Bio- ja kiertotalous

#vahvuusalat

Bio- ja kiertotalous


Tuemme yritysten ja yhteiskunnan kestävää kehitystä, jonka keskiössä ovat biopohjaiset tuotteet ja materiaalikierto. Kytkeydymme vahvasti muiden TKI-painoalojen teemoihin tämän toteuttamisessa. Jalkautamme kiertotalousperiaatetta opetukseen sekä autamme yrityksiä siirtymään fossiilitaloudesta kohti biotaloutta ja vähähiilistä yhteiskuntaa.

Bio- ja kiertotalouden artikkelit

Pysy perillä vahvuusalamme tapahtumista

Vahvuusalamme käynnissä olevien hankkeiden tapahtumista pysyt perillä ottamalla sosiaalisen median kanavamme seurantaan

Lähetämme myös säännöllisin väliajoin vahvuusalamme yhteisen uutiskirjeen, johon koostamme hankkeiden tapahtumia. Uutiskirjeen voit tilata sähköpostiisi tästä linkistä.

Bio- ja kiertotalouden tämänhetkiset hankkeet ja projektit

The Hoop Project

HOOP-hanke tukee kahdeksaa majakkakaupunkia ja -aluetta kehittämään ison mittakaavan urbaaneja kiertobiotalousaloitteita, jotka keskittyvät arvokkaiden resurssien talteenottoon kaupunkien biojätteestä ja jätevedestä biopohjaisten tuotteiden valmistamiseksi.

Kuopion lisäksi hankkeella on 7 muuta veturikaupunkia ympäri Eurooppaa.

Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon (KiertoKasvu Pohjois-Savo)

Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon -hankkeen (KiertoKasvu Pohjois-Savo) tarkoituksena on vastata Suomen valtion sekä Pohjois-Savon maakunnan hiilineutraalius 2035 tavoitteeseen.

Hanke tukee Pohjois-Savon pk-yrityksiä kohti vihreää siirtymää auttamalla yrityksiä tunnistamaan oman toiminnan ympäristövaikutukset, sekä löytämään keinoja ympäristövaikutusten pienentämiseen ja hiilijalanjäljen vähentämiseen.

Hankkeessa lisätään maakunnan toimijoiden ja pk-yritysten kiertotalousosaamista, sekä tuetaan yrityksiä siirtymässä kohti kiertotalousliiketoimintaa.

Hankkeen toteuttajina ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Navitas Kehitys Oy, sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (YSAO).

Hankkeen toteutusaika on 2.1.2023 – 31.12.2025.

Biochar Pilot Reactor (Jatkuvatoiminen termokemiallinen biomassareaktori)

– INFRAHANKE EAKR (A 78739)

– KEHITYSHANKE EAKR (A 78737)

– ESR HANKE (S 22850)

Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on suunnitella, valmistaa ja testata uusi pilottimittakaavan jatkuvatoiminen termokemiallinen biomassareaktori. Reaktorilla tuotetaan puupohjaisista biomassoista torrefioinnin tai/ja pyrolysoinnin avulla biohiiltä ja reaktorissa muodostuvista kaasuista kondensoimalla tisleitä. Koeajojen tulosten perusteella saamme tietoa konseptin toimivuudesta, skaalautuvuudesta ja tuotteiden laadusta. Hankkeissa toteutetaan TKI-toimintaan soveltuva täysin toimiva laitteistokokonaisuus sisältäen myös biomassojen esikäsittelyn ja lopputuotteiden (biohiili ja tisleet) keräyksen. Teknologia asennetaan merikonttiin, jotta laitteisto olisi mahdollisimman helposti siirrettävissä ja turvallisesti käytettävissä. Hankkeessa kehitettävä biomassan prosessointikonsepti, pilottimittakaavan laitteisto sekä uusi tieto ja liiketoimintamallit hyödyttävät näin maakunnan pk-yrityksiä.

Tekstiilien sivuvirta -hanke

Tekstiilien sivuvirta -hanke selvittää ja kehittää yritysten kiertotalouteen siirtymistä: sivuvirta- ja poistotekstiilien uudelleenkäyttöä ja kierrossa pysymistä sekä tekstiilihukan ennaltaehkäisemistä koko arvoketjussa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka yritysten ja kuluttajien tekstiilien sivuvirtoja ja poistotekstiilejä voitaisiin hyödyntää alueellisesti.

FoodLoops

FoodLoops-hanke edistää oppilaitosten, ravintoloiden, ruoantuottajien ja muiden alan ammattilaisten yhteistyötä biojätteen lajittelun parantamiseksi sekä ruokahävikin vähentämiseksi ja hyödyntämiseksi orgaanisena jätteenä kompostissa. Tavoitteena on lisäksi luoda markkinoita paikallisten luomumaanviljelijöiden liiketoiminnan edistämiseksi.

Hanketta toteutetaan Kuopion lisäksi Gdanskissa (Puola) ja Vilnassa (Liettua).

Kokoeko-seminaarit

Kokoeko-seminaarit keräävät yhteen jäte- ja kierrätysalan osaajia liittyen ajankohtaisiin jätehuoltoalan teemoihin. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä alan toimijoiden tietoisuutta jätehuolto- ja kierrätysalan ajankohtaisista muutoksista ja niiden mukanaan tuomista haasteista sekä uusista toimintamalleista edistäen kestävän kehityksen ja kiertotalouden toteutumista käytäntöön. Tilaisuuksien kohderyhmänä ovat mm. jätehuolto- ja kierrätysalalla toimivat yritykset, kunnat, viranomaiset, elinkeinoelämä sekä opetus- ja tutkimusorganisaatiot.

Tilaisuuksien tavoitteena on myös lisätä yritysten ja kuntien vuorovaikutusta tarjoamalla mahdollisuuden verkostoitua. Kokoeko-seminaareja järjestetään noin vuoden välein.

Bio- ja kiertotalouden ekosysteemi

Pohjois-Savon bio- ja kiertotalouden ekosysteemi tukee alan yritysten kasvua tuomalla yhteen parhaat toimijat ja palvelut teknologian, tuotteiden ja palveluiden sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Tuemme kestävää kehitystä sovittamalla yhteen materiaalitarpeet ja -virrat, kehittämällä korkean arvosaannon tuotteita sekä tutkimalla vaihtoehtoisia biomateriaaleja.

  Yhteystiedot:

  Harri Auvinen

  Tutkimus- ja kehityspäällikkö

  +358 44 7856923

  harri.auvinen@savonia.fi

  Taru Rahkonen

  TKI-asiantuntija

  +358 44 7856776

  taru.rahkonen@savonia.fi

  Maarit Janhunen

  TKI-asiantuntija

  +358 44 7856463

  maarit.janhunen@savonia.fi

  Ulla Santti

  TKI-asiantuntija

  +358 44 7856921

  ulla.santti@savonia.fi

  Maari Haikonen

  Tutkimusinsinööri

  +358 44 7856265

  maari.haikonen@savonia.fi

  Eeva Käärmekallio

  TKI-asiantuntija

  +358 44 7856157

  eeva.kaarmekallio@savonia.fi

  Miika Virtanen

  Projektiasiantuntija

  +358 44 7856854

  miika.virtanen@savonia.fi

  Mikko Vidgren

  TKI-palvelusuunnittelija

  +358 44 7856270

  mikko.vidgren@savonia.fi

  Mirka Tuovinen

  Projektisuunnittelija

  +358 44 7856165

  mirka.tuovinen@savonia.fi