Päättyneet hankkeet

#vahvuusalat

Bio- ja kiertotalouden menneet hankkeet

Biopotti

BioPOTTI – Biometaanin potentiaalin kartoitus maatiloille Pohjois-Savon alueella 1.4.2021-28.2.2022 – hankkeessa tehtiin laaja taustakartoitus Pohjois-Savon alueella syntyvistä biomassoista ja niistä saatavista biometaanipotentiaalista. Lisäksi hankkeessa kartoitettiin liikennebiokaasun käytön mahdollisuuksia sekä kierrätyslannoitteiden valmistuksen potentiaalia. Hankkeen toiminnallisena alueena oli Kuopion eteläosa ja Siilinjärvi. Lantojen lisäksi tarkastelun kohteena olivat maatilojen peltobiomassat ja muut mahdolliset sivuvirrat. Hanke spottasi syötteitä kiertotalouden näkökulmasta huomioiden kierrätyslannoitteiden valmistamisen, biometaanin tuotannon ja maatilojen maantieteellisen sijainnin. Biokaasulaitoksessa biomassojen käsittely mahdollistaa maatiloille suljetun ravinnekierron kierrätyslannoitteina, omavaraisuuden sähkön ja lämmön tuotantoon sekä liikennebiometaanin käytön työkoneissa ja traktoreissa.

Join-BioErko

Biotalousala on kansainvälinen kasvuala, joka yhdistää perinteisiä aloja uudella tavalla. Biotalouden tavoitteena on vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista ja ehkäistä ekosysteemien köyhtymistä. Biotalouteen siirtyminen vaatii valmiuksia synnyttää uutta yhdistelemällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kasvavalla biotalousalalla jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa sekä kehittää koulutuksen työelämälähtöisyyttä sekä pedagogisesti että substanssin osalta.