Agrologiopiskelijoita traktorin edessä.

Agrologi (AMK),
päivä-
toteutus

Työtä maaseudun hyväksi!

Koulutuspaikkakunta: Iisalmi
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Agrologina olet ruoantuotannon, maaseutuelinkeinojen ja agroteknologian asiantuntija.

Savonia-ammattikorkeakoulun agrologikoulutuksessa opit maaseutuyrittäjyyttä, kasvintuotantoa, kotieläintuotantoa, agroteknologiaa sekä bio- ja kiertotaloutta. Lisäksi opit työskentelemään vastuullisesti ja kestävästi sekä hyödyntämään tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa.  

Työssäsi agrologina olet keskeisessä roolissa ratkaisemassa kestävän kehityksen haasteita. Jo opintojen aikana ratkot työelämälähtöisiä tehtäviä ja osallistut alan kehitystyöhön. Opit myös hyödyntämään teknologiaa ruoantuotantoketjussa.

Opintojen loppuvaiheessa voit valita mielenkiintosi ja urasuunnitelmiesi mukaisesti joko maatalousyrittäjän, asiantuntijan tai agroteknologian suuntautumisen. Lisäksi sinun on mahdollista valita hevostalouteen liittyviä opintojaksoja. 

Agrologikoulutus järjestetään Savonian Iisalmen kampuksella. Savonian agrologit ovat tuoreen valtakunnallisen opiskelijatyytyväisyyskyselyn (AVOP) mukaan Suomen kaikkein tyytyväisin ammattikorkeakouluopinnoista valmistuneiden ryhmä, alasta ja ammattikorkeakoulusta riippumatta. 

Savonian agrologiopiskelijoiden vastausten keskiarvo oli 6,1. Arviointi tapahtui 1-7 asteikolla. Muiden ammattikorkeakoulujen agrologikoulutusten keskiarvo oli 5,4 ja Suomen kaikkien tutkinto-ohjelmien 5,3.

Agrologin koulutus valmistaa moneen! Agrologi voi työskennellä esimerkiksi maaseutuyrittäjänä, maatalousyrittäjänä, maatalouden asiantuntijana, rahoitusasiantuntijana tai vakuutusedustajana.

Valmistuttuasi olet ruoantuotannon ja maaseutuyrittäjyyden ammattilainen, jolla on hyvät valmiudet toimia joko itse yrittäjänä tai yrittäjän asiantuntijakumppanina. Sinulla on laaja maatalouden ja maaseutuelinkeinojen osaaminen ja hallitset maatalouden kehitystyön – kestävästi ja vastuullisesti! 

  


Koulutuksen sisältö

Savonian agrologin tutkinto valmistaa moneen, ja koulutuksesta saat vahvan asiantuntijaosaamisen alan työelämään. Agrologiksi voi opiskella myös ilman aiempaa kokemusta luonnonvara-alasta.  

Opintosi koostuvat lähi- ja etäopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Lisäksi opinnot sisältävät työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 

Agrologiopintoihin kuuluu kaksi harjoittelua, joissa pääset oppimaan aidossa työympäristössä kotimaassa tai ulkomailla. Opinnäytetyössä pääset ratkomaan alan ajankohtaisia haasteita yhdessä työelämän kanssa. 

Savoniassa saat laadukasta lähiopetusta, jossa panostamme tekemällä oppimiseen, oppimisen ohjaamiseen, keskusteluihin ja verkostoitumiseen.

Agrologiopiskelija ajamassa traktoria.

Emilian tarina

”Lähdin opiskelemaan enemmän, jotta voin vaikuttaa enemmän, ja näin ollen tehdä osuuteni siihen, ettei Suomesta katoa kokonaan maatalous.”

Agrologiopiskelija ja traktori.

Opiskelu luonnonvara-alalla

Luonnonvara-alaa opiskellaan Iisalmen monialaisella ja kansainvälisellä kampuksella. Käytännönläheinen, monipuolinen, mielenkiintoinen ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautuva ala odottaa asiantuntijoita.

