Tietoa CampusOnline-opinnoista

#campusonline

Tietoa opinnoista

Kevätlukukausi on 4.1. – 31.5.2024. Kesälukukausi on 1.6. – 31.8.2024. Kesälukukauden opintoja tulee valittaviksi CampusOnline -portaalissa campusonline.fi helmikuusta 2024 alkaen ja ilmoittautuminen Savonian opintoihin on ajalla 26.2. – 15.5.2024. Nonstop -opintojaksoille voi ilmoittautua joustavasti lukuvuoden aikana.

Opintomaksut ja opintojen maksuttomuus

Mikäli olet CampusOnline -yhteistyöhön kuuluvan ammattikorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto- tai avoimen amk:n polkuopiskelija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. 

Ilmoittautuessasi Savonian CampusOnline -opintoihin sinulla täytyy olla omassa ammattikorkeakoulussasi voimassa oleva tutkinto-opiskeluoikeus, joka jatkuu vähintään niiden Savonian CampusOnline -opintojen ajan, joihin sinut on hyväksytty opiskelijaksi. 

Poissaoleviksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat ja muut kuin CampusOnline -yhteistyöammattikorkeakoulujen tutkinto- ja avoimen amk:n polkuopiskelijat ilmoittautuvat Savonian avoimen amk:n opiskelijoiksi.

Avoimen amk:n opintomaksut on ilmoitettu opintojakson ilmoittautumisessa.

Ilmoittautumisvahvistus

Ilmoittautuja saa sähköpostiosoitteeseensa välittömästi ilmoittautumisen jälkeen automaattivahvistuksen/koosteen opiskelupaikasta. 

Ilmoittautumisen peruminen

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ilmoittautumisajan aikana. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä voidaan veloittaa koko opintojakson tai -kokonaisuuden maksu.

Jos opintosi keskeytyvät

Mikäli opiskeluoikeuden saanut ja sen vahvistanut opiskelija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava osoitteeseen campusonline@savonia.fi. Laskutettuja tai maksettuja opintomaksuja ei palauteta, ellei kyseessä ole sairaustapauksesta johtuva keskeytys, jolloin on esitettävä lääkärintodistus.

Opintojaksojen suoritusmerkintöjen siirtyminen eri ammattikorkeakoulujen välillä

Suoritetut opinnot kirjataan Savonian opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän viikon kuluttua opintojakson päättymisestä. Kevätlukukauden arvioinnit annetaan viimeistään 30.6.2024 mennessä. Kesälukukauden arvioinnit merkitään rekisteriin viimeistään 20.9.2024 mennessä. Nämä aikataulut koskevat myös avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnoissa opiskelevia.

Opiskelija siirtää CampusOnline -opintojen suoritukset omaan ammattikorkeakouluunsa eri tavoin riippuen opiskelijan omasta ammattikorkeakoulusta. Katso lisätietoja suoritusmerkintöjen siirrosta. Tutustu myös oman ammattikorkeakoulusi ohjeisiin koskien suoritusten siirtämistä.

Avoimen amk:n opiskelijat voivat saada todistuksen arvioinnin antamisen jälkeen Oma Opintopolku -palvelun kautta: Oma Opintopolku. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit pyytää rekisteriotteen suorituksistasi osoitteesta avoinamk@savonia.fi tai campusonline@savonia.fi.

Mikäli tarvitset Savoniassa suorittamiesi opintojen hyväksilukemista (AHOT) varten opintojaksokuvauksen, voit tulostaa sen Savonian Campus Online -opintojen opetussuunnitelmasta.

Lisätietoja

CampusOnline -opintoihin ilmoittautuminen ja käytännöt: campusonline@savonia.fi

Opintojakson suorittaminen, sisällöt, tehtävät ja arvioinnit: Ota yhteyttä opintojakson opettajaan etunimi.sukunimi@savonia.fi

Savonian Moodlen / Edunian tekninen käyttö ja toiminnot: https://sd.savonia.fi tai sd@savonia.fi

Savonian kirjaston palvelut ja aukioloajat ovat nähtävissä nettisivuillamme.