäjänä, kehittäjänä ja asiantuntijana. Tyypillisesti agrologit työskentelevät yrittäjinä tai neuvonnan, maatalouskaupan, hallinnon, järjestötoiminnan, kehittämishankkeiden ja koulutuksen parissa. 

Mahdollisia tehtävänimikkeitä on muun muassa: maatalousyrittäjä, talliyrittäjä, asiantuntija, tuotespesialisti, projektipäällikkö, projektityöntekijä, toiminnanjohtaja, kaupan alan erilaiset tehtävät, rahoitusneuvoja, vakuutusneuvoja, maatalous-/hevostalousoppilaitoksen opettaja tai EU-tarkastaja.