Opiskelijoita kasvitietoluokassa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Agrologiopiskelijat tutkimassa tablettitietokonetta.

Luonnonvara-ala somessa

Tutustu Savonian luonnonvara-alaan somessa.

Opiskelijoita luokassa Iisalmen kampuksella.

Meijän Luvalla -lehti

Tutustu luonnonvara-alan työelämään ja opintoihin Savonian agrologiopiskelijoiden oman lehden kautta.

Uramahdollisuudet

Agrologikoulutus valmistaa sinut toimimaan luonnonvara-alan yrittäjänä, kehittäjänä ja asiantuntijana. Tyypillisesti agrologit työskentelevät yrittäjinä tai neuvonnan, maatalouskaupan, hallinnon, järjestötoiminnan, kehittämishankkeiden ja koulutuksen parissa.  

Valmistuttuasi tehtävänimikkeesi voi olla muun muassa maatalousyrittäjä, talliyrittäjä, maatalouden asiantuntija, tuotespesialisti, projektipäällikkö, projektityöntekijä, toiminnanjohtaja, kaupan alan erilaiset tehtävät, rahoitusasiantuntija, vakuutusedustaja, maatalous-/hevostalousoppilaitoksen opettaja tai tarkastaja.

Kesä 2024, lisähaku

Hakuaika

01.08.2024 – 07.08.2024

Hakeminen

Voit hakea syksyllä 2024 alkavaan koulutukseen vielä lisähaussa 1. – 7.8.2024. Lisähaun hakuaika päättyy 7.8.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus
Aloituspaikat: 10

Lisähaun opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella.

Valintakoe järjestetään perjantaina 9.8.2024 klo 8.30 – 14.00 Savonian Iisalmen kampuksella (Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi). Valintakoe sisältää matematiikan ja viestinnän osiot. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta.

Ota kokeeseen mukaan kirjoitusvälineet sekä kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Suuntautumisen valinta

Opintojen loppuvaiheessa voit valita mielenkiintosi ja urasuunnitelmiesi mukaisesti joko maaseutuyrittäjän, asiantuntijan tai agroteknologian suuntautumisen.

Opintojen rakenne

Agrologin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on noin neljä vuotta.

Opinnoissa suuntaudut maaseutuyrittäjäksi, asiantuntijaksi tai agroteknologiaan. Valinnaisiin opintoihin voit poimia opintojaksoja toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai eri koulutusalojen opetustarjonnasta. Tämä on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi. Lisäksi sinun on mahdollista valita hevostalouteen liittyviä opintojaksoja.

Tutkintoon kuuluu kaksi harjoittelua, joista ensimmäisessä opit maatilatalouden perusteet ja toisessa toimit asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyönä suunnittelet ja toteutat työelämälähtöisen tutkimus- tai kehittämistyön.

Opetuksen toteutus

Opintosi koostuvat lähi- ja etäopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Lisäksi opinnot sisältävät työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Anna Hatunen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6459

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 30
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 24 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 8 (6) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 7 (6) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 15 (12) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 27. – 30.5.2024 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Suuntautumisen valinta

Opintojen loppuvaiheessa voit valita mielenkiintosi ja urasuunnitelmiesi mukaisesti joko maaseutuyrittäjän, asiantuntijan tai agroteknologian suuntautumisen.

Opintojen rakenne

Agrologin opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on noin neljä vuotta.

Opinnoissa suuntaudut maaseutuyrittäjäksi, asiantuntijaksi tai agroteknologiaan. Valinnaisiin opintoihin voit poimia opintojaksoja toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai eri koulutusalojen opetustarjonnasta. Tämä on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi. Lisäksi sinun on mahdollista valita hevostalouteen liittyviä opintojaksoja.

Tutkintoon kuuluu kaksi harjoittelua, joista ensimmäisessä opit maatilatalouden perusteet ja toisessa toimit asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyönä suunnittelet ja toteutat työelämälähtöisen tutkimus- tai kehittämistyön.

Opetuksen toteutus

Opintosi koostuvat lähi- ja etäopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Lisäksi opinnot sisältävät työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.