Kokoeko

#savoniaAMK

KOKOEKO – Jätehuollon ajankohtaistilaisuudet

Kokoeko-seminaarit keräävät yhteen jäte- ja kierrätysalan osaajia liittyen ajankohtaisiin jätehuoltoalan teemoihin. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä alan toimijoiden tietoisuutta jätehuolto- ja kierrätysalan ajankohtaisista muutoksista ja niiden mukanaan tuomista haasteista sekä uusista toimintamalleista edistäen kestävän kehityksen ja kiertotalouden toteutumista käytäntöön. Tilaisuuksien kohderyhmänä ovat mm. jätehuolto- ja kierrätysalalla toimivat yritykset, kunnat, viranomaiset, elinkeinoelämä sekä opetus- ja tutkimusorganisaatiot.

Tilaisuuksien tavoitteena on myös lisätä yritysten ja kuntien vuorovaikutusta tarjoamalla mahdollisuuden verkostoitua.

Kokoeko-seminaareja – Ajankohtaiskatsauksia jätehuoltoon – järjestetään noin vuoden välein.  Tietoa ja materiaaleja järjestetyistä seminaareista löytyy kohdasta ”Seminaarit”.

Seminaarit

Värikkäitä paitojen hihoja kohti keskellä olevaa kankaista kierrätyksen kolmenuolista logoa.

Tekstiilit ja purkumateriaalit kiertoon 2023

Jäteastioita ja lasipulloja jäteastioiden vieressä.

Jätelaki uudistuu – kuka kuljettaa jätteesi tulevaisuudessa? 2021

Eri värisiä käytettyjä pullonkorkkeja.

Jätehuolto ja kiertotalous uuden murroksessa – haasteita vai mahdollisuuksia? 2019

Erivärisiä roskalaatikoita.

Kiertotalous – onko sitä? 2018

Kirjoja kirjahyllyssä.

Hankintalain muutos jätehuollossa 2017

Yhteystiedot

TKI-asiantuntija 
Taru Rahkonen
GSM 044 785 6776
etunimi.sukunimi@savonia.fi
     
Tutkimus- ja kehityspäällikkö    
Harri Auvinen
GSM 044 785 6923
etunimi.sukunimi@savonia.fi