Avoin tiede ja tutkimus

#avointiede #avoinTKIO

Savonia on sitoutunut edistämään avointa toimintakulttuuria kaikessa toiminnassaan. Avoimuudella lisätään Savonian vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Toiminnan läpinäkyvyydellä edistetään toiminnan laatua ja vastuullisuutta.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus

Suomalaisen tutkimusyhteisön jäsenenä Savonia on allekirjoittanut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020-2025, jonka visiona ja missiona on:

  • Edistää tutkimusyhteisön yhdessä määrittelemiä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia päämääriä osana omaa strategia- ja ohjaustyötään organisaationsa erityispiirteet huomioiden
  • Tukea ja kannustaa organisaationsa toimijoiden jokapäiväistä työskentelyä linjausten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Osallistua aktiivisesti yhteistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi kansallisella tasolla

Strateginen valinta Savonialle

Avoin toimintakulttuuri on Savonialle merkittävä asia myös omassa strategiassaan vuosille 2021-2024:

”Avoin toimintakulttuuri on tärkeä osa Savonian vaikuttavuutta. Tuemme avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita kaikessa korkeakoulumme toiminnassa.  Yritysyhteistyö, julkaiseminen ja tutkimusaineistojen käsittely tehdään niin avoimesti, kuin on mahdollista huomioiden kumppanuuksiemme edellyttämät luottamuksellisuusvaatimukset.”

Savoniassa on julkaistu myös tarkempia strategisen tason toimenpiteitä avoimen toimintakulttuurin tukemiseen. Avoimen julkaisemisen linjaus Savonia-ammattikorkeakoulussa  linjataan avointa julkaisutoimintaa Savoniassa ja vararehtorin päätös rinnakkaistallentamisesta huolehtii, että kaikki Savonian julkaisut ovat avoimesti luettavissa.

Tutkimuksen avoimuutta tukee Savonian linjaus avoimista tutkimusaineistoista, tutkimusmenetelmistä ja tutkimusinfrastruktuureista. Savonian tutkimusaineistojen metadata on julkisesti saatavilla Savonian hankelistauksessa ja tutkimusaineistoja myös avataan kokonaan harkinnan mukaan.

Savonia hyödyntää avoimen oppimisen käytänteitä ja avoimia oppimateriaaleja koulutustoiminnassaan. Savonialaisten tekemät avoimet oppimateriaalit tallennetaan pääsääntöisesti Avointen oppimateriaalien kirjastoon, jossa ne ovat avoimesti kaikkien hyödynnettävissä. Avoimesta oppimisesta on linjattu Oppimisen avoimuus ja pedagoginen saavutettavuus Savoniassa – linjauksessa.

Monialaiset työryhmät avoimuutta tukemassa

Savoniassa toimii Avoin TKI-työryhmä, jossa on mukana edustajat kaikilta Savonian toimialoilta. Ryhmän avulla edistetään avoimuuden periaatteita TKI-toiminnassa ja jalkautetaan ryhmässä tuotettuja avoimuutta tukevia menetelmiä käytäntöön huomioiden eri alojen ominaispiirteet.

Savonian julkaisutyöryhmä puolestaan edistää julkaisutoiminnan avoimuutta ja huolehtii julkaisutiedonkeruun ylläpidosta ja kehittämisestä Savoniassa. 

Työryhmät edistävät niin julkaisujen, tutkimusaineistojen kuin oppimateriaalienkin avaamista Savoniassa juridiikan ja tutkimusetiikan huomioiden.

Lue artikkeleista lisää avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta Savoniassa:

Kysy lisää:

Mikko Vuoristo
vararehtori
mikko.vuoristo@savonia.fi

Mira Juppi
tietopalvelupäällikkö
mira.juppi@savonia.fi