Avoin toimintakulttuuri

#avointiede

Savonia on sitoutunut edistämään avoimien toimintamallien käyttöä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassaan. ​ Avoimuudella lisätään Savonian vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Toiminnan läpinäkyvyydellä edistetään toiminnan laatua ja vastuullisuutta.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus

Suomalaisen tutkimusyhteisön jäsenenä Savonia on allekirjoittanut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020-2025, jonka visiona ja missiona on:

  • Edistää tutkimusyhteisön yhdessä määrittelemiä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia päämääriä osana omaa strategia- ja ohjaustyötään organisaationsa erityispiirteet huomioiden
  • Tukea ja kannustaa organisaationsa toimijoiden jokapäiväistä työskentelyä linjausten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Osallistua aktiivisesti yhteistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi kansallisella tasolla

Strateginen valinta Savonialle

Avoin toimintakulttuuri on Savonialle merkittävä asia myös omassa strategiassaan vuosille 2021-2024:

”Avoin toimintakulttuuri on tärkeä osa Savonian vaikuttavuutta. Tuemme avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita kaikessa korkeakoulumme toiminnassa.  Yritysyhteistyö, julkaiseminen ja tutkimusaineistojen käsittely tehdään niin avoimesti, kuin on mahdollista huomioiden kumppanuuksiemme edellyttämät luottamuksellisuusvaatimukset.”

Savoniassa on julkaistu myös tarkempia strategisen tason toimenpiteitä avoimen toimintakulttuurin tukemiseen. Savonian julkaisupolitiikalla linjataan avointa julkaisutoimintaa Savoniassa ja vararehtorin päätös rinnakkaistallentamisesta huolehtii, että kaikki Savonian julkaisut ovat avoimesti luettavissa.

Monialaiset työryhmät avoimuutta tukemassa

Savoniassa toimii Avoin TKI-työryhmä jossa on mukana edustajat kaikilta Savonian toimialoilta. Ryhmän avulla edistetään avoimuuden periaatteita TKI-toiminnassa ja jalkautetaan ryhmässä tuotettuja avoimuutta tukevia menetelmiä käytäntöön huomioiden eri alojen ominaispiirteet.

Savonian julkaisutyöryhmä puolestaan edistää julkaisutoiminnan avoimuutta.

Työryhmät edistävät niin julkaisujen, tutkimusaineistojen kuin oppimateriaalienkin avaamista Savoniassa juridiikan ja tutkimusetiikan huomioiden. Ryhmät vastaavat myös julkaisutiedonkeruun ylläpidosta ja kehittämisestä Savoniassa. 

Kysy lisää:

Mikko Vuoristo
vararehtori
mikko.vuoristo@savonia.fi

Mira Juppi
johtava informaatikko
mira.juppi@savonia.fi