Kategoria: Artikkelit

opiskelijoita tietokoneiden äärellä

Savonia-artikkeli: Tehostettua tukea ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin sosiaali- ja terveysalalla

Opinnäytetyöprosessin (ONT) alkuvaihe on merkityksellinen koko prosessin onnistumisen kannalta. Opiskelijoiden voi olla vaikea hahmottaa ONT-prosessin kokonaisuutta ja menetelmäosaamisessa sekä kirjoittamisessa voi olla haasteita. Opinnäytetyön kesken jääminen on tunnistettu yhdeksi merkittäväksi syyksi siihen, että opiskelija ei valmistu suunnitellussa aikataulussa. Sosiaali- ja terveysalalla on tiedostettu ONT-prosessiin liittyvät haasteet. Prosessia ja siihen liittyviä toimintoja on kehitetty viimeisen
Ihmisiä koossa

Savonia-artikkeli: Pitääkö taloudesta viestiä yrityksen sisällä?

Talousviestintä ja talousinformaatio ovat osa yrityksen johtamiskulttuuria ja arvomaailmaa. Kun pohditaan yrityksen arvon tuottamisen keinoja, toimintatapoja tai käytäntöjä, pohjautuu nämä päätökset yrityksen taloudesta saataviin tietoihin. Johtamiskulttuuri taas määrittelee taloushallinnon viestintää ja raportointia, jolloin yrityksen taloudesta voidaan laatia johtamisen työkaluksi oikeanlaisia raportteja. (Partanen 2007, 18–25.) Liiketoiminnan ohjaus edellyttää talouden läpinäkyvää viestintää yrityksen sisällä. Läpinäkyvyys viestinnässä
sairaanhoitaja ja asiakas toimistossa

Savonia-artikkeli: Kliinisen hoitotyön asiantuntija – hoitotyötä kehittämässä näyttöön perustuen

Kliininen asiantuntija, kliinisen hoitotyön asiantuntija, laajavastuinen sairaanhoitaja, asiantuntijasairaanhoitaja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, kuten sanotaan. Kansainvälisesti kliinisestä asiantuntijasta puhutaan yleisimmin Advanced Practice Nurse, Clinical Nurse Spesialist tai Advanced Clinical Practitioner nimikkeillä. Yhteistä näille kaikille on, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, maisteritasoinen koulutus ja laaja-alainen näyttöön perustuva kehittämisosaaminen hoitotyön alueella terveydenhuollossa. (Jokiniemi 2014, 75; Wisur-Hokkanen, Glasberg,

Savonia-artikkeli: Työvuoroja toivomassa – ei työilmapiiriä myrkyttämässä

Seuraavat työvuorolistat pitäisi julkaista mutta kenelläkään ei ole aikaa istua miettimään, kuka saa tällä kertaa pitää vapaata kahden pyhän välissä. Kaikilla on suunnitteilla pitkä viikonloppu, ja mitä enemmän asiasta korottaa ääntään, sen varmemmin sen saa. Vai saako? Kuulostaako tutulta? Ihminen on sitä tyytyväisempi, mitä enemmän hän saa vaikuttaa elämäänsä. Todellisuudessa työelämässä on kuitenkin paljon