Agrologi (AMK), päivätoteutus

#luonnonvara-ala

Agrologiksi Savoniassa

Innovatiivinen luonnonvara-ala tarvitsee monenlaista osaamista. Tule luomaan tulevaisuutta Savonia-ammattikorkeakouluun, sillä maaseutu tarjoaa työtä osaajille!

Agrologi-opinnoissa ratkot työelämälähtöisiä tehtäviä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Agrologiopintoihin kuuluu kaksi harjoittelua, joissa pääset oppimaan aidossa työympäristössä kotimaassa tai ulkomailla. Savoniassa kaikilla opinnäytetöillä on toimeksiantaja ja niissä ratkotaan maatalouden ajankohtaisia haasteita.

Savonian luonnonvara-alalla agrologiopetus ja maatalouden kehitystyö kulkevat käsi kädessä. Opiskelijat osallistuvat hanketyöhön opintojensa aikana ja kehityshankkeissa saatu tieto ja uudet innovaatiot siirtyvät opetuksen välityksellä käytäntöön. Tiivis koulutuksen ja kehitystoiminnan yhteistyö valmentaa opiskelijoita työelämään!

Tule luomaan tulevaisuutta Savonia-ammattikorkeakouluun, sillä maaseutu tarjoaa työtä osaajille! Agrologina voit työskennellä ruoantuotannon asiantuntijana ja kehittäjänä esimerkiksi neuvonnan, maatalouskaupan, hallinnon, kehittämishankkeiden tai koulutuksen parissa. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet myös yrittäjäksi. 


Koulutuksen sisältö

Agrologin opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Tarjoamme sinulle laadukasta kontaktiopetusta, jossa panostamme tekemällä oppimisesi ohjaamiseen, tekemällä oppimiseen, keskusteluihin ja verkostoitumiseen. Käytämme opetuksessamme joustavasti digitaalisia välineitä.


Kesän 2021 lisähaku

Hakuaika

04.08.2021 – 09.08.2021

Hakeminen

Koulutukseen on jäänyt vapaita paikkoja ja järjestämme lisähaun 4.-9.8.2021.  

 • Lisähaku päättyy 9.8.2021 klo 15.00. 
 • Opiskelijat valintaan todistuksen perusteella 
 • Kopiot tutkintotodistuksista tulee tallentaa hakulomakkeelle 16.8.2021 klo 15.00 mennessä 
 • Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.8.2021 
 • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 3.9.2021 klo 15.00 mennessä 
 • Opinnot alkavat maanantaina 30.8.2021 klo 9.00 Iisalmen kampuksella (Haukisaarentie 2, 74130 Iisalmi). 

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen -sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan todistusvalinnalla 

 • ylioppilastutkintotodistuksen perusteella 
 • 5 ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen perusteella 

Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytystaulukot ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.    

Todistusvalintaa varten tallenna kopio / kuva tutkinto- tai päättötodistuksesta hakemuksellesi 16.8.2021 klo 15:00 mennessä. Tarkista, että tallennat kaikki tarvittavat sivut ja sivut näkyvät kokonaan, myös sivuilla olevat allekirjoitukset, leimat ja päivämäärät. 

 

Ylioppilastutkinto (taulukko 1) 

 • Todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. 
  • Pisteytettävät aineet: 
   • Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä) 
   • Matematiikka 
   • Vieras/toinen kotimainen kieli 
   • Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä (toista kotimaista kieltä ei huomioida tässä kohdassa) 
  • Kaikki pisteytettävät aineet huomioidaan vain kerran. 
  • Hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista huomioidaan. 
  • Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006 ja sen jälkeen suoritetut nk. ainereaalit. Toinen kotimainen kieli ei voi tulla huomioiduksi tässä kohdassa. Mikäli olet kirjoittanut useamman vieraan kielen, joista olet saanut parhaimmat arvosanat, voidaan vieras kieli -osiossa huomioida kaksi kieltä, joista saat pisteet. 
 • Vaikka pisteytyksessä huomioidaan enimmillään viisi ainetta, voit tulla valituksi myös neljän aineen pisteillä. 
 • Ylioppilastutkintotodistus voi ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa tuottaa enimmillään 198 pistettä. 

 

Kansainväliset ylioppilastutkinnot (taulukot 2–4) 

 • European Baccalaureate -tutkinto (EB), International Baccalaureate -tutkinto (IB), Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP) -tutkinto tai Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinto pisteytetään todistusvalinnassa suomalaisen ylioppilastutkinnon tapaan. 

 

 Ammatilliset perustutkinnot (taulukot 5–6) 

 • Todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut toisen asteen ammatilliset perustutkinnot. Huom. näyttötutkintona suoritettua tutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa. 
 • Todistusvalinnassa huomioidaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanat  ja tutkinnon painotettu keskiarvo. Keskiarvoon lasketaan numeeriset arvosanat osaamispistemäärällä painotettuna. 
 • Ammatillisen perustutkinnon todistus voi ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa tuottaa enimmillään 150 pistettä. 

 

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Pääaineen valinta

Agrologina tunnet maatalouden biologiset prosessit, maaseutuelinkeinojen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen sekä maaseudun monipuolisen yritystoiminnan. Osaat myös hyödyntää työssäsi tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa. Lisäksi sinun on mahdollista valita hevostalouteen liittyviä opintojaksoja. Opintojen loppuvaiheessa voit valita mielenkiintosi ja urasuunnitelmiesi mukaisesti joko maaseutuyrittäjän tai asiantuntijan suuntautumisen.

Opettajat ja ohjaajat auttavat sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin, joka tukee opintojesi etenemistä, ja jossa aiemmin hankittua osaamistasi voidaan hyödyntää. Opiskelijana olet itse aktiivinen toimija ja oppija ja vastaat opintojesi etenemisestä, mutta toki henkilöstömme tukee sinua niin tavoitteiden asettamisessa kuin niiden saavuttamisessakin.

Opintojen rakenne

Opinnoissasi valitset sinua kiinnostavan suuntautumisen (maaseutuyrittäjä tai asiantuntija), joka ohjaa ammattiopintojesi sisältöä. Voit poimia valinnaisiin opintoihisi opintojaksoja toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai eri koulutusalojen opetustarjonnasta. Se on erinomainen tapa laajentaa ammatillista osaamistasi.


Lauri Vasalammen tarina

Voisi hyvin olla, että Lauri Vasalampi (23) olisi ollut jo muutaman vuoden isäntänä kinnulalaisella maitotilalla yhdessä veljensä kanssa ja opinnoiksi olisi riittänyt heti peruskoulun jälkeen suoritettu maatalousyrittäjän tutkinto Kpedussa Perhossa. Opettajat onneksi kannustivat jatkamaan agrologiksi.

Mies ja nainen lähikuvassa.

Opiskelu luonnonvara-alalla

Luonnonvara-alaa opiskellaan Iisalmen monialaisella ja kansainvälisellä kampuksella. Käytännönläheinen, monipuolinen, mielenkiintoinen ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautuva ala odottaa asiantuntijoita.

Traktorin käyttäjän käsikirjaan tutustumassa

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Tule luomaan tulevaisuutta Savonia-ammattikorkeakouluun, sillä maaseutu tarjoaa työtä osaajille! Agrologina voit työskennellä ruoantuotannon asiantuntijana ja kehittäjänä esimerkiksi neuvonnan, maatalouskaupan, hallinnon, kehittämishankkeiden tai koulutuksen parissa. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet myös yrittäjäksi.