Avoimen AMK:n kautta tutkinto-opiskelijaksi

#avoin AMK #avoin YAMK

Voit hakea joustavasti ympäri vuoden tutkinto-opiskelijaksi, kun olet suorittanut Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa:

 • ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja vähintään 60 op tai
 • ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja 30 op (90 op:n tutkinto) tai 10 op (60 op:n tutkinto) tai
 • osaamista täydentäviä opistoasteen, korkea-asteen tutkintoasi vastaavan alan ammattikorkeakoulututkinnon opintoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) mukaisesti puolet siitä määrästä, jota tutkinnon päivittäminen ammattikorkeakoulututkinnoksi edellyttää
 • puolet opinnoista joita hopsin mukaan sinun tarvitsee suorittaa, jotta voit valmistua oman alasi toiseen ammattikorkeakoulututkintoon (esim. olet koulutukseltasi rakennusmestari ja haluat opiskella rakennusinsinööriksi). Huom! Ei käytössä sosiaali- ja terveysalalla.

Opintojen on oltava sisällytettävissä siihen tutkinto-ohjelmaan, johon haet opiskeluoikeutta.

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Polkuopiskelijat

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi, kun olet suorittanut 60 op ammattikorkeakoulututkintoon tai 30 op (90 op:n tutkinto) / 10 op (60 op:n tutkinto) ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja Savonian Avoimessa AMK:ssa. Hyväksiluettuja opintoja ei lasketa kertymään. Opiskeluoikeutta sinulle myönnetään pääsääntöisesti yksi vuosi vähemmän, kuin mitä kyseisen tutkinnon suorittaminen normaalisti kestäisi. Tutkinto-opiskelijana sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi, ohjeet löytyvät nettisivuiltamme.

Musiikkipedagogikoulutuksessa ja tanssinopettajakoulutuksessa on hakemisen lisäksi osallistuttava soveltuvuuskokeeseen ennen polkuopintojen aloittamista avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnon päivittäminen AMK-tutkinnoksi

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi, jos olet suorittanut aiemmin opistotasoisen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja suoritat avoimessa ammattikorkeakoulussa osaamista täydentäviä vastaavan ammattikorkeakoulututkinnon opintoja hopsin mukaisesti puolet siitä määrästä, jota tutkinnon päivittäminen ammattikorkeakoulututkinnoksi edellyttää.

Mikäli tutkinnon päivittäminen hopsin mukaisesti edellyttää 60 op:n opinnot, niistä tulee haettaessa olla suoritettu Savonian avoimessa amk:ssa 30 op. Hopsin tekemisessä sinua auttavat opinto-ohjaajat. Opiskeluoikeutta sinulle myönnetään Hopsin mukaisesti, eikä sinulla ole oikeutta ilmoittautua poissaolevaksi.

Toisen saman alan AMK-tutkinnon suorittaminen

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi, jos olet suorittanut aiemmin AMK-tutkinnon ja suoritat avoimessa ammattikorkeakoulussa osaamista täydentäviä saman alan ammattikorkeakoulututkinnon opintoja hopsin mukaisesti puolet siitä määrästä, jota toisen saman alan tutkinnon suorittaminen edellyttää (esim. olet koulutukseltasi rakennusmestari ja haluat opiskella rakennusinsinööriksi). Huom! Ei käytössä rakennusarkkitehtikoulutuksessa eikä sosiaali- ja terveysalalla.

Mikäli tutkinnon päivittäminen hopsin mukaisesti edellyttää 60 op:n opinnot, niistä tulee haettaessa olla suoritettu Savonian avoimessa amk:ssa 30 op. Hopsin tekemisessä sinua auttavat opinto-ohjaajat. Opiskeluoikeutta sinulle myönnetään Hopsin mukaisesti, eikä sinulla ole oikeutta ilmoittautua poissaolevaksi.

Hakeminen:

1. Kun olet suorittanut tarvittavan määrän opintopisteitä ja ne näkyvät opintorekisteriotteella, ole yhteydessä hakijapalvelut@savonia.fi.

2. Hakijapalvelut avaa sinulle hakulomakkeen Opintopolkuun ja ilmoittaa, mistä osoitteesta hakulomake löytyy ja mihin saakka se on avoinna.

3. Liitä tarvittavat liitteet hakulomakkeelle:

 • Ammattikorkeakoulututkintoon hakevat: Liitteitä ei tarvita, tulostamme opintorekisteriotteen Avoimen AMK:n opinnoista suoraan järjestelmästä.
   
 • Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakevat: Liitä hakemukselle kopiot korkeakoulututkintotodistuksesta ja työtodistuksista, joista selviää vaadittava kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.
  • Työkokemus voidaan laskea myös opistoasteen tai korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen, liitä tällöin myös kopio kys. tutkintotodistuksesta ja työtodistuksista.
  • Myös päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä työkokemukseksi, liitä tällöin YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).
  • Opintorekisteriotteen Avoimen AMK:n opinnoista tulostamme suoraan järjestelmästä.
    
 • Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon päivittäminen AMK-tutkinnoksi / Saman alan toisen amk-tutkinnon suorittaminen: Liitä kopio opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnosta tai AMK-tutkinnosta, sekä Savonia-ammattikorkeakoulussa laadittu hops tutkinnon suorittamiseksi. Opintorekisteriotteen Avoimen AMK:n opinnoista tulostamme suoraan järjestelmästä.

Hakijapalvelut tekee päätöksen tutkinto-opiskeluoikeudesta.

Lisätietoja hakijapalvelut@savonia.fi

Huom.! Jos et heti polkuopintojesi jälkeen hae tutkinto-opiskelijaksi, tarkastellaan hakukelpoisuutesi erikseen. Silloin suorittamiasi opintoja verrataan sen hetkiseen opetussuunnitelmaan ja tarkastellaan täyttyykö hakukelpoisuuden antama opintopistemäärä edelleen. Huomaathan, että opetussunnitelmamuutosten lisäksi voi olla, että samaa tutkinto-ohjelmaa ei enää ole koulutustarjonnassamme, jossa olet opintopisteesi suorittanut. Tämän vuoksi suosittelemme hakeutumaan tutkinto-opiskelijaksi heti, kun olet opiskellut tarvittavan opintopistemäärän avoimessa amk:ssa.