Kokoeko

#savoniaAMK

KOKOEKO – Jätehuollon ajankohtaistilaisuudet

KOKOEKO seminaarit keräävät yhteen jäte- ja kierrätysalan osaajia liittyen ajankohtaisiin jätehuoltoalan teemoihin. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä alan toimijoiden tietoisuutta jätehuolto- ja kierrätysalan ajankohtaisista muutoksista ja niiden mukanaan tuomista haasteista sekä uusista toimintamalleista edistäen kestävän kehityksen ja kiertotalouden toteutumista käytäntöön. Tilaisuuksien kohderyhmänä ovat mm. jätehuolto- ja kierrätysalalla toimivat yritykset, kunnat, viranomaiset, elinkeinoelämä sekä opetus- ja tutkimusorganisaatiot.

Tilaisuuksien tavoitteena on myös lisätä yritysten ja kuntien vuorovaikutusta tarjoamalla mahdollisuuden verkostoitua.

KOKOEKO-seminaareja – Ajankohtaiskatsauksia jätehuoltoon – järjestetään noin vuoden välein.  Tietoa ja materiaaleja järjestetyistä seminaareista löytyy kohdasta ”Seminaarit”.

Ilmoittautuminen

Seuraava Kokoeko-seminaari järjestetään torstaina 25.3.2021 Kuopiossa, Microkadun kampuksella. Ilmoittaudu tästä!

Seminaarit

Jäteastioita ja lasipulloja jäteastioiden vieressä.

Jätelaki uudistuu – kuka kuljettaa jätteesi tulevaisuudessa? 2021

Eri värisiä käytettyjä pullonkorkkeja.

Jätehuolto ja kiertotalous uuden murroksessa – haasteita vai mahdollisuuksia? 2019

Erivärisiä roskalaatikoita.

Kiertotalous – onko sitä? 2018

Kirjoja kirjahyllyssä.

Hankintalain muutos jätehuollossa 2017

Yhteystiedot

Tutkimusinsinööri 
Laura Antikainen
GSM 044 785 6786
etunimi.sukunimi@savonia.fi
     
Tutkimus- ja kehityspäällikkö    
Eero Antikainen
GSM 044 785 6325
etunimi.sukunimi@savonia.fi