Bio- ja kiertotalous

#vahvuusalat

Bio- ja kiertotalouden artikkelit

Bio- ja kiertotalouden tämänhetkiset hankkeet

The Hoop Project

HOOP-hanke auttaa vapauttamaan biopohjaisia investointeja ja ottamaan käyttöön paikallisia biotalouksia Euroopassa järjestelmällisen ja monialaisen lähestymistavan avulla. Se tarjoaa hankekehitysapua (PDA) kahdeksan majakkakaupungin ja kaupunkiklusterin ryhmälle – rakentaakseen teknistä, taloudellista, rahoituksellista ja oikeudellista asiantuntemusta, jota tarvitaan konkreettisten investointien kehittämiseksi OFMSW: n (kunnallisen kiinteän jätteen orgaanisen osan) tai UWWS: n (yhdyskuntajätevesiliete) hyödyntämiseksi turvallisten ja kestävien biopohjaisten tuotteiden saamiseksi

DC Fashion House

Digital & Circular Fashion House -hankkeessa tutkitaan ja opitaan uusia kestäviä toimintatapoja vaateteollisuuden eri toimintakerroksissa. Uusi opittu osaaminen mahdollistaa mm. 3D-mallintamisen hyödyntämistä niin suunnittelussa, tuotekehityksessä kuin myynnissäkin. Prototyyppien virtuaalisovittaminen ilman konkreettisia vaatemalleja lyhentäen ja tehostaen tuotekehitysaikaa ja säästää luontoa sekä rahaa.   

Biosfääri

Biomassan ja biojalostusteknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnan kasvattamisessa. Hankkeessa selvitetään ja demonstroidaan Pohjois-Savossa syntyvien sivuvirtojen jatkojalostusmahdollisuuksia uusiksi tuotteiksi ja luodaan valmiuksia niiden kaupallistamiselle maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden raaka-aineina tai muissa sovelluksissa.

Green Data Future Solutions

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pohjoissavolaisten pk-yrityksien mahdollisuuksia hyödyntää eri lähteistä saatavaa dataa omassa liiketoiminnassaan ja nostaa yritysten digitaalisuuden tasoa edesauttaen korona-ajan liiketoiminnan kehittämisessä. Visualisoitu data toimii myytävänä palveluna mm. markkinointimateriaalin muodossa ja tiedolla johtamisen työkaluna.

Against Waste

Hankkeen yleisenä tavoitteena on ylläpitää ja säilyttää makean veden tilat sekä meri puhtaana ja houkutella turisteja ja uusia asukkaita puhtaaseen ja puhtaaseen ympäristöön. Erityistavoitteena on lisätä asukkaiden tietoisuutta sekä vakavista ympäristöuhkista että kierrätettävään jätteeseen liittyvästä taloudellisesta potentiaalista.

Bio- ja kiertotalouden ekosysteemi

Pohjois-Savon bio- ja kiertotalouden ekosysteemi tukee alan yritysten kasvua tuomalla yhteen parhaat toimijat ja palvelut teknologian, tuotteiden ja palveluiden sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Tuemme kestävää kehitystä sovittamalla yhteen materiaalitarpeet ja -virrat, kehittämällä korkean arvosaannon tuotteita sekä tutkimalla vaihtoehtoisia biomateriaaleja.

Yhteystiedot:

Harri Auvinen

Tutkimus- ja kehityspäällikkö

+358 44 7856923

harri.auvinen@savonia.fi

Kasperi Vuorikari

TKI-asiantuntija

+358 44 7856027

kasperi.vuorikari@savonia.fi

Maarit Janhunen

TKI-asiantuntija

+358 44 7856463

maarit.janhunen@savonia.fi

Taru Rahkonen

TKI-asiantuntija

+358 44 7856776

taru.rahkonen@savonia.fi

Laura Leppänen

TKI-asiantuntija

+358 44 7856847

laura.leppanen@savonia.fi