Bio- ja kiertotalouden biolaboratorio

Biolaboratorion avajaisia vietettiin 31.3.2023.

Biolaboratorio

Savonian bio- ja kiertotalouden biolaboratoriossa vauhditetaan yritysten tutkimus- ja kehitystyötä sekä edistään teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä mm. kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden raaka-aineina. Käynnistysvaiheessa laboratoriossa keskitytään mikrobipohjaiseen biojalostukseen sekä kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden kehittämiseen kasvatuskokein. Laboratorio palvelee erityisesti paikallista elinkeinoelämää.

Fermentorit

Biolaboratoriossa on kaksi täysin automatisoitua fermentoria mikrobiologiseen tutkimukseen, joita voidaan operoida panos- tai jatkuvatoimisena. Olosuhteet voidaan säätää tarpeen mukaisesti joko hapelliseksi tai hapettomaksi. Fermentoreita voidaan prosessoida sarjassa tai rinnan ja reaktoreiden tilavuus on 5l. Laitteisto käsittää mekaanisen sekoituksen ja lämpötilan säädön aina 5 asteesta 70 asteeseen saakka (vesivaippa & lämpölevy).  Ohjausyksikköön on integroitu 3 erillistä pumppua, jotka mahdollistavat mm. ravinteiden syötön ja automaattisen pH:n säädön. Laitteistossa on on-line mittaussensoreina pH, ORP ja O2 ja datan tallennus tietokantaan. Kaasunkeräys mahdollisuus ja nestemäisten lopputuotteiden keräys ja analysointi.

Liikuteltava bioprosessilaitos

Bioprosessilaitos koostuu kahdesta 3 m3 reaktorista, joita voidaan ajaa eri lämpö-tiloissa ja vaihtoehtoisesti rinnakkain tai sarjassa. Laitteistoon voidaan syöttää sekä nestemäisiä että kiinteitä materiaaleja. Syötöt voidaan toteuttaa joko manuaalisella tai automatiikalla ohjelmoiden. Laitteisto voidaan helposti siirtää asiakkaan kohteeseen, jolloin riskit ovat minimaaliset.

Kasvihuone

Kasvihuoneessa voidaan testata ja tutkia kierrätyslannoitteiden ja maanparannusaineiden tutkimusta ja kehittämistä perustuen paikallisiin alihyödynnettyihin sivuvirtoihin. Kasvihuoneessa voidaan yhdenaikaisesti kasvattaa 100-150 ruukussa testattavia kasveja. Ruukkujen järjestys voidaan satunnaistaa ja tyypillisesti testimatriisit toistetaan 3-4 rinnakkaisessa ruukussa. Myös erilaisten maanäytteiden testaaminen on mahdollista. Kasvatuskokeiden koeasettelu vastaa maataloudessa käytettäviä lannoiteasetuksia ja vaateita.