Agrologi (AMK), päivätoteutus

#luonnonvara-ala

Agrologiksi Savoniassa

Innovatiivinen luonnonvara-ala tarvitsee monenlaista osaamista. Tule luomaan tulevaisuutta Savonia-ammattikorkeakouluun, sillä maaseutu tarjoaa työtä osaajille!

Agrologi-opinnoissa ratkot työelämälähtöisiä tehtäviä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Agrologiopintoihin kuuluu kaksi harjoittelua, joissa pääset oppimaan aidossa työympäristössä kotimaassa tai ulkomailla. Savoniassa kaikilla opinnäytetöillä on toimeksiantaja ja niissä ratkotaan maatalouden ajankohtaisia haasteita.

Savonian luonnonvara-alalla agrologiopetus ja maatalouden kehitystyö kulkevat käsi kädessä. Opiskelijat osallistuvat hanketyöhön opintojensa aikana ja kehityshankkeissa saatu tieto ja uudet innovaatiot siirtyvät opetuksen välityksellä käytäntöön. Tiivis koulutuksen ja kehitystoiminnan yhteistyö valmentaa opiskelijoita työelämään!

Tule luomaan tulevaisuutta Savonia-ammattikorkeakouluun, sillä maaseutu tarjoaa työtä osaajille! Agrologina voit työskennellä ruoantuotannon asiantuntijana ja kehittäjänä esimerkiksi neuvonnan, maatalouskaupan, hallinnon, kehittämishankkeiden tai koulutuksen parissa. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet myös yrittäjäksi. 

Agrologin sanapilvi
Agrologit sijoittuvat työelämässä hyvin monipuolisiin tehtäviin.
Katso Jonnan opiskelijatarina: https://www.youtube.com/watch?v=IydB48xjTzY&feature=youtu.be

Katso Jonnan tarina!


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen -sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Heli Wahlroos
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6656


Koulutuksen sisältö

Agrologin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Tarjoamme sinulle laadukasta kontaktiopetusta, jossa panostamme tekemällä oppimisesi ohjaamiseen, tekemällä oppimiseen, keskusteluihin ja verkostoitumiseen. Käytämme opetuksessamme joustavasti digitaalisia välineitä.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 8 ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 7 ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 12 AMK-valintakokeen perusteella
  • 3 aiempien korkeakouluopintojen perusteella
AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään 31.5. – 9.6.2021 välisenä aikana ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä AMK-valintakokeessa, löydät ohjeet samalta sivustolta.

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi  -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

OPISKELIJAVALINTA AIEMPIEN KORKEAKOULUOPINTOJEN PERUSTEELLA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi aiempien korkeakouluopintojesi perusteella. Lisätietoa opiskelijavalinnasta aiempien korkeakouluopintojen perusteella löydät täältä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Agrologina tunnet maatalouden biologiset prosessit, maaseutuelinkeinojen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen sekä maaseudun monipuolisen yritystoiminnan. Osaat myös hyödyntää työssäsi tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa. Lisäksi sinun on mahdollista valita hevostalouteen liittyviä opintojaksoja. Opintojen loppuvaiheessa voit valita mielenkiintosi ja urasuunnitelmiesi mukaisesti joko maaseutuyrittäjän tai asiantuntijan suuntautumisen.

Opettajat ja ohjaajat auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin, joka tukee opintojesi etenemistä, ja jossa aiemmin hankittua osaamistasi voidaan hyödyntää. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaat opintojesi etenemisestä, mutta toki henkilöstömme tukee sinua niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessakin.

Opintojen rakenne

Opinnoissasi valitset sinua kiinnostavan suuntautumisen (maaseutuyrittäjä tai asiantuntija), joka ohjaa ammattiopintojesi sisältöä. Voit poimia valinnaisiin opintoihisi opintojaksoja toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai eri koulutusalojen opetustarjonnasta. Se on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi.


Lauri Vasalammen tarina

Voisi hyvin olla, että Lauri Vasalampi (23) olisi ollut jo muutaman vuoden isäntänä kinnulalaisella maitotilalla yhdessä veljensä kanssa ja opinnoiksi olisi riittänyt heti peruskoulun jälkeen suoritettu maatalousyrittäjän tutkinto Kpedussa Perhossa. Opettajat onneksi kannustivat jatkamaan agrologiksi.

Mies ja nainen lähikuvassa.

Opiskelu luonnonvara-alalla

Luonnonvara-alaa opiskellaan Iisalmen monialaisella ja kansainvälisellä kampuksella. Käytännönläheinen, monipuolinen, mielenkiintoinen ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautuva ala odottaa asiantuntijoita. 

Traktorin käyttäjän käsikirjaan tutustumassa

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Tule luomaan tulevaisuutta Savonia-ammattikorkeakouluun, sillä maaseutu tarjoaa työtä osaajille! Agrologina voit työskennellä ruoantuotannon asiantuntijana ja kehittäjänä esimerkiksi neuvonnan, maatalouskaupan, hallinnon, kehittämishankkeiden tai koulutuksen parissa. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet myös yrittäjäksi.