Savonia

Savonia-artikkeli: Kohti yhteisöohjautuvuutta vanhustyössä

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymän yhdessä koordinoima Polkuja yhteisöohjautuvuuteen vanhustyössä -hanke alkoi elokuun alussa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa vaihtoehtoisia etenemisreittejä vanhustyön organisaatioiden siirtymisessä yhteisöohjautuvuuteen.

– Kehitämme parin seuraavan vuoden aikana uudenlaisen muutosjohtamisen mallin, joka lähtee liikkeelle henkilöstön sisäisestä motivaatiosta ja työyhteisöjen todellisuudesta kumpuavista kehittämistarpeista, sanoo Savonia-ammattikorkeakoulun projektipäällikkö ja vanhustyön erityisasiantuntija Satu Pirskanen.

Hankkeen tuloksena 13 pohjoissavolaista vanhustyön tiimiä etenee kohti yhteisöohjautuvuutta Savonian ja Sakkyn työyhteisövalmentajien johdolla. Tiimien muutosmatkasta kirjoitetaan suurelle yleisölle avoin digiopas, joka julkaistaan hankkeen päätyttyä vuonna 2025.

Kaksi naista istuu ja katsoo kameraan.

Suuntana yhteisöohjautuvuus

Yhteisöohjautuvuus on käsitteenä melko nuori. Vuonna 2021 julkaistussa kirjassa Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen filosofi Frank Martela toteaa, että yhteisöohjautuvuuden ”ajatuksena on vapauttaa ihmiset tekemään työtään paremmin antamalla heille tilaa itsenäisesti päättää, miten he asiakastaan parhaiten palvelevat.” Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta johtamismallin muutoksesta on hollantilainen Buurtzorgin kotihoitoyritys, johon tiimi pääsi tutustumaan vuosina 2019–2022 toimineen Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen aikana.

– Mallin käyttöönoton myötä yrityksen asiakas- ja työtyytyväisyys paranivat, henkilöstövaihtuvuus ja sairauspoissaolot vähenivät ja tuottavuus lisääntyi. Yrityksen vahvuus näyttäisi olevan lähipiirin vahvassa osallistamisessa asiakkaan elämään sekä siinä, että hoitajat pääsevät itse vaikuttamaan kotihoitopalvelun toiminnan organisointiin, Savon ammattiopiston hankevastaava, lehtori Jaana Piippo sanoo.

Tiimi kokee, että pitkällä aikavälillä tämä voisi olla myös pohjoissavolaisten organisaatioiden tulevaisuus. Mutta jos näin on, niin herää kysymys, että mihin työyhteisö tarvitsee johtamista? Onko työelämässä enää tilaa yhteisöille, joissa kaikki toiminta on johtajista riippuvaista?

– Ei ole. Se aika meni jo, jolloin johtaja tiesi ja antoi luvan. Nyt on aika tehdä toisin. Tarvitsemme johtajia tukemaan työyhteisön itsenäistä toimintaa. Meidän on aika antaa näille ihmisille mahdollisuudet ja valtuudet opetella ohjaamaan omaa toimintaansa, Piippo toteaa.

Pääset tutustumaan aiheeseen lähemmin katsomalla Siilinjärven kotihoidon kanssa toteutetun videon Kohti yhteisöohjautuvuutta osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=tLzx298XaFw

Hanke: Polkuja yhteisöohjautuvuuteen vanhustyössä
Hankeaika: 1.8.2023-31.7.2025
Päätoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon koulutuskuntayhtymä
Hankkeen yhteistyöorganisaatiot: Pohjois-Savon hyvinvointialue, Attendo Oy ja Pohjois-Savon Muisti ry
Rahoitus: Hanke toteutetaan Euroopan Unionin sosiaalirahaston tuella.

Kirjoittaja:

Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, maiju.korhonen@savonia.fi