Tietoa CampusOnline-opinnoista

Tietoa opinnoista

Kesälukukausi on 1.6. – 31.8.2024. Syyslukukausi on 1.8. – 20.12.2024. Syyslukukauden opinnot avautuvat valittaviksi tutkinto-opiskelijoille ristiinopiskelupalvelussa (RIPA) ja CampusOnline -portaalissa campusonline.fi 1.8.2024. Nonstop -opintojaksoille voi ilmoittautua joustavasti lukuvuoden aikana. Ilmoittaudu RIPA:n kautta, jos se on jo käytössä ammattikorkeakoulussasi.

Opintomaksut ja opintojen maksuttomuus

Mikäli olet CampusOnline -yhteistyöhön kuuluvan ammattikorkeakoulun läsnäolevaksi ilmoittautunut tutkinto- tai avoimen amk:n polkuopiskelija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. 

Ilmoittautuessasi Savonian CampusOnline -opintoihin sinulla täytyy olla omassa ammattikorkeakoulussasi voimassa oleva tutkinto-opiskeluoikeus, joka jatkuu vähintään niiden Savonian CampusOnline -opintojen ajan, joihin sinut on hyväksytty opiskelijaksi. 

Poissaoleviksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat ja muut kuin CampusOnline -yhteistyöammattikorkeakoulujen tutkinto- ja avoimen amk:n polkuopiskelijat ilmoittautuvat Savonian avoimen amk:n opiskelijoiksi.

Avoimen amk:n opintomaksut on ilmoitettu opintojakson ilmoittautumisessa.

Ilmoittautumisvahvistus

Tutkinto-opiskelija näkee ristiinopiskelupalvelussa (RIPA) ilmoittautumisen jälkeen hyväksynnän opintojaksolle Pepissä/Pakissa opiskelijan työpöydällä. Avoimen amk:n ilmoittautujat saavat ilmoittautumisen jälkeen automaattivahvistuksen opiskelupaikasta ja tiedot opintojen aloittamiseen sähköpostitse.

Ilmoittautumisen peruminen

Ilmoittautumisen voi perua maksutta RIPA:ssa. Jos ilmoittauduit CampusOnline -portaalin kautta, perumisen voi tehdä osoitteeseen opiskelijapalvelut@savonia.fi.

Avoimen amk:n ilmoittautumisen perumisen voi tehdä osoitteeseen avoinamk@savonia.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä voidaan veloittaa koko opintojakson tai -kokonaisuuden maksu.

Jos opintosi keskeytyvät

Mikäli avoimen amk:n opiskeluoikeuden saanut ja sen vahvistanut opiskelija keskeyttää opinnot, on siitä ilmoitettava osoitteeseen avoinamk@savonia.fi. Laskutettuja tai maksettuja opintomaksuja ei palauteta, ellei kyseessä ole sairaustapauksesta johtuva keskeytys, jolloin on esitettävä lääkärintodistus.

Opintojaksojen suoritusmerkintöjen siirtyminen eri ammattikorkeakoulujen välillä

Suoritetut opinnot kirjataan Savonian opintosuoritusrekisteriin viimeistään neljän viikon kuluttua opintojakson päättymisestä. Kevätlukukauden arvioinnit annetaan viimeistään 30.6.2024 mennessä, kesälukukauden arvioinnit 20.9.2024 mennessä ja syyslukukauden arvioinnit 19.1.2025 mennessä. Nämä aikataulut koskevat myös avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnoissa opiskelevia.

Opiskelijan ei tarvitse erikseen siirtää CampusOnline -opintojen suoritustaan omaan ammattikorkeakouluunsa, jos ilmoittautuminen opintoihin on tehty ristiinopiskelupalvelun (RIPA) kautta. Arvioinnit siirtyvät tällöin automaattisesti oman ammattikorkeakoulun rekisteriin. Jos ilmoittautuminen on tehty CampusOnline -portaalin kautta, opiskelija siirtää suorituksensa eri tavoin riippuen opiskelijan ammattikorkeakoulusta. Katso CampusOnline -sivustolta lisätietoja ja oman ammattikorkeakoulusi ohjeistus suoritusmerkintöjen siirrosta.

Avoimen amk:n opiskelijat voivat saada todistuksen arvioinnin antamisen jälkeen Oma Opintopolku -palvelun kautta: Oma Opintopolku. Jos Oma Opintopolun käyttäminen ei ole jostain syystä mahdollista, voit pyytää rekisteriotteen suorituksistasi osoitteesta opiskelijapalvelut@savonia.fi tai avoinamk@savonia.fi.

Lisätietoja

CampusOnline -opintoihin ilmoittautuminen ja käytännöt: opiskelijapalvelut@savonia.fi

Opintojakson suorittaminen, sisällöt, tehtävät ja arvioinnit: Ota yhteyttä opintojakson opettajaan etunimi.sukunimi@savonia.fi

Savonian Moodlen / Edunian tekninen käyttö ja toiminnot: https://sd.savonia.fi tai sd@savonia.fi

Savonian kirjaston palvelut ja aukioloajat ovat nähtävissä nettisivuillamme.