Immateriaalioikeudet

#IPR

Immateriaalioikeudet osana kaupallistamisprosessia

Pohjois-Savossa keskeiset toimijat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto ja KYS ovat Business Centerin koordinoimana sopineet yhdenmukaisen toimintamallin immateriaalioikeuksien tunnistamiseen, suojaamiseen ja hyödyntämiseen (kts. kuva alla). Toimintamalli ja siihen liittyvät organisaatiokohtaiset ohjeet on nyt julkaistu ja löydät ne alla olevien linkkien kautta.

Business Centerin yksi tärkeimmistä tehtävistä on edistää monin eri tavoin innovaatioiden kaupallistamista. Yksi tärkeimmistä kaupallistamisen menestystekijöistä on kaupallistamisprosessin nopeus, joten myös prosessin nopeutta parantavien osa-alueiden kehittäminen on tärkeää.

Kaupallistamisprosessiin kuuluvat immateriaalioikeudet ja niiden ammattimainen hallinta. Erityisesti tutkimus- ja osaamislähtöisiin innovaatioihin liittyy konkreettisesti organisaatioissa syntyvien immateriaalioikeuksien ja keksintöjen tunnistamisen, suojaamisen sekä niiden hyödyntämisen vahvistaminen.

IPR

IPR (Intellectual Property Rights) = immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet. IPR-oikeuksilla suojataan, hallitaan ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia. Näiden oikeuksien avulla voidaan sekä kieltää että antaa käyttölupa kehitystyön tulosten kaupalliseen hyödyntämiseen.